«Jēkabpils siltums» veic tehniskus uzlabojumus katlumājās
Aiga Sleže

SIA «Jēkabpils siltums»  šovasar veicis vairākus tehniskus uzlabojumus uzņēmumam un pašvaldībai piederošajās katlumājās. 
 
   Uzņēmuma valdes priekš­sēdētājs Aleksandrs Kar­pen­ko stāsta, ka viens no lielākajiem darbiem paveikts Celt­nieku ielas katlumājā, kur vasarā nomainīts katlumājas vecais dūmenis. Tas bija tehniski novecojis, jo izbūvēts jau sen — tajā laikā, kad celta arī katlumāja. Dūmeņa atsaites traucēja autotransporta kustību, jo to pamatnes atradās tuvu ielas braucamajai daļai; tas arī  nebija attiecīgi izolēts. 
    Šovasar uzņēmums uz­stādījis arī jaunas iekārtas di­vās pašvaldībai piederošajās katlumājās. Rīgas ielas 237 katlumājā pēc  mājas  re­kon­strukcijas un siltināšanas  eso­­šais granulu katls bija pārlieku jaudīgs jaunajiem apstākļiem, tādēļ šovasar uz­stādīja mazākas jaudas  jau­nu katlu, kurš darbosies automātiskā režīmā. Katlu­mājā demontētais katls pārvietots uz Rīgas ielas 104 kat­lumāju, kur tagad čuguna ka­t­lu vietā būs viens pilnīgi jauns katls un pārvietotais kal­pos kā rezerves katls. Rī­gas ielas 104 katlumājā dar­bi tuvākajā laikā tiks pabeigti, un to rezultātā  tiks iegūta automātiskā režīmā strādājoša katlumāja, kurā būs mo­derni granulu katli, kas darbosies ekonomiski un ra­cionāli. 
   Kā allaž, sagatavojoties jaunajai apkures sezonai, va­saras periodā SIA «Jēkabpils siltums» visās katlumājās veic profilakses darbus, lai apkures sezonā nodrošinātu klientiem kvalitatīvu siltum­apgādes pakalpojumu.
 
 

рекомендую:

Комментарии (0)

    Информация! Эта статья не имеет каких-либо комментариев, но вы можете быть первым!

Добавить комментарий