Vai apkurināt agrākās Asares skolas ēku?
ILZE BIČEVSKA

Aknīstes novada Ance­nē 5. septembrī notika iepriekš izsludinātā, novada pašvaldības rīkotā iedzīvotāju sapulce, kas notika, lai ieinteresētajām pusēm – pašvaldības pārstāvjiem un iedzīvotājiem – būtu iespējams kopīgi pārrunāt, kā turpmāk izmantot agrākās Asares pamatskolas ēku. 
    Kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Prande, uz šo sapulci ieradās novada domes deputāti, izpilddirektors Jānis Gavars, Asares pagasta pārvaldes vadītāja Evita Jasāne un Asares pa­gasta Ancenes ciema iedzīvotāji. Sapulci vadīja Ak­nīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
– Iepriekšējās domes sēdēs deputāti jau tika piedāvājuši risinājumu, ka turpmāk šo ēku varētu izmantot pašvaldības vajadzībām, nevis pārdot. Bija svarīgi uzklausīt arī iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Sapulces laikā debatēs piedalījās gan Ancenes ciema jaunieši, gan uzņēmēji ar pieredzi un perspektīvu skatījumu. Pie­mēram, Vadims Timahovs un Kristiāns Šņepsts runāja par to, ka ēka jāpielāgo novada iedzīvotāju vajadzībām. Arī Valentīna Čāmāne, Paulis Vaiņiutis un Ainis Čāmāns piekrita šim viedoklim, – stāsta L. Prande.
    Domes priekšsēdētāja V. Dzene sapulces dalībniekus informēja par deputātu viedokli, ka turpmāk šo ēku varētu izmantot veselības un sociālās aprūpes centra izveidošanai, jo esošais, kas atrodas Aknīstē, ir pārpildīts. Pašvaldības vadītāja arī norādīja, ka nav noslēpums tas, ka valstī kopumā sa­biedrība noveco, līdz ar to šāda centra izveide būtu aktuāla.  
   Sapulces dalībnieki šo ideju atbalstīja ar piebildi, ka dažas telpas tomēr būtu atstājamas iedzīvotāju kopā sanākšanas un svētku svinēšanas vajadzībām. V. Čā­māne izteica priekšlikumu, ka, ja šī ideja īstenosies un tiks izstrādāts būvprojekts, tad pirms projekta apstiprināšanas ar to vajadzētu iepazīstināt iedzīvotājus, atkal sasaucot šāda veida sapulci. 
    Šajā reizē arī tika runāts par agrākās skolas ēkas uzturēšanu ziemas periodā, un te pašvaldības izpilddirektora Jāņa Gavara un iedzīvotāju un uzņēmēju domas bija atšķirīgas. 
    – Es kategoriski pieturos pie viedokļa, ka šī ēka ziemā nav jāapkurina! Tie ir papildu izdevumi no domes budžeta, turklāt lieli izdevumi. Apkure – tā ir alga kurinātājam, kā arī, protams, malkas izmaksas, kas patlaban ir krietni augušas malkas cenu celšanās dēļ. Kāda jēga kurināt, ja nezina, kas te būs tālāk? Jā, doma par sociālās aprūpes centra vai paaugstināta komforta aprūpes centra jeb dzīvokļu ierīkošanu agrākajā skolas ēkā ir vērā ņemama. Eso­šajā Aknīstes sociālās aprūpes centrā vietu tikpat kā nav. Bet tas, protams, ir naudas jautājums: vai ēka tiks pārveidota šīm vajadzībām no ES fondu līdzekļiem vai no pašvaldības bu­džeta? Vai mums budžetā ir nauda šīs ēkas pārbūvei? Vai ņemsim vēl kādu kredītu? Turklāt jāņem vērā, ka projektu naudas piesaistei ir vajadzīgs laiks. Es domāju, ka bijušās Asares skolas ēkai nekas slikts nenotiks, ja tā kādu laiku stāvēs neapkurināta. Un vēl man nav pieņemama doma, ka šī ēka pilnībā tiktu nodota sociālo dzīvokļu vai pansijas, aprūpes centra utml. vajadzībām. Tāds centrs, manuprāt, var aizņemt divas trešdaļas šīs pašvaldības ēkas, bet viena trešdaļa telpu būtu jāatvēl vietējās sabiedrības vajadzībām, piemēram, kultūras pasākumu rīkošanai, – savu viedokli skaidro Jānis Gavars. 
Viņš arī atgādināja, ka šī ir jau trešā sapulce kopā ar iedzīvotājiem, kurā tiek pārrunāts agrākās skolas ēkas tālākais pielietojums, un piezīmēja, ka ar katru nākamo sapulci iedzīvotāju interese par šo jautājumu sa­mazinās. 
    – Kad pirmo reizi tika lemts par skolas ēku, te vēl notika mācības, un toreiz uz sapulci sanāca tik daudz cilvēku, ka bija pilna vesela klase. Bet šajā reizē jau es sa­skaitīju vairs kādus deviņus vietējos iedzīvotājus. Katrā ziņā šis viss vēl ir tikai idejas līmenī. Par to kādā no tuvākajām sēdēm būs jālemj deputātiem ar balsojuma palīdzību, – stāsta J. Gavars. 
   Līdzīgu viedokli pauda arī Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene, sakot, ka šis jautājums tiks skatīts 19. septembra Fi­nanšu komitejas sēdē. – Tad arī runāsim par apkures jautājumu, kā arī uzklausīsim citas idejas, – sacīja V. Dze­ne.
    Savukārt deputāts Inārs Čāmāns, kurš arī bija viens no šīs sapulces dalībniekiem, BD sacīja, ka viņš izpild­direktora viedoklim par ēkas neapkurināšanu nepiekrīt. 
   – Tā kā ēku domājam paturēt pašvaldības vajadzībām, tad tā ir jāuztur. Tātad – jākurina un ziemas periodā tajā jāuztur kaut vai plus piecu grādu temperatūra. Jā, tas kaut ko maksā, bet ēku nedrīkst nolaist, – teic I. Čāmāns.
    Kā informē Lāsma Pran­de, sapulces noslēgumā tika pieņemts lēmums par agrākās Asares skolas ēkas pielāgošanu vietējās sabiedrības pamatvajadzībām.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. A
    A
    pirms 10 mēnešiem

    Pareizi! Skolas ēka ir sabiedrības īpašums un to jāuztura pienācīgā līmenī. Žurnālisti, aizbrauciet uz Sēlpils skolu un paskataties kādā stāvoklī Irēna Sproģe, Anita Bārzdiņa un banda novedusi Sēlpils skolu - logi izisti un 3.stāvā vaļā.

    Atbildēt

Pievienot komentāru