Krustpils pagasta «Lī­čos» 5. augustā notika pa­sākums «Svētki kopā ar zir­­giem», ko rīkoja jātnieku sporta klubs «Mīļdzīv­nie­ku biedrība». 
    Kā stāsta biedrības vadītā­ja Zanda Bojere, šim pa­sā­kumam rīkotāji devuši divus uzdevumus: iespēju jā­šanas sporta entuziastiem piedalīties sacensībās, bet  skatītājiem, kuri šajā dienā varēja sekot sa­censību gaitai un vērot šovu ar zirgiem, – apmeklēt tirdzi­ņu vai pavizināties ar laivām. Plaša bija bērniem domātā programma: radošās darbnīcas, piepūšamās at­rakcijas, mazos priecēja arī iespēja vienkopus aplūkot mini zoo «Karlīnas»  trusēnus, zosis, pīles, vistas, un, protams, bērni varēja izvizinā­ties ar zirgu un poniju. Tā­pat interesentus savā teltī aicināja Zemessardzes 56. kājnieku bataljona pārstāvji, kuri demonstrēja zemessardzes ekipējumu un militāro ap­rīkojumu.

iesaki šo galeriju: