Zināmas izmaiņas satiksmes organizācijā Kļavu ielas viadukta demontāžas laikā

BD jau ir informējusi, ka šogad saistībā ar Neretas ielas pārbūvi tiks remontēts ielas posms no jau iepriekš re­konstruētā Neretas ielas posma pie tilta pār Daugavu līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu. Pārbūvē tiks ietverts arī satiksmes pārvads pār Kļavu ielu, ko de­montēs un pilnībā atjaunos. Tāpēc no 4. marta tiks slēgta transportlīdzekļu kustība pār Kļavu ielas satiksmes pārvadu un demontāžas laikā arī Neretas ielā un Kļavu ielā zem satiksmes pārvada. 
     Kārtējā Jēkabpils domes sēdē  pašvaldības ceļu būv­in­ženieris Edgars Dobelis sīkāk informēja par plānoto dar­bu gaitu un ierobežojumiem. Demontāžas ilgums tiek plānots vienu mē­nesi. Tas esot maksimālais ter­miņš, un iespējams, ka darbus veiks ātrāk. Pēc de­montāžas tiks uzsākta pārva­da veidņu montāža un tiks atvērta viena regulēta josla transportam. Pagai­dām gan neesot skaidrs, vai pa to laidīs visu vai tikai sabiedrisko transportu. To varēšot izsecināt darbu gaitā.
Skaidrojot, kāpēc darbus uz­sāks tieši marta sākumā, kad nav atrisināti bedru remonta jautājumi, un uz­sāks arī citu ielu remontu, E. Dobelis stāstīja, ka tas saistīts ar darbu izpildes termiņiem, lai varētu paspēt viaduktu nodot ekspluatācijā līdz 1. septembrim, kad sāksies jaunais mācību gads. 
        E. Dobelis skaidro, ka sma­gā transporta kustība virzienā uz Krustpili tiks or­ga­nizēta no Neretas ielas pa Le­dus ielu un tad pa Vie­nības ielas apli uz tiltu. Sa-vukārt, braucot no Krustpils, sma­gais transports tiks virzīts no tilta līdz Vienības ielas aplim pie «Mego», no tā līdz Brīvības un Vienības ielas aplim un tālāk pa Brī­vī­bas ielu līdz Neretas ielai. Šāda kustības organizācija izvēlēta, lai smagā transporta plūsma abos virzienos ne­traucētu viena otrai un tiktu iz­slēgta iespēja, ka var tikt bremzēta satiksme šaurajā Vienības ielas apļveida krustojuma vietā pie autoostas. Ar zināmām neērtībām nāksies saskarties Bebru ielas mikrorajona iedzīvotājiem, jo sabiedriskā transporta pieturvieta «Autoosta», kas at­rodas pret «Viadu», no Kļa­vu ielas tiks pārcelta uz Le­dus ielu. Savukārt pieturvieta «Vārpu iela» Kļavu ielā tiks slēgta, jo pasažieriem, braucot virzienā uz poliklīniku, netālu ir iespēja izkāpt pie Kena parka. Autobusi, brau­cot virzienā uz Krustpili, tāpat kā līdz šim uzņems pasažierus pieturās «Neretas iela» un «Bebru iela», tad apgriezīsies laukumā pie vei­kala «Beta» un brauks at­pakaļ pa Kļavu ielu un Bebru ielu uz Ledus ielu un tālāk uz tiltu. Savukārt, braucot pretējā virzienā no Krustpils, autobusi pa Ledus ielu un Bebru un Kļavu ielu aizbrauks līdz laukumam pie «Betas», kur apgriezīsies un brauks atpakaļ, uzņemot pa­sažierus pieturās «Bebru iela» un «Neretas iela» un tālāk kursēs kā parasti. Pasažieriem jābūt uzmanīgiem un nav jāsatraucas, ka autobuss pabrauc garām pieturai neapstājoties, bet jāseko par maršrutu informējušajiem uzrakstiem uz autobusa, jo autobusi, kā jau minēts, dosies apgriezties pie «Betas» un apstāsies tikai sava maršruta virzienam atbilstošajās pieturās. Tāpat ar neērtībām celtniecības darbu laikā būs jārēķinās veikala «Depo» un citu dar­bu zonā esošo veikalu apmeklētājiem. Iedzīvotāji tiek aicināti sekot līdzi satiksmes transporta shēmām, kas ir publiskotas, un būt uz­manīgiem un saprotošiem.
     E. Dobelis arī informēja, ka viadukta demontāžas lai­kā plānots Kļavu ielā vienā malā ierīkot tuneli gājējiem, lai viņi varētu pārvietoties pa Kļavu ielu. Pēc demontāžas, kad sāksies jaunā viadukta būvniecība, plānots vienā joslā atjaunot sabiedriskā transporta kustību pa Kļavu ielu. Taču vēl neesot simtprocentīgi skaidrs, vai tas būs iespējams. Vaicāts par to, vai saistībā ar izmaiņām sabiedriskais transports varēs ievērot esošos kustības grafikus, E. Dobelis sacīja, ka par to varēs spriest, kad stāsies spēkā ierobežojumi, pagaidām to nevarot precīzi prognozēt. 
      Objekta «Neretas ielas pārbūve, Jēkabpilī» (posmā no Zaļās ielas līdz pilsētas ro­bežai un no rekonstruētā Ne­retas ielas posma pie tilta līdz gājēju pārejai, kas aprīkota ar luksoforu, ietverot satiksmes pārvadu pār Kļavu ielu) būvprojektu izstrāde, būvniecība un autoruzraudzība konkursa kārtībā uzticēta SIA «Ošukalns». Darbu izmaksas ir 3 139 599,80 eiro.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru