«Vērtība nav miljoni, bet gan attiecības»
AIJA VALDMANE

  Jēkabpils kristīgās draudzes «Uzvara» mācītājs An­dris Opengeims ir populārs un iemīļots daudzviet Latvijā ar savām svētrunām,  ar kurām  viņš bieži uzstājas «Kristīgajā radio», ar savu nelokāmo pastāvēšanu  ga­rā un patiesībā, ar to, ka nekad nav atteicis garīgu palīdzību nelaimīgajiem un nomāktajiem.
      2014. gada janvārī  viņš  dibināja videostudiju «SolisTV», lai palīdzētu cilvēkiem «spert pirmo soli pretī Dievam. Soli, kurš no tumsības ved pretī gaismai. Lūgt cilvēkiem aizdomāties par dzīvi  un mūžību».  Studija ir piedzīvojusi 1 500 raidījumu – gan liecību, gan svētrunu par dažādām tēmām.
     A. Opengeims ir beidzis Murjāņu Sporta skolu, Te­olo­ģisko Bībeles skolu Ozol­niekos, Bībeles koledžu Rib­ņikos, paralēli vadot draudzes. Viņa tiešais darbs saistījās ar «Veloveikalu» Rīgā. Andris bija šī veikala vadītājs. Taču pēc apprecēšanās 2004. gadā viņa dzīve un kristīgā kalpošana saistās ar Jēkabpili. Par sevi viņš saka, ka ir beidzis dzīves institūtu caur grūtībām un problēmām, bijis slims, pārcietis gan fiziskas, gan garīgas sāpes, gan nodevību, zina, kas ir kredītu smagā nasta. Tāpēc viņš spēj saprast un uzklausīt ikvienu cilvēku. 
     – Reizēm pats šaubos, kā šiem augstumiem un kalniem – šķēršļiem manā dzī­vē pārkāpšu pāri? Bet tas notiek! Simboliski runājot, Augstākais man dod vieglas kājas, un tas notiek pat pārda­biskā, nesaprotamā vei­dā! Tāpēc es saku: manā dzī­vē ir liels Dievs! Reāli es ar Viņu esmu savienots, – stāsta mācītājs.
Mūsu saruna tapa Liel-dienu priekšvakarā, un tā-pēc vispirms uzdevu viņam visai tradicionālu jautājumu:
      – Kas jums ir Lieldie­nas? Zinu, ka kristīgiem cilvēkiem tie ir Kristus Augšāmcelšanās svētki. Daļa no viņiem saka, ka, tuvojoties šim laikam, neko īpašu neizjūt. Turpre­tim citi jūtas pacilāti, zi­not, ka pagodinās savu Pestītāju.  
     – Tagad šajā nevienam negaidītajā ārkārtas situācijā jūtams, ka cilvēkiem ir grūti koncentrēties, viņi nezina, kā svinēs Lieldienas. Drau­dzes nedrīkstēs sanākt ko­pā. Bet do­māju, mēs tagad šo aug­šāmcelšanās nozīmi novērtējam pat vairāk nekā agrāk, dziļāk saprotot, ko Jēzus paveicis mūsu labā, dāvājot Mūžību. Mēs, it kā pateicoties šai situācijai, skaidrāk izjūtam to, ka viss, kas ir uz zemes, nav pastāvīgs, tas ir pārejošs. Šis laiks ir arī mūsu ticības pārbaude. 
 
Pilns teksts – 9. aprīļa "Brīvajā Daugavā". 
Ja vēlaties abonēt šī (vai jebkura cita BD numura, sākot no 2010. gada) numura elektronisko (pdf) versiju, rakstiet uz e-pastu: sarmite@bdaugava.lv
Piemēram: Vēlos saņemt "Brīvās Daugavas" 9. aprīļa numuru savā e-pastā: manspasts@inkaste.lv (jūsu e-pasta adrese).
Viena numura cena – 0,44 eiro, mēneša maksa – 3,80 eiro  (t. sk. PVN 21%) (būs jāveic pārskaitījums internetbankā). 

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru