Zaļi domājoši  elksnieši talko pie Dienvidsusējas upes
Rudīte Urbacāne

Kas var būt jaukāks par pastaigu gar upes krastiem ievziedu laikā?  Ar upēm un ievām esam gana bagāti, bēdīgāk ar tām pastaigām. Lai gan upes ir izcili novada dabas resursi, taču piekļūšana tām ir visai apgrūtināta. Krasti aizauguši ar krūmiem, straumē sagāzušies nolūzušie koki. Tāda ir arī Dienvidsusējas upe, kas plūst caur Elkšņu pagastu. Tāpēc vietējo iedzīvotāju iniciatīvu grupa «Pāri upei» ir nolēmusi organizēt talkas krastmalas sakopšanai, lai ikviens to ērti varētu izmantot  aktīvai atpūtai, makšķerēšanai vai nesteidzīgām pastaigām.
 
    Grupas vadītājs Ārijs Bārdulis ir vietējais Elkšņu iedzīvotājs,  aizrautīgs makšķernieks, pats mīl atpūsties pie upes, lielisks organizators, prot aprunāties ar cilvēkiem un iesaistīt viņus sabiedriskos darbos. Bez garām runām uzņēmās va­dītāja pienākumus.
    Martā tika uzrakstīts projekts un iesniegts Vie­sītes  novada domes vietējo iniciatīvu projektu konkursam, lai iegūtu finansiālu atbalstu gājēju laipas atjaunošanai pāri Dienvidsusējai Elkšņu centrā. Būvdarbu tāmi izstrādāja celtnieks Anatolijs Kvitkovs, viņš ir arī Viesītes novada domes deputāts no Rites pagasta. Par iegūto finansējumu da­ļēji tiks segtas būvmateriālu izmaksas laipas atjaunošanai. Taču lielāko ieguldījumu deva  vietējie uzņēmēji – zemnieku saimniecība «Ošā­ni», kuras vadītāja ir Arita Bārdule, SIA «ELFA», vadītājs Andris Zariņš un vietējie iedzīvotāji – zaļi domājošie entuziasti, kam rūp savas dzīves vides kvalitāte.
    Vīri ar lielu aizrautību iesaistījās darbos jau kopš aprīļa sākuma. Vispirms tika sakopta taka gar ūdens attīrīšanas staciju, kas ved uz gājēju laipu jeb tautā saukto  «trošu tiltiņu». Izcērtot krūmu apaugumu, ne vien atklājās gleznainie Dien­vidsusējas  līči un izteiksmīgā krastu līnija, bet diemžēl pavērās arī cilvēku nevīžības nesmukumi. Tāpēc kā pirmo uzbūvēja mazo tiltiņu pāri staignam notekūdeņu grāvim. Te nāksies staigāt un pienest būvmateriālus, atjaunojot laipu pāri upei. Mazā tiltiņa būvniecību veica Elkšņu centra iedzīvotāji Mairis Mikalkevičs, Egīls Uzkurs, Rolands Kļaviņš un Ārijs Bārdulis. Būvējot tiltiņu, pašiem radās ierosme tam piestiprināt arī margu. Tai izmantots tupat augošs līks koks.  
    Redzot, ka pašu veikums veido vidi skaistāku, mūsu zaļi domājošo aktīvistu pulciņam pievienojās arī jaunieši. Projekta vadītājs Ā. Bār­dulis stāsta, ka pieredzējušajiem strādniekiem pievienojies Elvis Šupiņš – pienācis upmalā, grozījies, grozījies, jautājis vīriem, vai nevajag palīdzēt? Nu, protams! Dar­ba pietiks  ikvienam. Jāzāģē dēlīši, kas nepieciešami lielas laipas atjaunošanai. Z/s «Ošāni» gaterī vajadzīgi vismaz četri vīri. Prieks skatīties, ar kādu aizrautību Elvis  ķēries pie darba! Jauns cilvēks, spēka daudz. Vecākie vīri vien pabrīdinājuši, ka par šo darbu te nekāda samaksa nebūs. Tas nekas, Elvis ir dzirdējis par brīvprātīgo darbu. Un galvenais ir kopā būšanas prieks, kas vieno, darot kaut ko visiem vajadzīgu.
     Par iniciatīvu grupas tradīciju kļuvusi kopā sanākšana otrajās Lieldienās, lai sakoptu kādu skaistu dabas stūrīti un kopā pasvinētu. Šogad šajā dienā tika pabeigta gājēju laipas atjaunošana. Daudz darba bija arī pie upes krastu sakopšanas. Talkā piedalās centra iedzīvotāji Viktors un Juris Bistrovi, Andžs Vanaģelis, Guntra, Jānis, Ārijs, Dace Bārduļi, Sanija, Mairis Mi­kalkevičs, Kristūžu fermas strādnieki Jānis Kucenčeirs, Māris Levinskis un Ilona Pavāre, Ormaņkalna iedzīvotāji Juris Viļumāns un Juris Rusiņš, Armands Salna no Rites pagasta u.c.  Kad saule pusdienlaikā, tradicionālo atklāšanas lenti pārgriež vīri, kuru rokās motorzāģi. Tas ir visvairāk lietotais darbarīks šajā projektā. Pirmā laipai pāri dodas projekta iniciatore un galvenā finansētāja, z/s «Ošāni» va­dītāja Arita Bārdule: – Kad beidzot varēju pāriet pāri, kā nasta no pleciem novēlās! Labi, ka ir tādi vīri, kas sa­prot, sarunā un atbalsta! Liels un sirsnīgs paldies visiem!
     Šajā dienā Elkšņu skolā viesojās bijušie audzēkņi, kas tagad dzīvo un strādā kaimiņu pagastos: Modris Lāčplēsis – kooperatīvās sabiedrības «Poceri» valdes priekšsēdētājs no Lones, Līga Griškena – Viesītes pas­ta nodaļas operatore no Rites pagasta, Ligita Pē­tersone – Jēkabpils novada finanšu un ekonomikas no­daļas vadītāja no Zasas. Viņi arī apmeklēja  nupat atklāto gājēju laipu. Dāmas augst­papēžu kurpēs drosmīgi soļoja pāri, kaut gan projekta vadītājs Ārijs tēloja viesuli un stipri šūpoja laipu. Smiekli un jautrība – arī tās ir atmiņas par skolas laikiem, par zaļo jaunību! Ciemiņi ir sajūsmā par elksniešu paveikto. Tas vairo gandarījumu un savas varēšanas apziņu.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru