Vienīgā pilsēta, ko dibinājis hercogs Jēkabs (+foto)
Jānis Apīnis

Atklājot laika atskaiti līdz pilsētas svētkiem, kas šogad veltīti  Jēkabpils 350 gadu jubilejai un notiks no 25. līdz 27. jūnijam, 12. februārī Vecpilsētas laukumā ir uzstādīts simbolisks laikrādis, bet tautas namā notika svētku ieskaņas pasākums «...un dzima pilsēta: šodien Jēkabpilij 350!».  12. februāris ir zīmīgs datums,  jo vēstures liecības rāda, ka 1670. gada 12. februārī slobodai pie Salas kroga Kurzemes hercogs Jēkabs piešķīra pilsētas tiesības, nosaucot to savā vārdā – Jakobstadt. Tāpēc šī diena uzskatāma par pilsētas dzimšanas dienu. 
     Tai veltīto sarīkojumu apmeklēja daudz jēkabpiliešu, arī skolu jaunatne. Atklājot pasākumu, pilsētas bibliotēkas vadītāja Renāte Lenša klātesošos  aicināja domāt par piederības sajūtu šai vietai, bet domes priekšsēdētājs Aivars Kraps uzrunā uzsvēra, cik svarīgi ir lepoties ar cilvēkiem, kuri ar saviem darbiem pilsētā rada paliekošas vērtības. Arī kultūras pārvaldes vadītāja Inta Ūbele rosināja domāt par to,  cik  daudz varam paveikt, ja spējam vienoties domās, vārdos un darbos. Viņa nedaudz iezīmēja arī gaidāmo pilsētas svētku aprises, akcentējot, ka to ietvaros katru mēnesi līdz vasarai būs kādi pasākumi, kas tiek veidoti sadarbojoties, līdzdarbojoties un sirsnīgi. Rakstniece Skaidrīte Gailīte stāstīja, kā top grāmata par Jēkabpili. Tā nebūs pilsētas vēstures hronoloģisks izklāsts, bet gan sajūtu grāmata, kurā šī vēsture radīta caur pilsētai piederīgo cilvēku skatījumu un izjūtām.
     Vislielāko interesi klātesošajos  izraisīja Latvijas Valsts vēstures arhīva  un LU Latvijas vēstures institūta pētnieces, vēstures zinātņu doktores  Mārītes Jakovļevas stāstījums «Jēkabpils un apkārtne Kurzemes hercogu laikos: ieskats vēsturē».Viņa atgādināja, ka 350 gadi vēstures griezumā  nav daudz, tomēr Jēkabpils ieņem īpašu vietu Kurzemes hercogistes un Latvijas vēsturē, jo tā ir vienīgā pilsēta, ko dibinājis hercogs Jēkabs gandrīz tukšā vietā. Būdams izcils valdnieks, talantīgs stratēģis un absolūti tolerants pret dažādām reliģijām, Jēkabs spēja radīt priekšnoteikumus pilsētas sekmīgai attīstībai. Vēsturniece stāstīja par hercoga ekonomisko darbību, kad Jēkabpils apkaimē bija izveidotas dzelzs un stikla manufaktūras un citi uzņēmumi,  izstrādāti plāni par kanālu rakšanu u.tml. Daudzi minētie fakti un notikumi, ilustrēti ar sava laika dokumentārām liecībām, ne vienam vien klausītājam bija jaunums.
     Pilsētas jubilejas pasākumu pieskandināja arī spožie Jēkabpils mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu priekšnesumi koncertā «No Baha līdz Žilinskim». Bet  noslēgumā visi klātesošie varēja cienāties  ar svētku kliņģeri.
 
D. Gagunova foto
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru