Valsts svētkos sveiks  jēkabpiliešus un Jēkabpils Goda pilsoni Aleksandru Deini
Sagatavoja J. Apīnis

18. novembrī svinīgā pasākumā, kas sāksies plkst. 16.30 Krustpils kultūras namā,  jēkabpiliešiem tiks pasniegti apbalvojumi.
    Pašvaldības apbalvojums – Jēkabpils Goda pilsonis – tiks pasniegts Aleksandram Deinim, ilggadējam Jēkabpils 2. vidusskolas direktoram - par ieguldījumu izglītības attīstībā, sabiedrības integrēšanā un izaugsmes veicināšanā Jēkabpilī.
 
Ar Jēkabpils  pašvaldības  Goda rakstu apbalvos:
     Vili Dābolu – par aktīvu līdzdalību Atmodas laika notikumos un ieguldījumu  pilsētas pašvaldības veidošanā; Mārtiņu Rupmeju – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un ieguldījumu Jēkabpils  attīstībā; Valerjanu Strapcānu – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos un drošības un tiesiskuma stiprināšanu Jēkabpilī; Ivetu Tāli – par aktīvu līdzdalību atmodas laika notikumos, ar dziesmas un tautas mūzikas spēku stiprinot patriotismu un cīņas garu; Aļonu Vīndedzi, Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas klavierspēles skolotāju – par augsti profesionālu mūzikas pedagoga darbu un ieguldījumu audzēkņu izaugsmē; Veru Sipku, SIA “Gefa Latvija” valdes locekli - par ieguldījumu uzņēmējdarbībā, nodrošinot SIA “Gefa Latvija” ilggadēju darbību un attīstību Jēkabpilī;  Ilutu Bērziņu, Jēkabpils Vēstures muzeja galveno krājumu glabātāju - par radošu darbību un entuziasmu izzinot un popularizējot Jēkabpils  vēsturi; Ziedoni Bārbalu, Jēkabpils mākslas skolas direktoru - par ieguldījumu Jēkabpils Mākslas skolas izveidē un pilsētas radošās dzīves bagātināšanā; Māru Skroderi, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” galveno māsu - par ieguldījumu Jēkabpils iedzīvotāju veselības aprūpē un augsti profesionālu ētisko attieksmi pret pacientiem; Ivaru Zvīdri, SIA “Jēkabpils Reģionālā slimnīca” izpilddirektoru - par ieguldījumu Jēkabpils Reģionālās slimnīcas attīstībā; VUGD Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļu – par augsti profesionālu ieguldījumu Jēkabpils un tās iedzīvotāju drošībā; Ritu Kozlovu, Jēkabpils 3. vidusskolas direktora vietnieci informātikas jautājumos - par ieguldījumu informācijas tehnoloģiju ieviešanā un jauniešu ārpusklases aktivitāšu organizēšanu Jēkabpils 3.vidusskolā.
 
Ar Jēkabpils  pašvaldības Atzinības rakstu tiks apbalvoti:
   Valentīna Aukmane, p.i.i. “Kāpēcītis” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu; Aleksandrs Lalovs, ukraiņu biedrības “Javir” un vairāku citu apvienību ilggadējs biedrs – par literāro radošo darbību un ukraiņu nacionālo tradīciju popularizēšanā tautiešiem Jēkabpilī; Františka Ivaščenko, p.i.i. “Zvaigznīte” pirmsskolas skolotāja - par ilggadēju augsti profesionālu pedagoģisko darbu ; Jānis Korņejevs, SIA “Jēkabpils PMK” būvdarbu vadītājs, projektu vadītājs, projektētājs – par profesionālu augsti kvalitatīvu un daudzpusīgu darbu; Ilze Čevere, vispārējās pamatizglītības skolotāja Jēkabpils pamatskolā – par augsti profesionālu pedagoģisko un izglītības darbu; Silvija Strušele, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas skolotāja, lektore – par ieguldīto darbu Jēkabpils Agrobiznesa koledžas attīstībā un augsti profesionālu pedagoģisko darbību; Viktors Veigurs, pensionārs, ilggadējs Jēkabpils ielu komiteju biedrs - par ilggadēju un aktīvu darbību ielu komitejā; Gunta Konovalova, Jēkabpils P.i.i. “Zvaniņš” pirmsskolas skolotāja - par radošu pedagoģisko darbību .
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. dažādas tēmas
    dažādas tēmas
    pirms 1 gada

    Patiešām kā tādi nepieskaitāmi! Vasarā solīja, ka Pasta ielai uzklās pirmo kārtu. Kur ir? Izrakņāts hužāk kā laukos. Paskatīšos, kā un kad tiks nosegtas rozes pie Supernetto pulksteņa. Runā, ka atskurbtuvē ir vēl tāda VIP telpa priekš kundziņiem šlipstēs. Vai tā ir?

    Atbildēt

Pievienot komentāru