Uzlabos pierobežas iedzīvotāju drošību
Aigars Ieviņš, ZPR sabiedrisko attiecību speciālists

Lai pierobežas pašvaldībās attīstītu drošības pakalpojumu efektivitāti un pieejamību, uzlabojot dzīvesvietas drošību, Zemgales Plānošanas reģions īstenos projektu, kurā būtiski ieguvumi sagaidāmi Aknīstes, Tērvetes un Vecumnieku novada iedzīvotājiem.
    Ar Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstu minētajās Latvijas pašvaldībās, kā arī Biržu un Rokišķu rajonos Lietuvā tuvākā pusotra gada laikā paredzēts stiprināt pašvaldību drošības dienestu sadarbību, kā arī modernizēt ar drošību saistīto infrastruktūru.
   Projektā ie­saistītajās pašvaldībās tiks uzstādītas un ar stacionārajām sistēmām sasaistītas 87 videokameras, uzlabota ceļu satiksmes drošība (tostarp uzstādīts informatīvs ekrāns par automašīnu ātrumu), kā arī vietējo pašvaldību uguns­dzēsēju kapacitātes stiprināšanai tiks iegādāta ugunsdzēsēju automašīna un bezpilota lidaparāts ugunsgrēku uzraudzībai un situācijas vadīšanai.
    Tāpat paredzēts, ka šajā periodā tiks panāktas vairākas divpusējas vienošanās starp iesaistītajām pārrobežu pašvaldībām par sadarbību sabiedriskās drošības jautājumos. Lai to panāktu, Latvijā un Lietuvā plānotas kopējas mācības par otras valsts likumiem un institūciju atbildību sabiedriskās drošības jomā, bet jau līdz rudenim plānots pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedrijas pierobežu, kurā iesaistītās puses varēs praksē pārliecināties par sadarbību ar pārrobežu pašvaldībām.
    Projekta ieviešanas laikā tiks organizētas arī piecas vietējās mācības, kurās uzlabos dienestu reaģēšanas spējas dzīvībai bīstamās situācijās. Tāpat rīkos piecas darba grupas jeb darbnīcas, kurās sabiedriskās drošības jautājumos meklēs veidus sadarbības uzlabošanai starp pašvaldībām un valsts iestādēm. Savukārt vietējiem iedzīvotājiem tiks organizētas izglītojošas kampaņas par drošību un risku novēršanu, kā arī tiks izstrādāts buklets par svarīgākajiem aspektiem, kas drošības jautājumos jāievēro, dodoties uz kaimiņvalsti. 
    Projekta īstenošanas laiks paredzēts 20 mēnešu garumā no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada no­vembra beigām, un tā kopējais budžets ir 543 262,45 EUR (tostarp ERAF finansējums 461 773,08 EUR), bet ZPR finansējums sasniedz 84 675,27 EUR (t.sk. ERAF – 71 973,98 EUR).
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru