Kontakti

Mūsu rekvizīti:

SIA Brīvā Daugava

Reģ. Nr. LV45403000713

 

Swedbank

Kods HABALV22

Konta Nr. LV73HABA0001408051298


A/s Citadeles banka,

kods PARXLV22

Konta Nr. LV87PARX0002271930002

 

Ziņa redaktoram