Iznākšanas dienas un tirāža

Reklāmas iesniegšana

Reklāmas apmaksa

Reklāmas izmēri

Reklāmas laukumu izcenojumi

Politiskās reklamas  izcenojumi 2024. gada Eiroparlamenta vēlēšanām

Atlaides

Sludinājumu izcenojumi

Ieliktņi

Baneru, sludinājumu un reklāmrakstu ievietošana mājas lapā

Reklāmas daļas kontaktinformācija

 

Iznākšanas dienas un tirāža

Laikraksts «Brīvā Daugava» iznāk

  • otrdienās (12 lpp., melnbalts)
  • piektdienās (12 lpp. + TV programma, melnbalts);

Krāsaina reklāma 1. vai 12. lpp.   iespējama pēc reklāmdevēju pieprasījuma. Krāsainas reklāmas laukums: 1 lpp. - minim. 100 cm2, maksim. - 300 cm2; 8. lpp.   - minim. 150 cm2.

Aptuvenā tirāža 3000 eks.

 

Reklāmas iesniegšana

Reklāmas laukumi jāpiesaka 4 darba dienas pirms publicēšanas datuma (sevišķi iekšlapām), jāiesniedz 2 dienas pirms publicēšanas datuma.

Reklāmas pieteikumi – garantijas vēstules jāiesniedz personīgi  vai e-pastu: gunta@bdaugava.lv

Tajā jānorāda:

  • uzņēmuma rekvizīti (arī bankas),
  • izvēlētie publikācijas datumi,
  • vēlamie reklāmas laukuma izmēri,
  • jāgarantē reklāmas apmaksa,
  • kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs, faksa numurs.

Reklāmdevējs uzņemas pilnu atbildību par savas reklāmas atbilstību likumdošanas normām.

Reklāmai elektroniski jābūt sagatavotai  eps, tif , pdf vai jpg formātā. Var iesniegt arī arhivētus failus. Faili var būt izvietoti uz reklāmas iesniedzēja ftp servera vai tādās vietnēs kā failiem.lv utml. Tādā gadījumā pieejas adrese vai ftp servera adrese un parole jānosūta uz e-pastu: reklama@bdaugava.lv

 

Reklāmas apmaksa

Ja reklāmdevējam ar redakciju nav noslēgts līgums, ir jāveic priekšapmaksa. Ja pasūtītājs paredzētajā termiņā nav apmaksājis iepriekš apmaksai iesniegto rēķinu, reklāma netiek publicēta.

 

Reklāmas izmēri

Izvēloties reklāmas laukumu, jāņem vērā laikraksta sleju platumi. Minimālais reklāmas laukums 4,1 x 2 cm. Lapas augstums iekšlapās - 37 cm, priekšpēdējā lapā – 35 cm, pēdējā lapā – 39 cm.


Sleju platumi (cm)

1 sleja 4,1
2 slejas  8,6
3 slejas  13,1
4 slejas 17,6
5 slejas 22,1
6 slejas  26,6

     


Reklāmas laukumu izcenojumi  (EUR/cm2, bez PVN)

Reklāmas izcenojumi spēkā no 01. 01.2017. 

 

Melnbalta

reklāma

EUR

Krāsaina

reklāma

EUR

1.lpp. 1,00 1,50
Iekšlapās vai pēdējā lpp. 0,80  
Pēdējā lpp. krāsaina   1,15  
Kultūras pasākumu, izglītības iestāžu reklāma 0,50 1,15  
Reklāmraksts 0,50 1,15 
Informatīvs materiāls (projekts u. tml.) 0,35  
Apsveikums 1. lpp. 35,00-70,00  
Nekrologs 14,00-28,00  

Reklāmas maketus izgatavojam bez papildus maksas.

Papildus reklāmai laikrakstā, piedāvājam izvietot sākumlapas vai info baneri mājaslapā  www.bdaugava.lv ar 50% atlaidi.

 

 
MELNBALTA REKLĀMA 
1.lappusē: (ne vairāk kā 300cm2) – 1,50 EUR/cm2+PVN;
iekšlapās vai pēdējā lapā – 0,80 EUR/cm2+PVN;
vienā publikācijas reizē izvietojot reklāmu vismaz vienas pilnas avīzes lappuses apmērā – 0,65 EUR/cm2 (piemēram, cena par pilnu iekšlapu – EUR 639,73+PVN)
 
KRĀSAINA REKLĀMA 
1.lappusē: (ne mazāk kā 180 cm2 , ne vairāk kā 300cm2)  – 2,00 EUR/cm2+PVN;
pēdējā lapā (ne mazāk kā 250 cm2) – 1,50 EUR/cm2+PVN;
vienā publikācijas reizē izvietojot reklāmu pilnas avīzes pēdējās lappuses apmērā – 1,20 EUR/cm2 (t.i., EUR 1244,88+PVN)
vienā publikācijas reizē izvietojot reklāmu pilna avīzes atvēruma apmērā (6.-7. lpp.) – 1,00 EUR/cm2 (t.i., EUR 1968,40+PVN)
 
Interneta mājaslapā www.bdaugava.lv
galvenais baneris – būs redzams, atverot jebkuru ziņu (620x200 pikseļi, jpg fails vai animēts gif) — EUR 100  + PVN nedēļā;
baneris sākumlapā – redzams tikai sākumlapā (620x200 pikseļi, jpg fails vai animēts gif) — EUR 70  +PVN nedēļā;
reklāmraksts (neatkarīgi no apjoma) — EUR 100,00 + PVN par vienu nedēļu,
uz divām nedēļām —  EUR 150,00 +PVN,
uz mēnesi — EUR 200,00 + PVN.
 
Samaksas veids — priekšapmaksa.
 
Uzziņai
Jēkabpils novada laikraksts «Brīvā Daugava» iznāk otrdienās un piektdienās.  Aptuvenā tirāža – 3000 eks. 
Līgumi par priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu publicēšanu jāslēdz ar SIA “Brīvā Daugava” valdes locekli Sarmīti Rutku (t. 22314124, e-pasts: sarmite@bdaugava.lv).

 

 “Brīvās Daugavas” reklāmas daļas vadītāja Gunta Gagunova (t. 29378144, e-pasts: gunta@bdaugava.lv)

 

Sludinājumu izcenojumi

 

 
1 rinda (26 zīmes) 
EUR
 Privātpersonām
0,99  (bez PVN)
1,20 (ar PVN)
 Juridiskām personām;
 Privātpersonu sludinājumiem par komercdarbību, nekustamajiem  īpašumiem, darba piedāvājumiem, pakalpojumiem
1,16  (bez PVN)
1,40  (ar PVN)

 Par rāmīti

+30%
 Līdzjūtības; pateicības
0,66 (bez PVN)
 0,80 (ar PVN)
 Privātpersonu apsveikumi
5,79-16,53  (bez PVN)
7,00-20,00  (ar PVN) 

Iesniedzot privātsludinājumus, arī  pa e-pastu, atbilstoši Reklāmas likumam jānorāda maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, adrese, vēlams arī kontakttālrunis.

Komercsludinājumi, kas ir publicēti laikrakstā, bez papildus maksas tiek ievietoti arī mājaslapā (1 nedēļu).

 

Mājaslapas www.bdaugava.lv baneru izcenojumi

 
galvenais baneris, kas parādās sākumlapas augšā un pie katras ziņas lapas augšpusē (platums 620 pikseļu, augstums var būt dažāds, max 200). Cena — 25 eiro nedēļā +PVN, 55 eiro mēnesī +PVN;
sākumlapas baneris, kas parādās pēc galvenās ziņas tikai sākumlapā (platums 620 pikseļu, augstums var būt dažāds, max 200)  vai info baneris, kas parādās zem laika ziņām labajā pusē augšpusē katrā sadaļā (platums 300 pikseļi, augstums dažāds). Cena - 15 eiro nedēļā +PVN, 40 eiro mēnesī +PVN;
Reklāmraksts nedēļu saglabājas starp sākumlapas ziņām, vēlāk — arhīvā. Cena — 30 eiro nedēļā +PVN. Ir iespēja pievienot fotoattēlus u. tml.
 

Reklāmas daļas kontaktinformācija

Laikraksta „Brīvā Daugava” reklāmas daļas vadītāja

Gunta Gagunova, tel. 29378144,  e-pasts: gunta@bdaugava.lv

 

Laikrakstam ir vieslielākais abonentu skaits Jēkabpilī, Viesītē, Aknīstē un tuvākajā apkārtnē.