Ziedi, laba vēlējumi un īpašs muzikāls sveiciens kultūras darbiniekiem
ILZE BIČEVSKA

Uz saviesīgu pasākumu Krustpils novada pašvaldības konferenču zālē tika aicināti novadu kultūras namu darbinieki un bibliotekāri, lai kolēģus sveiktu viņu apaļajās un pusapaļajās darba jubilejās. 
    Savulaik par šādu kultūras darbinieku godināšanas tradīciju ar vienkāršu, bet svinīgu kopā sanākšanu vai citugad –  par kopīgu pieredzes apmaiņas ekskursiju gādāja toreizējā kultūras darbiniece Ludmila Bērziņa. Pēc viņas aiziešanas mūžībā šis pasākums uz laiciņu apsīka, taču nu tas atkal atjaunots. 
      Par šo faktu gandarījumu pauda Jēkabpils novada pašvaldības vadītājs Aivars Vanags, sakot, ka priecājas, ka šī tradīcija atkal atdzimusi. Savukārt Jēkab­pils novada kultūras pārvaldes vadītājas vietniece me­todiskajā darbā Inta Tomāne, klātesošos uzrunājot, uzsvēra, ka arī kultūras darbiniekiem nepieciešams savs atpūtas un kopā būšanas pasākums, jo kā nekā viņi strādā laikā, kad citi atpūšas, turklāt viņiem darba ikdiena pārsvarā rit dažādu vietējās sabiedrības notikumu epicentrā, kas ar laiku cilvēku nogurdina un izsmeļ tā garīgos spēkus. Tāpēc katrs pozitīvs notikums, kas paceļ radoša cilvēka garu, ir svarīgs.
      Aknīstes, Jēkabpils, Krust­pils, Salas un Viesītes novada kultūras darbinieki un bibliotekāri tika sveikti piecu, desmit, piecpadsmit, divdesmit, divdesmit piecu, trīsdesmit, trīsdesmit piecu, kā arī četrdesmit un četrdesmit piecu gadu darba jubilejās. Kopumā tādas nesen apritējušas 22 šajā jomā strādājošajiem.
Un tā pieci darba gadi kultūras jomā aizvadīti Anitai Rulietei (Variešu kultūras nama vadītājai), Kris­tīnai Zvirbulei (Vīpes tautas nama vadītājai), Vijai Pa­zuhai (Biržu tautas nama vadītājai), Maijai Bataragai-Vilkai (Salas kultūras nama vadītājai), Velgai Buiķei (Aknīstes Valdemāra Ancīša bibliotēkas bibliotekārei), Jūlijai Orlovai (Mežāres tautas nama vadītājai), Ainai Guoģei (Rites tautas nama vadītājai), Lienei Antevičai (Kūku bibliotēkas bibiotekāri) un Ritai Pastarei (Atašie­nes bibliotēkas vadītājai). Desmit –  Dacei Januškevičai (Sēlpils 2. bibliotēkas vadītājai) un Sarmai Lazdiņai (Krustpils pagasta bibliotēkas vadītājai). Piecpadsmit – Gintam Audzītim, Leimaņu tautas nama vadītājam. Div­desmit darba gadi – Ve­ro­nikai Papaurelei (Aknīstes Valdemāra Ancīša bibliotēkas vadītājai), Ilzei Jodgudei (Viesītes bibliotēkas bibli­otekārei) un Rutai Lavrino­vičai (Salas bibliotēkas bibliotekārei), bet divdesmit pieci – Intai Malceniecei (Lo­nes tautas nama vadītājai) un Anitai Ozoliņai (Dunavas kultūras nama vadītājai).
     Trīsdesmit gadi kultūras darbā aizvadīti Līgai Lācītei (Leimaņu bibliotēkas vadītājai) un Dacei Grigorjevai (Dignājas bibliotēkas vadītājai), trīsdesmit pieci – Inesei Daukstei-Sproģei (Vīpes bibliotēkas vadītājai). Sa­vukārt četrdesmit gadus kultūras darbā aizvadījusi režisore Aija Rancova, bet četrdesmit piecus – Marija Čūrišķe (Ak­nīstes Valdemāra Ancīša bibliotēkas bibliotekāre).
    – Vēlos teikt dažus vārdus, – kuplu puķu pušķi rokās un patīkami iepriecināta un aizkustināta, sacīja Aija Rancova. – Joprojām at­ceros, kā savulaik piedalījos jauno kultūras darbinieku sveikšanas un ilggadējo go­dināšanas pasākumā. Kad sumināja tos, kuri bija no­strādājuši šajā darbā trīsdesmit vai trīsdesmit piecus gadus, man, tolaik jaunai meitenei, tas likās tik daudz. Un nu arī mans šajā darbā aizvadītais laiks ir mērāms gadu desmitos. 
   Arī Marija Čūrišķe, kurai šogad rit jau 46. gads darba gads, atcerējās līdzīgu jauno kultūras darbinieku godināšanas pasākumu, kuru rīkoja toreizējais kultūras nodaļas vadītājs Andrejs Mihalovskis un bibliotēkas vadītāja Mir­dza Mulere Krustpils (toreizējā rajona) kultūras namā, uz kuru pēc Kultūras darbinieku tehnikuma bija aicināta arī viņa. 
    Pasākuma noskaņā lieliski iederējās tematiskais koncerts par dzejnieka Imanta Ziedoņa tēmu – dziesmas ar Ziedoņa vārdiem un viņa «Dzintarainās pasakas» lasījums. To Jēkabpils apriņķa kultūras darbiniekiem sniedza vokāli instrumentālā grupa:  Santa Sāre-Gerža (vokāls), Ģirts Ripa (taustiņinstuments) un Mārcis Kal­niņš (bungas, perkusijas). 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru