Uzkrājumi māju remontiem rēķinos jānorāda atsevišķi
INESE ZONE

BD ir saņēmusi Nameja ielas 14. nama iedzīvotāja vēstuli, kurā viņš lūdz noskaidrot, kāpēc  kopš šī gada janvāra rēķinā parādījās jauna pozīcija  – uzkrājumu veidošana remontiem – 6 centi par dzīvokļa kvadrātmetru plus PVN. 
 
    «Iepazinos ar Dzīvokļa īpašuma likumu, un tā 13. pantā «Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu segšana» ir lasāms, ka tikai ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu var noteikt naudas maksājumus uzkrājuma fondā un tā izmantošanas kārtību. Šāda kopības lēmuma mūsu namā nav, tādēļ uzskatu, ka namu pārvaldes rīcība ir nelikumīga un tai līdz šim iekasētā nauda būtu jāatmaksā dzīvokļu īpašniekiem. Droši vien, ka arī pārējiem na­miem pilsētā ir šī problēma. Mūsu nams ir viens no maksātspējīgākajiem, un uzkrājumos līdz šim bija pietiekošas naudas summas, lai ap­maksātu plānotos un izpildītos remontdarbus. Lūdzu jūs noskaidrot situāciju, lai šo problēmu pozitīvi risinātu», – raksta vēstules autors.
    Viņš ir arī neizpratnē, kāpēc, sākot ar šo gadu, namu pārvalde liedz nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli par zemi uzreiz, bet izdalījusi to pa 12 mēnešiem, viņaprāt, tādējādi radot pārmaksu. 
    SIA «JK Namu pārvalde» sagatavotajā atbildē minēts, ka  nekustamā īpašuma no­dokļa sadalījumu pa mēnešiem namu pārvalde nolēma ieviest, lai iedzīvotājiem atvieglotu norēķināšanos par nodokli un uzreiz nebūtu jāmaksā visa summa. Pārmaksa nevarot rasties, jo tiek veikti rūpīgi aprēķini. 
    Savukārt par uzkrājumiem remontdarbiem tiek skaid­rots, ka  SIA «JK Namu pārvalde» pagājušajā gadā veikusi aprēķinus un katrai kapitālsabiedrības pārvaldīšanā esošai dzīvojamajai mā­jai izstrādājusi mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi 2018. gadam sa­skaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumiem Nr. 408 «Dzī­vo­jamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi». Tie nosaka izmaiņas kārtībā, kādā aprēķināmi mak­sājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, precīzāk nosakot māju pārvaldnieku pienākumus. Jaunā kārtība attiecas tikai uz tām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši dzīvojamās mā­jas pārvaldīšanas tiesības vai nav lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību un noteikuši maksu par to.
     Par gaidāmajām izmaiņām namu apsaimniekošanā dzīvokļu īpašnieki pērn tikuši informēti plašsaziņas līdzekļos, turklāt katrs savā pastkastītē saņēma plānoto tāmju projektus 2018. ga­dam. Mēneša laikā iedzīvotāji varēja vērsties namu pārvaldē, lai izlemtu par turpmāko rīcību. Dzīvokļu īpašniekiem bijusi iespēja izteikties un ierosināt citus, pēc viņu domām, nepieciešamus darbus, sasaucot mājas kopsapulci (lai tā notiktu, bija jābūt kvorumam), jo tāmes veidotas pēc namu pārvaldes speciālistu ieteikumiem, apsekojot mājas. Ja dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē pieņēma savu lēmumu par darbiem, kas nepieciešami pēc viņu domām, viņiem bija jādodas uz namu pārvaldi, lai veiktu korekcijas plānotajā tāmē. Ja tas netika izdarīts, ēkas apsaimniekošana tagad tiek veikta atbilstoši uz­ņēmuma atbildīgo speciālistu ieteikumiem. 
    Namu pārvalde arī skaidro, ka uzkrājumi remontdarbiem nav nekas jauns. Tikai iepriekšējo gadu SIA «JK Namu pārvalde» izrakstītajos rēķinos netika atsevišķi izdalīts uzkrājums veicamajiem remontdarbiem. Sa­skaņā ar MK noteikumiem Nr. 408 uzkrājumi ir jānorāda atsevišķi no pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas, un tos var izlietot tikai plānotajiem remont­darbiem.
     SIA «JK Namu pārvalde» atgādina, ka jūlijā stājās spēkā pārvaldes apsaimniekošanā esošo 52 māju tāmes. Par to, kādi darbi tajās tiks veikti, dzīvokļu īpašnieki aicināti interesēties pie savām ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinēm Jēkabpils un Krustpils iecirknī. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Ruks
  Ruks
  pirms 11 mēnešiem

  Tad rēķinā arī obligāti jābūt norādītam, cik uz tekošo mēnesi ir mājas uzkrājumi remontiem. Citādāk sanāk kārtējā krāpšanās

  Atbildēt
 2. NP melo
  NP melo
  pirms 11 mēnešiem

  " Namu pārvalde arī skaidro, ka uzkrājumi remontdarbiem nav nekas jauns. Tikai iepriekšējo gadu SIA «JK Namu pārvalde» izrakstītajos rēķinos netika atsevišķi izdalīts uzkrājums veicamajiem remontdarbiem". Nav taisnība, tāds papildmaksājums parādījās tikai šogad pēkšņi - 14 eiro, un kopējā rēķina summa ir par 14 eiro lielāka. Iepriekš rēķinos nebija tāda summa ne iedalīta, ne izdalīta. Arī mūsu mājā iedzīvotāju sapulce nav nobalsojusi par tādiem darbiem un maksājumiem avansā. Bet iedzīvotāji tik klusē un maksā, tā vietā lai ietu uz prokuratūru

  Atbildēt
 3. he he
  he he
  pirms 11 mēnešiem

  Tauta palikusi pavisam kā nozombēta. Aunu bars paliek aunu bars. Vilna auniem vēl liela, ir ko cirpt.

Pievienot komentāru