Viesītes puķu veikals «Tatija» saņem diplomu konkursā «Latvijas labākais tirgotājs 2018»
Sagatavoja I. Bičevska

Rīgas domes sēžu zālē Latvijas Tirgotāju asociācija apbalvoja konkursa «Latvijas labākais tirgotājs 2018» laureātus. No Viesītes novada dalībnieka diplomu saņēma SIA «Puķu bode» «Tatija», kuru konkursam virzīja pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa. SIA «Puķu bode» «Tatija» īpašnieci Evitu Kilbausku klātienē sveica Viesītes novada pašvaldības speciālisti Zigmunds Avens un Liene Maisaka.
     SIA «Puķu bode» «Tatija» kon­kursam tika virzīta sakarā ar to, ka nelielais veikaliņš ar savu individuālo un pre­tim­nākošo pieeju pret katru klientu ir spējis «izdzīvot», lai gan nav vienīgais pu­­ķu veikals pilsētā. Šā ga­da sā­kumā veikals nosvinēja pie­­cu gadu jubileju, un šo ga­du laikā ieguvis vietējo ie­dzīvotāju uzticību. Evita Ki­l­bauska saka paldies Vie­sītes novada pašvaldībai par izvirzīšanu šim konkursam un sola turpināt aktīvu darbību. 
     Nominācija «Latvijas la­bākais tirgotājs» ir nekomerciāls un atklāts pasākums, lai noteiktu Latvijā labākos. To nosaka kopš 1995. ga­da, rīko sabiedriskas organizācijas – Latvijas Tir­go­tāju asoci­ācija sadarbībā ar Latvijas Paš­valdību savienību. Šogad «Lat­vijas La­bā­kais tirgotājs» no­tiek jau 24. rei­zi. Šoreiz fi­nāla vērtēšanai tika izvirzīti 32 objekti no kopumā 240 pieteiktajiem. Aktīvākās paš­valdības, kas iesaistījās konkursa pirmās kārtas organizēšanā, nosakot labākos savā novadā vai pilsētā, ir Gul­­be­nes, Jelgavas, Raunas, Run­­dāles, Vecumnieku, Vie­sītes novads un Jēkabpils pilsēta.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru