Viedoklis par reformu vēl jāpauž Krustpils novada un Jēkabpils pilsētas deputātiem
INESE ZONE

Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisija ir lūgusi  visām esošajām 119 Latvijas pašvaldībām do­mes lēmuma formā izteikt savu viedokli par reformu. Saeima 1. lasījumā ir atbalstījusi grozījumus Ad­ministratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas paredz līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām līdzšinējo 119  pašvaldību vietā izveidot 39. Vēl būs balsojums 2. un 3. lasījumā. Priekšlikumus likumprojektam uz 2. lasījumu pašvaldības var iesniegt līdz  18. decembrim.
    Šāda aptauja arī atbilst Eiropas pašvaldību hartas prasībām. Komisija gan nav solījusi, ka šie viedokļi no­teikti tiks ņemti vērā un atbilstoši tiem veiks pārmaiņas reformas kartē. 
    Gan ir izskanējis, ka Nauk­šēnu un Rūjienas novada vēlme apvienoties ar Valmieru, nevis ar Valku, tiks atbalstīta. Tāpat koalīcijas partijas ir izlēmušas, ka Liepāja, Daugavpils un Rē­zekne varēs saglabāt atsevišķu lielās pilsētas statusu un tiks izveidots jauns Lejas-kurzemes novads, kurā būs apvienoti astoņi Liepājas pilsētai piegulošie novadi. Tas ir devis cerības arī citām pašvaldībām savā atbildē Saeimas teritoriālās reformas komisijai aktīvāk paust savu viedokli.
     Izņēmums nav arī  Jē­kabpils apkārtnes novadi. Sēlijas novadu apvienībā ietilpstošo novada domju deputāti pieņēmuši lēmumu neatbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) piedāvājumu pievienot Jēkabpils, Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu Jēkabpils pilsētai, kas būtu agrākā Jēkabpils rajona teritorijas atjaunošana. Pašvaldības pauž viedokli,  ka novadi var pastāvēt kā patstāvīgas administratīvas vienības, taču, ja šāda iespēja netiks dota, tās var apvienoties vairākos mazākos novados, neiekļaujot Jēkabpili. Taču, ja Saeima arī šādu variantu neatbalsta, pašvaldības ir gatavas veidot Sēlijas novadu, iekļaujot tajā Aknīstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas, Ilūkstes un Viesītes novadu, bet bez Jēkabpils pilsētas. Savukārt saistībā ar otrā līmeņa pašvaldību izveidi, kas varētu būt nākamais reformas solis, pašvaldības iestājas par Sēlijas reģiona izveidi ar Jēkabpils pilsētu kā centru. 
       Jēkabpils pilsēta savu viedokli vēl nav paudusi, aicinot vispirms izteikties no­vadiem, bet ir izskanējis, ka arī Jēkabpilij nebūtu iebildumu saglabāt atsevišķas pilsētas statusu. Ja pieņem, ka Sēlijas pašvaldības  izveido savu novadu un Jēkab­pils saglabā savu statusu, ārpus visiem šiem projektiem paliek Krustpils novads. Gan izskanējis, ka daļa Krustpils novada pagastu, vismaz Vīpe, būtu gatavi pievienoties Līvānu novadam.
      – Par šo jautājumu ir bijušas deputātu sarunas, bet galīgo lēmumu, ko ie­sniegsim Saeimas reformas komisijai, plānojam pieņemt 11. decembrī.  Ir divi varianti: viens, ka mēs neatbalstām šo reformu, jo tā neko nedos ne iedzīvotājiem, ne novadam, otrs – apvienoties bijušā Jēkabpils rajona novadiem bez Jēkabpils pilsētas, – sacīja Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs. Viņš minēja, ka novads nesaskata iespēju apvienoties ar visām septiņām Sēlijas novadu apvienības  pašvaldībām. Savukārt par apvienošanos ar Līvānu novadu esot izteicies tikai Vīpes pagasts, un tas vairāk esot viedoklis, kas nav balstīts iedzīvotāju aptaujā.  
     – Līvāni jau varbūt arī būtu ar mieru. Ir dzirdēts, ka kādi Preiļu novada pagasti arī ir gatavi apvienoties ar Līvāniem, bet diezin vai to atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Saeima, jo kas tad paliks Preiļu novadam? Un  vēl jau jāatceras arī tas, ka pat tad, ja notiktu kādu pagastu apvienošanās ar Līvāniem, valsts iestādes, kas apkalpo mūsu novadu, tāpēc nemainīs savu darbības teritoriju, – saka Kārlis Pabērzs. Viņš secina, ka piedāvātais reformas modelis jau nav nekas jauns. Par to esot sākts runāt jau tūlīt pēc pirmās  reformas pabeigšanas, un iepriekšējais VARAM ministrs (Red. piez.  – Kaspars Gerhards) jau gribējis to īstenot, bet, redzot pašvaldību pretestību, sākts runāt par sadarbības teritorijām. Tagad valdība un ko­alīcijas partijas ir gatavas to darīt, un, K. Pabērza ieskatā, diezin vai tiks pieļautas bū­tiskas atkāpes no piedāvātā reformas plāna. Arī Jēkab­pilij un apkārtējiem novadiem cerības uz to nu esot mazākas pēc tam, kad, kaut arī neoficiāli, bet ir pamats domāt, ka Naukšēni un Rūjiena varēs tikt pievienoti Valmierai. Tādā gadījumā Valmiera vairs nav tik ieinteresēta pastāvēt ar atsevišķas pilsētas statusu un tad diezin vai Jēkabpilij vienai pašai tādu atļaus paturēt. 
      Tā K. Pabērzs vērtē esošo situāciju kā tādu, kas liek domāt, ka tad, ja reforma notiks bez aizķeršanās, Jēkabpils un novadu reformēšanā tiks īstenots VARAM piedāvātais reformas va­riants. Taču tās esot tikai diskusijas un viedokļi, bet Krustpils novads savu lēmumu par reformu pieņems 11. decembrī.      
Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps in­formē, ka ar domes deputātiem pēdējā novembra nedēļā ir diskutēts par Jē­kabpils viedokli reformas sakarā. Pilsēta varot runāt par diviem variantiem: vai nu saglabāt atsevišķas pilsētas statusu, vai atbalstīt VARAM piedāvāto modeli, kur Jēkabpils kā centrs tiek apvienota ar pieciem apkārtējiem – Krustpils, Jēkabpils, Salas, Viesītes un Aknīstes – novadiem. Deputātu viedoklis  neesot vienprātīgi par la­bu kādam no šiem variantiem, bet domas daloties apmēram 50% pret 50%. Lēmums pašvaldībām jāpieņem līdz 18. decembrim, un tas arī tikšot darīts. 

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. no Krustpils
    no Krustpils
    pirms 5 mēnešiem

    Ja jau Sēlija grib būt atsevišķi, lai Krustpils metas pie Jēkabpils pilsētas un paplašinās uz Krustpils pusi - jau tagad Lidlauka teritorija uz Variešu pusi attīstas, Spuņģēni. Vieta jau pa pirmo,tik nav saimnieka rokas.

    Atbildēt

Pievienot komentāru