Vai Vīpes pagasts tiks Līvānu novadā?
ILZE BIČEVSKA

BD jau informējusi, ka Vīpes pagasta iedzīvotāji izrādījuši iniciatīvu un izteikuši vēlmi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) gaitā pievienoties pie Līvānu novada, nevis pie Jēkabpils kā pie attīstības un kā pie jaunveidojamā Jēkabpils novada centra.
      – Šī bija iedzīvotāju iniciatīva. Kā tā veidojās? Se­kojot līdzi procesiem, kas saistās ar administratīvi teritoriālo reformu un modeļiem, kā tiek veidotas jaunās administratīvās teritorijas, uzskatām, ka Krustpils no-vads ir spējīgs pastāvēt un saimniekot patstāvīgi. Par to liecina apgūtais ES finansējuma apjoms, pašvaldības investīciju projekti. Diemžēl, izstrādājot reformas projektu, Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisija nepiedāvā modeli, kur Krustpils novads paliek kā patstāvīga administratīvā teritorija. Modeļi, kur Krust­pils, Jēkabpils, Salas, Aknīs­tes un Viesītes novadi tiktu ap­vienoti vai pievienoti Jēkabpils pilsētai, būtu starp lielākajām pašvaldībām platības ziņā. Tādā veidojumā bez spēcīga līdera nevar organizēt efektīvu teritorijas un finanšu pārvaldību, lai neciestu mazās lauku teritorijas. Šādās pašvaldībās pastāv lielāks korupcijas risks, – stāsta Vīpes pagasta pārvaldniece Ineta Šei­nova.
     Viņa uzskata, ka, ja izveidotu Sēlijas novadu, kurā ap­vienotu Ilūkstes, Jēkab­pils, Salas, Aknīstes, Jaun­jelgavas, Neretas un Viesītes novadu, tad Krustpils novada liktenis būtu neziņā tīts. Bet arī šai teritorijai ir vajadzīga stabilitāte un droša rītdiena. – Mēs nejūtamies piederīgi Sēlijas novadam, – skaidro I. Šeinova.
Līvānu novads izveidots jau 1999. gadā, apvienojot Līvānu pilsētu ar diviem pagastiem. Pēc desmit ga­diem, 2009. gadā, Līvānu novadam pievienoja vēl trīs pagastus. Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā Līvānu novads paliek kā patstāvīga administratīvā vienība. 
     – Tas pierāda, ka labas pārvaldības rezultātā novadā izveidojusies noteikta un stabila situācija. Katram kopienas iedzīvotājam šie divi faktori ir ļoti svarīgi. Jo teritorija un tajā pastāvējušās attiecības pastāv ilgāk, jo spēcīgāka ir cilvēka piederības, atbildības sajūta un attieksme, kas kalpo par pamatu iniciatīvām, aktivitātei, radošumam. Iekļaujot Vī­pes pagastu Līvānu novadā, pastāv lielāka iespēja, ka tiks nodrošināta teritorijas politiskā pārstāvniecība domē, kas ir ļoti būtiski nelielām lauku teritorijām. Līvānos mēs arī redzam spē­ju skatīties uz lietām ne tikai lokāli, bet tālredzīgāk, – stāsta I. Šeinova.
    Lai noskaidrotu, cik  Vīpes pagasta iedzīvotāju piekristu tam, ka ATR gaitā šis pagasts gribētu pievienoties Līvānu novadam, tika vākti paraksti. Pēc statistikas datiem, 2020. gada 1. februārī Vīpes pagastā bija deklarēti 695 iedzīvotāji. Pēdējās pašvaldību vēlēšanās 2017. gadā bija reģistrēti 544 vēlētāji. Vēlēšanās piedalījās 253 balsstiesīgie iedzīvotāji. Pārējie 291 neizmantoja savas pilsoņa tiesības balsot. Ar saviem parakstiem 166 Vīpes pagasta iedzīvotāji ir atbalstījuši pievienošanos kaimiņu novadam. 
      – Kā šodienas tikšanās laikā ar Krustpils novada iedzīvotājiem (minētā saruna notika 13. februārī – aut.), kas notika pie mums, Vīpē, sacīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis Arnis Šults, Rīga nav labākās paš­valdības piemērs. To pašu var sacīt arī par Jēkabpili. Tas tikai apliecina to, ka skatāmies pareizā virzienā. Protams, vēlmi pievienoties Līvānu novadam veicina arī Vīpes pagasta ģeogrāfiskais stāvoklis, – stāsta Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova.
     Jautāju pārvaldniecei, kāds varētu būt Vīpes pa­gasta pienesums, ja tas pievienotos Līvānu novadam? 
    – Lielākais pienesums jebkurai pašvaldībai ir iedzīvotāji. Strādājošo pienesums ir nodokļi pašvaldības budžetā. Svarīgi ir saglabāt skolas, lai dzīve laukos pavisam neapstātos. Bez skolas teritorija paliek tukša un klusa. Tas jau ir pierādījies cit­viet Latvijā. Laika gaitā so­ciālais dienests ir labi pastrādājis ar ilgstošajiem bezdarbniekiem, kas ir pabalstu saņēmēji,  piedāvājot nevis tikai «zivi, bet arī makšķeri», t.i. – liekot iesaistīties līdzdalības pasākumos, –  teic I. Šeinova. 
    Viņa arī informēja, ka Līvānu novada dome lēma atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvu par Vīpes pagasta teritorijas iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā. Vēl vajadzīgs Krustpils novada domes lēmums. 
     – Ko darīsim, ja Krustpils novada domes deputāti mūsu iniciatīvu neatbalstīs? Ceram, ka tā nebūs, bet ja nu tomēr… Vispirms sagaidīsim Krustpils novada do­mes lēmumu. Šī noteikti nav standarta situācija, un tāpēc tā prasa īpašu pieeju. Tomēr jāsaprot, ka dome nav pēdējā instance. Gala lēmums ir Latvijas Republikas Saeimai. Mums ir mērķis, kurš prasa atbilstošu rīcību, – tā 13. februārī sacīja Ineta Šei­nova.
     Krustpils novada domes sēdē, kas notika 19. febru­ārī, deputāti neatbalstīja Vīpes pagasta teritorijas iekļaušanu Līvānu novada administratīvajā teritorijā.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (4)

 1. Zubaskals
  Zubaskals
  pirms 1 mēneša

  Nekur tas Vīpes pagasts netiks!

  Atbildēt
 2. Čangaļis
  Čangaļis
  pirms 1 mēneša

  Lai Seinova lasās uz saviem Līvāniem ar sabiedrotajiem, kuri ir mazākumā. Ar meliem tika savākti papraksti. Lētticīgu ļautiņu pilni lauki, visu var iestāstīt.

  Atbildēt
 3. Zane
  Zane
  pirms 1 nedēļas

  Un tad, kad Līvanos Sutru pagasts, kas tikpat liels kā Vīpe, izsaka vēlmi tīties no Līvāniem, tad visiem spuras gaisā, kā tad tā.. kā pievienot kaut ko klāt, tā Līvāni tik jau izcils piemērs.. Sutros skolu aiztaisija, Vīpē ar aizvērs, ja būsiet pie Līvāniem. Tai novadā tik daudz maldu un viltus, ka pasarg Dies tur ietikt.

  Atbildēt
 4. žļurben žļarbenis
  žļurben žļarbenis
  pirms 1 nedēļas

  To tematu taču izrunāja pirms mēneša un kuru tas vairs interesē?

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru