Viesītes novada dome piešķir naudas balvas par sasniegumiem mācībās
ILZE BIČEVSKA

Viesītes novada pašvaldība izskatīja vidusskolas direktora A. Baldunčika un direktora vietnieces I. Ma­šev­­skas iesniegumu ar lūgumu atļaut apbalvot skolēnus – 2019./2020. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un viņu pedagogus.  
    Šogad skolēnu un pedagogu apbalvošanai no paš­valdības budžeta kopā no­lemts izmaksāt 1 495 eiro.
     Viesītes vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem kopā ir 1 365 eiro: skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpiādēs un konkursos – 550 eiro, pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem – 515 eiro, bet ekskursijai deju kolektīviem – 300 eiro. Savukārt Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas «Rites pamatskola» skolēniem, kuri ieguvuši godalgotas vietas olimpi­ādēs un konkursos – 65 eiro, un pedagogiem, kuri sagatavojuši skolēnus olimpiādēm un konkursiem – 65 eiro. Kopējais naudas balvu fonds – 130 eiro. 
     2019./2020. mācību ga­dā divdesmit Viesītes vidusskolas audzēkņi no 4. līdz 12. klasei piedalījās starpnovadu olimpiādēs, konkursos tādos priekšmetos kā ekonomika, matemātika, fizika, krievu valoda, vēsture, biolo­ģija, ģeogrāfija, angļu valoda, latviešu valoda un sociālās zinības. Viņus šiem konkursiem un olimpiādēm sagatavoja skolotāji Jānis Skutelis, Andris Kivlenieks, Līga Blumbeka, Ilze Mar­tuženoka, Iveta Dā­bola, Lī­vija Levinska, Sanita Ber­ģe, Ausma Brūvere, Sar­mīte Stumbiņa, Mārīte Kiv­le­niece, Ruta Davidāne, Aija Bērziņa un Iluta Bantauska.
    Četri Viesītes vidusskolas audzēkņi piedalījās Zem­gales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 11. konferencē, kur uzstājās ar tēmām par veselības zinātni, plašsaziņas līdzekļiem un komunikāciju, vēsturi un arheoloģiju un sociālo un ekonomisko ģeogrāfiju. Vi­ņus sagatavoja pedagoģes Mārīte Kivleniece, Sanita Berģe, Līvija Levinska un Sanita Stumbiņa. Astoņi skolēni piedalījās skatuves runas konkursa pirmajā kārtā, iegūstot I un II kārtas diplomus. Viņus šim konkursam sagatavoja skolotājas Rita Sirmoviča, Nellija Ri­bicka, Elita Kalnieša, Daina Vanaga, Ruta Davidāne un Aija Bērziņa. 
    10.–12. un 5.–9. klašu  deju kolektīvi piedalījās starpnovadu deju skatē, kur attiecīgi iegūta augstākā un I pakāpe. Kolektīvu vadītāji – Mārīte Kivleniece un Andris Kivlenieks.   
    Trīs 9.a klases audzēkņi piedalījās valsts institūciju organizētajā pārrobežu energoefektivitātes konkursā «Energy Advic», iegūstot atzinību kā viena no piecām labākajām komandām valstī. Šim konkursam skolēnus sagatavoja pedagoģe Līga Blumbeka. Viena 11. kla­ses audzēkne piedalījās valsts olimpiādē ekonomikā, ie­gūstot III pakāpi. Viņas skolotājs ir  Jānis Skutelis. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru