VARAM skaidro, ka par atkritumu poligonu likteni reģionos lems jauno novadu pašvaldības
INESE ZONE

BD jau informēja par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ieceri atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam 2021. līdz 2028. gadam restrukturizēt poligonu «Dziļā vāda», pārtraucot atkritumu noglabāšanu poligonā un novirzot tos uz poligonu Daugavpils novadā. Jēkabpils domes secinājums bija, ka poligona «Dziļā vāda» restrukturizācijas plāniem nav ekonomiska pamatojuma.Jēkabpils pašvaldība sniedza VARAM viedokli par šo plānu, paužot bažas, ka tas sadārdzinās iedzīvotājiem maksu par atkritumu izvešanu, jo tie uz poligonu būs jāved tālāk. Tas radīs lielāku degvielas patēriņu un līdz ar to gaisa piesārņojumu. Poligonā Daugavpils novadā nāksies ieguldīt naudu jaunas atkritumu noglabāšanas šūnas izveidē, kaut «Dziļajā vādā» tā var kalpot vēl 25 gadus. Ja tiks likvidēts atkritumu poligons «Dziļā vāda»,  tā apsaimniekotāja – SIA «Vidusdaugavas SPAAO» – ilgtermiņa aizņēmuma atmaksai nebūs finansiālā seguma. 
 BD lūdza VARAM sniegt redakcijai komentāru par Jēkabpils domes vēstulē pausto viedokli un to, vai restrukturizācijas rezultātā nesadārdzināsies atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums iedzīvotājiem.
Atbildē VARAM informē, ka jautājums par to, kā organizēt katra sadzīves atkritumu poligona darbību, būs jāizvērtē atkritumu apsaimniekošanas reģiona ietvaros, izstrādājot reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu. Tas katram atkritumu apsaimniekošanas reģionam attiecīgajā reģionā ietilpstošajām pašvaldībām ir jāizstrādā ne vēlāk kā līdz 2022. gada beigām.
 – Attiecībā uz poligonu «Dziļā vāda» jāņem vērā, ka tas ir viens no trim poligoniem, kas ietilpst Latgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā. Tas nozīmē, ka visā reģionā ietilpstošajām paš­valdībām līdz 2022. gada beigām ir jāizvērtē atkritumu plūsmas un jāvienojas par to, kuras funkcijas ilgtermiņā tiks nodrošinātas katrā no sadzīves atkritumu poligoniem. Proti, visu poligonu ekspluatācija tiks turpināta, bet tiks diferencēts poligonos veicamo atkritumu apsaimniekošanas darbību klāsts. Piemēram, jāpaplašina esošo darbību klāsts, lai poligonu teritorijā varētu veikt citas atkritumu ap­saimniekošanas darbības – šķirošana, pāršķirošana, no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošana, atsevišķu atkritumu veidu pārstrāde, kā arī labošanas darbības un remontdarbus. Poligonos, kur ietilpība ir pietiekama un tas ir ekonomiski pamatoti, atkritumu apglabāšanas darbības varēs veikt arī turpmāk, bet lēmums par to būs jāpieņem reģiona pašvaldībām, – skaidrots VARAM atbildē.
VARAM arī norāda, ka atkritumu apglabāšanas darbībām nozīme aizvien samazinās, kā arī jāņem vērā, ka 2035. gadā poligonos varēs apglabāt ne vairāk kā 10% no kopējā sadzīves atkritumu apjoma (pašlaik tie ir vairāk nekā 60%). Attiecīgi aizvien lielāka nozīme ir atkritumu pārstrādei, re­sursu atkārtotai izmantošanai un reģenerācijai.
 Pētījumā «Investīciju vajadzību izvērtējums atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.–2028. gadam izstrādei», ko VARAM pasūtīja un izpildīja SIA «Geo Consultants», tika novērtēti katrā atkritumu apsaimniekošanas reģionā radītie atkritumu apjomi pa atkritumu grupām, esošā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra, atkritumu apsaimniekošanas finanšu ekonomiskie aspekti. Tika apkopoti dati par administratīvi teritoriālās reformas rezultātā izveidotajās paš-valdībās radīto atkritumu apjomiem, kas potenciāli nogādājami poligonos, un sagatavota prognoze laika posmam no 2020. gada līdz 2035. gadam, balstoties uz izstrādātiem pieņēmumiem par radīto atkritumu apjomu dinamiku un demogrāfiskajām prognozēm. 
Jēkabpils dome uzsver, ka šis pētījums un lēmums par «Dziļās vādas» likteni bijis balstīts iepriekšējo ga­du negatīvajos poligona darbības finanšu rādītājos, bet tagad tie uzlabo­ju­šies.      
 Tātad tiešu atbildi uz iedzīvotāju un pašvaldības bažām un iebildumiem VARAM nesniedz. Taču, kā liecina atbilde, VARAM skaidro, ka būtiska loma atkritumu apsaimniekošanas procesa plānošanā būs  jauno novadu pašvaldībām un to spējai vienoties par poligonu turpmāko darbību. VARAM publiskotajā informācijā par atkritumu apsaimniekošanas plānu, ko saņēma arī plašsaziņas lī­dzekļi, bija norādīts, ka no tagad esošajiem 10 atkritumu poligoniem paredzēts saglabāt tikai piecus. Tātad  būs jāvienojas par poligonu skaita samazināšanu par 50%, un tas nebūs viegli. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru