Turpina protestu par administratīvi teritoriālās reformas rezultātu
ILZE BIČEVSKA

Salas novada dome saņēma Saeimas deputāta Viktora Valaiņa vēstuli «Par iespējamiem grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā».Tajā norādīts, ka administratīvi teritoriālas reformas (ATR) gaitā ignorētas tiesiskuma un demokrātijas prasības, un uzsvērts, ka arī Valsts prezidents Egils Levits, izsludinot jauno Ad­ministratīvo teritoriju nu apdzīvoto vietu likumu, norādījis, ka «katrai vietējai kopienai ir jāsaglabā sava identitāte un sava vienreizība, un tas ir būtiski kā no visas valsts kopējām ilgtermiņa interesēm, tā no latviešu nācijas un mūsu naci­onālas identitātes perspektīvas». Vēstulē citēti arī citi pre­zidenta secinājumi: «diem­žēl administratīvi teritoriālas reformas sagatavošanas posms ir bijis nepietiekoši pārdomāts, par labu iespējami ātrai likumprojekta virzībai upurējot rūpīgu analīzi, pienācīgu koncepcijas izstrādi un līdzvērtīgu dialogu ar sabiedrību, argumentējot un pārliecinot par reformas nepieciešamību. Likumprojekta izstrādātāju tikai formālais respekts pret mūsu demokrātiskajā valsts iekārtā ietvertajiem dialoga principiem starp vietējām kopienām, pašvaldībām un valsti, kā arī izsvērtu argumentu un pamatojuma aizstāšana ar labākas nākotnes solījumiem ir devusi pamatu neizpratnei un aizvainotībai daudzās vietējās kopienās un mūsu valsts iedzīvotājos, [..] diskusijās no visām iesaistītajām pusēm ir pietrūcis labas ticības, savstarpējās cieņas un patiesa respekta pret mūsu demokrātiskas valsts iekārtas principiem [..]», un «ja kāda pašvaldība vai vietējā kopiena uzskata, ka tās argumenti politiski nav pienācīgi saklausīti un ņemti vērā, tām ir iespēja vērsties Satversmes tiesā un tiesiskā  ceļā panākt to vērtējumu». 
Salas novada pašvaldībai adresētajā vēstulē deputāts V. Valainis norāda, ka pievienojas prezidenta secinājumiem, ka šāda likuma darbība grauj Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts pamatus, ko Saeimai steidzami būtu jālabo.
Kā paredz Saeimas kārtības rullis, likumprojektus Saeimā var iesniegt ne ma­zāk kā pieci deputāti. V. Va­lainis norāda, ka patlaban vismaz pieci Saeimas deputāti ir gatavi iesniegt likumprojektu par grozījumiem Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likumā, lai novērstu netaisnību, nepamatoti un prettiesiski reformējot pašvaldību. 
Līdz ar to V. Valainis lūdza Salas novada domi pieņemt lēmumu, kurā Saeimai tiek lūgts izdarīt grozījumus minētajā likumā, norādot grozījumu formulējuma iespējamo redakciju un to pamatojumu.
Jāatgādina, ka Salas novada dome šā gada 30. jūlijā pieņēma lēmumu jautājumā par pieteikuma iesniegšanu Satversmes tiesā. Dome lūdza Satver­smes tiesu atzīt Admini­stratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma daļu, kas paredz Salas un Sēlpils pagasta iekļaušanu Jēkabpils novadā (Jēkabpilī), par neatbilstošu LR Satver­smes un Eiropas vietējo pašvaldību hartas normām un spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža. Augustā Satversmes tiesas kolēģija izskatīja šo Salas novada pašvaldības domes pieteikumu un pieņēma lēmumu par lietas ierosināšanu. 
Oktobra domes sēdē Salas novada pašvaldība nolēma lūgt Saeimu izdarīt Administratīvo teritoriju un apdzīvoto  vietu likumā vairākus grozījumus: izslēgt pielikuma «Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības» 19.18. un 19.20. apakšpunktu, kā arī papildināt pielikumu «Ad-ministratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības» ar 43. punktu šādā redakcijā: «administratīvā teritorija un tās administratīvais centrs ir Salas novads, tajā ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības – Salas un Sēlpils pagasti». Tāpat pašvaldības lēmumā pieņemts, ka likuma 14. pants tiek izteikts šādā redakcijā: «Valsts un pašvaldību kopīgu funkciju realizēšanai tiek izveidoti Kurzemes, Zem-gales, Rīgas, Vidzemes, Lat-gales un Sēlijas administratīvie reģioni, kuru statusu un darbības nosacījumus regulē atsevišķs likums». Šāda satura Salas novada domes oktobra sēdes lēmums tika nosūtīts LR Saeimai un tās deputātam V. Valainim.
– Mēs konsekventi turpinām iebilst šādai Admi­nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma re­dakcijai, un mums, kā arī citiem novadiem, kuri līdzīgā veidā izteikuši savu protestu, palīdz Saeimas deputāts Viktors Valainis, no kura mēs savulaik saņēmām piedāvājumu palīdzēt šajā lietā, un labprāt tam piekritām, jo deputāts labi pārzina paš­valdību jomu. Cik zinu, no topošā Jēkabpils novada pašvaldībām Salas novads ir vienīgais, kurš ir saņēmis šādu vēstuli no V. Valaiņa, – stāsta Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna ­Spro­ģe
Patlaban izskatīšanai Saeimā tiek skatīts prezidenta Egila Levita iesniegtais Latviešu vēsturisko zemju likumprojekts, kur cita starpā savs statuss paredzēts arī Sēlijas novadam. Uz jautājumu, vai šā normatīvā akta stāšanās spēkā netiešā veidā varētu palīdzēt arī šajā Salas un vairāku citu novadu cīņā par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma izmaiņām, I. Sproģe atbildēja noliedzoši. 
– Manuprāt, prezidents cenšas savu izlēmības trūkumu ATR gaitā kompensēt ar šo vēsturisko zemju likumu. Protams, ir labi, ja tāds li­kums reiz būs, taču mūsu protesta sakarā tam nav lielas nozīmes. Mēs iesākto turpinām, un cerams, ka pirmie tiesas procesi notiks ja ne decembrī, tad janvārī. Katrā ziņā Saeimai līdz 27. oktobrim bija jāsniedz Sa­tversmes tiesai atbildes raksts šajā jautājumā. Vēl gribu uzsvērt, ka man nav skaidrs, kādā veidā likumā iekļautas normas par otrā līmeņa (attīstības reģionu) pašvaldībām, kas Admi­nistratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma ap­spriešanas gaitā bija nolikts malā. Arī tas neliecina par godprātīgu attieksmi, līdzīgi kā vietējo pašvaldību iebildumu neuzklausīšana reformas laikā, – uz­sver Irēna Sproģe. 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par materiāla «Turpina protestu par administratīvi teritoriālās reformas rezultātu» saturu atbild SIA «Brīvā Daugava».
 
 
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Ar zobiem un nagiem
  Ar zobiem un nagiem
  pirms 2 mēnešiem

  daža laba turēsies pie siles kantes

  Atbildēt
 2. iedzīvotājs
  iedzīvotājs
  pirms 2 mēnešiem

  Pūce ir nost no amata, reformēšanos varēs sākt no jauna, zīmēt robežas uz kartes, konsultēties, debatēt u.t.t.

  Atbildēt

Pievienot komentāru