Sestdien, 13. maijā, Sunākstes mācītājmuižas parkā notika ikgadējā talka, ko organizē Stendera biedrība sadarbībā ar Sunākstes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi. Tālāk sekoja vēstījuma nākamajām paaudzēm pa-akstīšana un laika kapsulas iemūrēšana. Vēstījumā teikts: «2023. gada 13. mai­jā – at­jaunotās Latvijas Repub­likas neatkarības 33. gadā, Vis-pārējo latviešu Dziesmu svētku un Sunāk­stes dziedāšanas svētku 150. gadskārtā un Jāņa Stra­diņa 90. jubilejas gadā – mēs liekam stabilu pamatu skulpturālajam an­samblim «Gaismas vārti», kas Su­nākstes mācītājmuižas parkā veltīts akadēmiķim Jānim Stradiņam. 
   Ansambļa centrā slejas gaiša granīta kolonna, kas simbolizē gaismu. No tā uz četrām pusēm tiecas granīta plākšņu gaismas stari. Šie stari izlaužas cauri akmenim un to sašķeļ četrās daļās, izveidojot atvērtu telpu, kur ikviens ir aicināts ieiet, sajust garīgo gaismu un nest to tālāk. Tas ir spēks no mācītāja un tautas apgaismotāja Vecā Stendera laikiem caur ķīmiķa, zinātņu vēsturnieka un Sēlijas dižgara Jāņa Stradiņa mūža devumu. Svinīgi parakstot šo laika kapsulas vēstījumu, ticam, ka skulpturālais ansamblis «Gaismas vārti» daudzinās atmodu un valstsgribas idejas, liks apzināties katra indivīda personīgās izaugsmes nozīmi Latvijas attīstības kontekstā, un ceram, ka šī viedvieta kļūs par īpašu garīgās enerģijas spēka avotu arī nākamajām paaudzēm. Sau­les mūžu Sēlijai un Latvijai!».
 

iesaki šo galeriju: