Viesītes novada domi vadīs Alfons Žuks
Pēc viesite.lv

Piektdien, 16. jūnijā plkst. 10:00, Viesītes novada pašvaldības administrācijas sēžu zālē pirmo reizi kopā tika sasaukta Viesītes novada jaunievēlētā dome.
     Viesītes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Elberte apsveica jaunievēlētos deputātus: Alfonu Žuku, Robertu Orupu, Sanitu Lūsi, Svetlanu Andruškeviču (vēlētāju apvienība “Viesītes novads-mūsu mājas”), Juri Līci, Svetlanu Puzāni (vēlētāju apvienība “Vienoti Novadam”), Daini Černauski (vēlētāju apvienība “Strādāsim kopā”), Lauru Zvirbuli (vēlētāju apvienība “Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai”), Anatoliju Kvitkovu (vēlētāju apvienība “Rite Viesītes novadam”).
   Notika Viesītes novada domespriekšsēdētāja  un  priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.
           Par novada domes priekšsēdētāju tika izvirzīti 2 kandidāti – deputāts Alfons Žuks un deputāts Juris Līcis. Atklāti balsojot, ar 7 balsīm “par” (S.Andruškeviča, D.Černauskis, A.Kvitkovs, S.Lūse, R.Orups, L.Zvirbule, A.Žuks),   2 balsīm “pret” (J.Līcis, S.Puzāne) par Viesītes novada domes priekšsēdētāju ievēlēja deputātu Alfonu Žuku (vēlētāju apvienība “Viesītes novads-mūsu mājas”),
          Par domes priekšsēdētāja vietnieku arī tika virzīti 2 kandidāti – Laura Zvirbule un Juris Līcis. Atklāti balsojot, ar 6 balsīm “par” (S.Andruškeviča, A.Kvitkovs, S.Lūse, R.Orups, L.Zvirbule, A.Žuks), 3 balsīm “pret” (D.Černauskis, J.Līcis, S.Puzāne) par Viesītes novada domes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēja deputāti Lauru Zvirbuli (vēlētāju apvienība “Nacionālā apvienība Viesītes novadam un Sēlijai”).
 
D. Gagunova foto
.

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru