Var pieteikties platību maksājumiem
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

No  8. aprīļa līdz 15. jūnijam Lauku atbalsta dienesta klienti elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) var pieteikties platību maksājumu saņemšanai, aizpildot vienoto iesniegumu. 
     Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, dienests ir veicis izmaiņas klientu apkalpošanas darbā. Klientiem šobrīd nav iespējams saņemt klātienes konsultācijas un klātienes palīdzību. Visu nepieciešamo atbalstu klientiem dienests sniedz pa tālruni – šādi var saņemt ne tikai konsultācijas, bet dienesta darbinieki tālruņa sarunas laikā klienta vietā var aizpildīt un ie­sniegt vienoto iesniegumu.
     Dienesta speciālisti līdz 8. maijam pa tālruni sazināsies ar tiem klientiem, ku­riem iepriekšējā gadā bija nepieciešama klātienes palīdzība iesniegumu aizpildīšanā, lai noskaidrotu, vai palīdzība vajadzīga arī šogad. Šāda palīdzība tiks sniegta tikai tiem klientiem, kuri paši nevar aizpildīt iesniegumu EPS. 
Vienotais iesniegums pa tālruni tiek aizpildīts, pamatojoties uz 2019. gada atbalsta iesnieguma datiem un klienta pa tālruni sniegto informāciju par izmaiņām tajos. Dienesta darbinieki ar klientu pārrunā aizpildītā vienotā iesnieguma saturu, t.i., deklarēto lauku skaitu, kopējo pieteikto platību, deklarētos kultūraugus un to platības, pieteiktos atbalsta veidus. Klienta pa tālruni izteiktais mutvārdu iesniegums ir pamats vienotā iesnieguma iesniegšanai. Saruna ar klientu tiks ierakstīta un būs kā apliecinājums datu pareizībai. Pirms iesnieguma aizpildīšanas dienesta speciālisti pārliecināsies par klienta identitāti. 
     Ja klients piesakās akcīzes degvielas saņemšanai, tad arī šo iesniegumu dienesta speciālisti palīdz aizpildīt un iesniegt attālināti pēc sarunas ar klientu. 
Dienests atgādina! Ja lauksaimnieks jau ir aizpildījis informāciju vienotajā iesniegumā līdz platību sezonas sākumam (no 14. februāra varēja pildīt «Pro­vizorisko iesniegumu»), tad šis iesniegums tagad ir jāiesniedz EPS. 
     Konsultācijas par pieteikšanos platību maksājumiem var saņemt pa tālruni 67095000. 
     Informatīvais materiāls platību maksājumu saņemšanai 2020. gadā ir pieejams dienesta mājaslapā izvēlnē «Platību maksājumi» – «Rokasgrāmatas un veidlapas».
 
Kristīne Ilgaža, Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru