Uzsākta pārbūve sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei Brīvības ielā 286a
INESE ZONE

SIA «LC būve»  kopš šī gada marta veic darbus divstā­vu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Jēkabpilī, Brīvības ielā 286a, kur, īstenojot projektu «Infra­struktūras izveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā», ēku pārbūvēs un pielāgos sociālo pakalpojumu sniegšanai.
    Visa projekta, arī ēkas Jaunajā ielā 39i pārbūves, kopējās izmaksas ir 1 772 435,35 eiro, plānotais ERAF līdzfinansējums ir 952 167,45 eiro.  8. maijā Jē­kabpils do­mes priekšsēdētājs Aivars Kraps iepazinās ar darbu gaitu objektā Brī­vības ielā.
    Ēkas pārbūve ir daļa no deinstitucionālizācijas projekta, kura rezultātā Jē­kabpilī tiks izveidota sociālo pakalpojumu infrastruktūra Jaunajā ielā 39i un Brīvības ielā 286a. Ēkā Brīvības ielā paredzēts izveidot grupu dzīvokļu pakalpojumu 16 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuras no valsts finansētām ilgstošas soci­ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām pāriet uz dzīvi sabiedrībā, kā arī pilngadīgām personām ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un ku­rām ir noteikta I vai II invaliditātes grupa. Būvniecības izmaksas ēkai Brīvības ielā 286a ir 599 221,19  eiro, bet būvuzraudzību, izmaksas  – 17 278,80 eiro. Dar­bus plānots pabeigt 2021. gada jūnijā.
    Projekta rezultātā Jau­najā ielā 39i tiks izveidots: dienas aprūpes centrs  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem; sociālās rehabilitācijas infrastruktūra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – multisensorā istaba, ergoterapijas istaba, fizioterapijas istaba, Mon­tesori istaba; paplašināts un labiekārtots dienas aprūpes centrs un izveidotas un labiekārtotas specializētās darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT. Abos objektos veiks arī teritoriju labiekārtošanu. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru