Katru gadu ir atceres un piemiņas pasākumi, kad mēs godinām kaut ko aizgājušu, bet  mums  eksistenciāli svarīgu. Tā arī katru gadu Latvijā un visās Baltijas valstīs 14. jūnijā tiek atzīmēta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.   Pirms 82 gadiem – 1941. gada 13. jūnija naktī uz 14. jūniju – bez iepriekšēja brīdinājuma, bez paskaidrojumiem un tiesas sprieduma 15 425 iedzīvotājus lopu vagonos okupācijas vara izveda uz PSRS piespiedu izsūtīšanas vietām un  nometnēm. No Jēkabpils tās bija 43 ģimenes.

iesaki šo galeriju: