Ar lielkoncertiem «Mū­žī­gais dzinējs» Dauga­vas sta­dionā un «Kopā augšup» Mežaparka estrādē no­slēdzās  XXVII Vis­pārējie latviešu Dziesmu un XVII De­ju svētki. Katrā no tiem piedalījās vairāki Jēkabpils novada kolektīvi. Tā bija in­tensīva mēģinājumu un koncertu nedēļa. 
 

iesaki šo galeriju: