Uzdod sakārtot pie Rīgas ielas esošos mazuta rezervuārus
INESE ZONE

Lai nodrošinātu Jēkabpils iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu pilsētvidi, kā arī panāktu vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju sakārtošanu vai nojaukšanu, Jēkabpils  dome izvērtējusi mazuta rezervuārus, kas atrodas Rīgas ielas malā.
    Pilsētas būvvalde konstatējusi, ka būvju grupa atrodas aptuveni 50 metru attālumā no Rīgas ielas. Mazuta rezervuāri ilgstoši nav ekspluatēti un pienācīgi uzturēti. Liela daļa no siltumizolācijas un lokšņu apšuvuma demontēti, rezervuāru ārējā virsma redzamajā daļā stipri korodējusi. Rezervuāru grupas aizsargvalnis ziemeļaustrumu pusē daļēji norakts. Būves neatbilst Būvniecības likuma prasībām vides aizsardzības jomā, jo daļēji norakts aizsargvalnis. Būvju tehniskais stāvoklis un ārējais izskats bojā apkārtesošo pilsētvides ainavu, degradē vidi un neatbilst prasībām, kuras ir noteiktas Jēkabpils domes saistošajos noteikumos «Jēkabpils sabiedriskās kārtības noteikumi».
    Tā kā Valsts zemes dienests būvēm nav noteicis kadastrālo vērtību,  pašvaldība nevar īpašumu aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no tā kadastrālās vērtības, kā to šādos gadījumos nosaka pašvaldības  saistošie noteikumi. Turklāt rezervuāru valdītājs ne  pašvaldībā, ne būvvaldē nav sniedzis paskaidrojumus par turpmākajām darbībām. 
   Jēkabpils domē nolemts būvju valdītājam uzdots sakārtot īpašumu līdz  šī gada 1. novembrim, saskaņojot paredzētās darbības ar Jēkabpils   būvvaldi. Ja nekustamā īpašuma valdītājs to neizdarīs, pašvaldība darbus var veikt pati, pieprasot no objektu īpašnieka segt  izdevumus.
 
Gundras Mucenieces foto
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. labi
    labi
    pirms 11 mēnešiem

    Sen jau vajadzēja. Tas pats attiecas uz baiso betona "žogu",iebraucot no Rīgas puses

    Atbildēt

Pievienot komentāru