6. jūnijā Jēkabpils tautas namā notika Jēkabpils novada vispārizglītojošo skolu, kā arī interešu izglītības ie­stāžu audzēkņu un viņu skolotāju godināšanas pasākums «Svētki  izcilībai 2024». Skolēnus un pedagogus apbalvoja par augstiem sasniegumiem valsts olimpi­ādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, konkursos un festivālos. Apbalvojumus saņēma vairāk nekā 150 skolēnu un 53 pedagogi. Apbalvojamos sveica Jēkabpils no­vada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks, izpilddirektors Uldis Skreivers un izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Sarmīte Safronova. Pasākumu vadīja izglītības pārvaldes speciāliste profesionālās un interešu izglītības jautājumos un izglītības iestāžu pašdarbības kolektīvu koordinēšanā Elita Briška. Pasākumu ar mākslinieciskiem priekšnesumiem kuplināja Jēkabpils novada Bērnu un jauniešu centra ansamblis «Supermeitenes» (vadītāja Iveta Ja­nuševska) un tautas deju ansamblis «Pastalnieki» (vadītāja Aija Rūliete).

iesaki šo galeriju: