Vīpes pamatskola nosvinējusi 115 gadu jubileju
Maija Grundšteine, Vīpes pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja

Laika skrējienā ir pieturas – mirkļi, kas ieskanas drošāk, mirkļi, ko ieraksta košāk lielajā vēstures grāmatā. Tāds košs mirklis mūsu vēsturē bija skolas 115 gadu jubilejas svinības 23. martā.
    Skolas gadi ir dāsni – šai laikā tiek smeltas zināšanas, attīstītas spējas un talanti, bieži vien skolā izveidojusies draudzība saglabājas visu mūžu. Skolas gadi ir sapņu, cerību un nākotnes nojausmu laiks. Varbūt tāpēc mēs visi pēc gadiem skolu atceramies ar gaišu smaidu – tur taču palikusi mūsu bērnība, tur gaiteņos smejas mūsu jaunība, tur ir mans skolas sols, tur skan mana skolotāja balss.
     Sveikt skolu jubilejā bija ieradušies Krustpils novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs, Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece, mūsu Vīpes pagasta pārvaldes vadītāja Ineta Šeinova, komunālās saimniecības vadītājs un deputāts Juris Puriškevičs, kaimiņu skolu direktori, bijušie Vīpes pamatskolas direktori, bijušie skolotāji, skolas darbinieki un absolventi.
      Pasākumu vadīja mūsu lieliskie mākslinieki: 2014. gada absolvente Darja Semjonova un 2012. gada absolvents Andis Bramanis.  Sanākušos viesus priecēja Vīpes pamatskolas bērnu sagatavotais koncerts, kas mijās ar apsveikuma runām skolai. Kārlis Pabērzs novēlēja skolai daudz bērnu un daudz pirmā septembra svētku. Ar prieku dzirdējām, ka Krustpils novada deputāti nelems par skolu slēgšanu. Tas ielīksmoja mūsu sirdis.
     Saņēmām daudz laba vēlējumu. Lai tie  tagad tikai piepildās! Uzklausījām bijušo direktoru – Valdas Kal­ni­ņas-Vītolas un Aijas Semjo­novas – apsveikumus un atmiņu emocijas.
    Skolas vecāku pārstāve Aija Ozoliņa arī sveica skolu un skolotājus svētkos un kopā ar meitu Dārtu Kristīni Ozoliņu veltīja muzikālu sveicienu.
     Mūsu skola ir kā simtgadīga ābele, kuras gadu nastā izauklēti lieli un mazi, sārti un balti, saldi un mazliet sūri āboli, kas ik gadu aizripo no pagalma, lai vēlāk noteikti atgrieztos. Tiem visiem palīdz izaugt mūsu skolas stiprās saknes – skolotāji un darbinieki. Liels paldies skolotājiem par ieguldīto darbu gan izglītošanā, gan pasākuma organizēšanā, skolēniem par drošsirdību uzstāties, tehniskajiem darbiniekiem par skolas vides sakopšanu un bērnu vecākiem par uzticību Vīpes pamatskolai. Paldies pagasta pārvaldei un novada domei par finansiālo un morālo atbalstu gan svētkos, gan arī ikdienas darbos.
      Gadiem ir dīvaina vara – atmiņā saglabājas labais, piemirstas aizvainojumi un dusmas, laika attālums ļauj novērtēt visu bijušo. At­griezties atpakaļ skolā pēc daudziem gadiem – tas ir tāpat kā satikt sevi pašu, vēl jaunu, cerību spārnotu. Tad aizmirstas aizgājušie gadi, un pat cilvēki sirmām galvām jauneklīgā dedzībā viens otram atgādina: «Tu atceries?» Raisās atmiņas, pagaist gadi, un tu atkal esi jauns…
    Liels paldies skolas kolektīvam: pedagogiem, skolēniem, tehniskajiem darbiniekiem par ieguldīto darbu pasākuma sagatavošanā un novadīšanā. Man joprojām ir vislabākais ko­lektīvs, gudrākie bērni un skolai – uzticamākie vecāki!
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Nja
    Nja
    pirms 1 gada

    Eh šīs lišķīgās saldās runas. Kad drīzumā paliks uz 20 bērniem, skolu neviens neturēs.

    Atbildēt

Pievienot komentāru