Vēlas palielināt izglītojamo un pedagogu naudas balvu apjomu
ILZE BIČEVSKA

Decembrī Aknīstes novada domes deputāti apstiprināja tās pakļautībā esošo mācību iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanas nolikumu. Pamatojoties uz to, tiek reglamentēta naudas balvu piešķiršana Aknīstes vidusskolas skolēniem un pedagogiem, kā arī pašvaldības godināšanas pasākumu (kā balvas) rīkošanas kārtība Sēlijas Sporta skolas, Jēkabpils Mākslas un mūzikas skolas filiāļu audzēkņiem un pedagogiem.
    Vidusskolas audzēkņiem naudas balvas paredzētas par sasniegumiem mācību priekšmetu un atklātajās olimpiādēs, kā arī zinātniski pētnieciskajos darbos (ZPD). To piešķiršanai pašvaldības šā gada pamatbudžetā paredzēts finansējums 2 000 eiro apmērā (tas tiks iekļauts Aknīstes vidusskolas budžetā). Savukārt 500 eiro, domāti godināšanas pasākumu organizēšanai, tiks iekļauti Aknīstes novada pašvaldības kultūras budžetā. 
   Vidusskolas skolēniem naudas balvas paredzētas par 1. – 3. vietas ieguvi minētajās olimpiādēs, kā arī par atzinību tajās. Naudas balvas apmērs tiek noteikts, ņemot vērā iegūto punktu skaitu par katru no vietām. Tā par 1. vietu starpnovadu mēroga olimpiādē skolēnam tiek 4, par otro – 3, par trešo – 2, bet par saņemtu atzinību – viens punkts. Par sekmīgu dalību reģionālā mēroga mācību priekšmetu un atklātajās olimpiādēs, kā arī par ZPD veikšanu attiecīgi 8 punkti par pirmo, 7 par otro, 6 par trešo vietu un 5 punkti par atzinību. Valsts mēroga olimpiādē augstākais punktu skaits par iegūto pirmo vietu var būt 12, bet starptautiska līmeņa olimpiādē – 16 punkti.
   Nolikumā noteikts, ka par vairākiem sasniegumiem naudas balvas summējas katram dalībniekam atsevišķi, taču to kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt valstī noteikto minimālās algas apmēru. Līdzīgi punktu skaits tiek aprēķināts, lai naudas balvu saņemtu arī pedagogs, kurš audzēkni attiecīgajai olimpiādei ir sagatavojis. 
    - Diemžēl patlaban ir grūti konkrēti pieņemt šādus un līdzīgus lēmumus, jo, tā kā Latvijā joprojām nav izveidota valdība un nav pieņemts budžets, arī pašvaldībām ir grūti plānot un prognozēt savu šā gada budžetu. Naudas balvas skolēniem piešķiram jau labu laiku, bet šogad kopējo balvu fondu esam dubultojuši. Pagājušajā gadā tam bija iedalīti 1 000 eiro, un realitātē pēc šīs punktu sistēmas vienas naudas balvas apmērs sanāca neliels. Kā jau teicu, patlaban grūti ko plānot konkrēti, jo nav pieņemts valsts budžets. Patlaban kaut kāda skaidrība ir ar skolotāju algu mērķdotācijām, savukārt nodokļu ieņēmumus  pašvaldības šā gada budžetā rēķinam provizoriski. 16. janvārī būs domes Finanšu komitejas sēde, kurā lemsim par pašvaldības budžeta pieņemšanu, - stāsta Aknīstes novada domes priekšsēdētāja Vija Dzene.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru