18. novembrī sumināsim Jēkabpils novada goda apbalvojumu saņēmējus!
Jēkabpils novada pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldības Apbalvojumu komisija izvērtējusi iesniegtos pieteikumus apbalvojumu saņemšanai 18. novembra valsts svētkos.
 
Piešķirti Godaraksti
    SIA «Jēkabpils ūdens» tehniskajam direktoram Dainim Raubišķim – par ieguldījumu SIA «Jēkabpils ūdens» attīstībā un profesionālu darbu kvalitatīva ūdenssaimniecības pakalpojuma nodrošināšanā;  
   Aknīstes vidusskolas di­rektores vietniecei informācijas tehnoloģiju jomā, pe-dagoģei Līgai Mažeikai – par profesionālu, godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu;
   Jēkabpils novada Asares pagasta saimniecības vadītājam Mārim Ozoliņam – par  atbildīgu, godprātīgu darbu un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē;
    Jēkabpils Agrobiznesa koledžas pedagoģei In­grīdai Mārānei – par profesionālu un pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu, kā arī ieguldījumu izglītības attīstībā;
bijušajam Viesītes vidusskolas direktoram Andrim Baldunčikam –  par ilggadēju, profesionālu darbu, skolas sasniegumiem un aktīvu dalību sabiedriskajās aktivitātēs;
     Krustpils pamatskolas direktores vietniecei izglītības jautājumos, pedagoģei Maijai Kīnei – par profesi­onālu, atbildīgu un radošu pedagoģisko darbu;
    Jēkabpils Sporta nama saimniecības vadītājam Mā­rim Trušelim –  par atbildīgu, profesionālu un godprātīgu darbu;
    SIA «Jēkabpils siltums» tehniskajam direktoram Jurim Broņkam – par godprātīgu, atbildīgu darbu un ieguldījumu uzņēmuma attīstībā;
    Edgaram Līcim – par pilsonisko aktivitāti, ilgstošu un nesavtīgu palīdzības sniegšanu Ukrainas iedzīvotājiem;
     SIA «Jēkabpils PMK» – par ilggadēju un nesavtīgu sporta nozares atbalstu,  popularizējot Jēkabpils novada vārdu Latvijā un pasaulē.
 
Par atbildīgu un profesionālu darbu  piešķirti Jēkabpils novada Pateicības raksti 
   Jēkabpils novada pašvaldī­bas Klientu apkalpošanas centra Inesei Ponomo­renko;
   Jēkabpils novada Rites pagasta saimniecības vadītājai Lilitai Bārdulei; 
   SIA «Jēkabpils autobusu parks» maršruta tīkla plānotājam Austrim Bošam; 
    SIA «Jēkabpils autobusu parks» autobusu vadītājam Jānim Junukam;
   amatierteātra «Savējie» dalībniekam Jānim Beina­rovičam;
   Jēkabpils novada pašvaldības grāmatvedei Nadež­dai Pačenko;
   daudzfunkcionālā soci­­ālo pakalpojumu centra «Rosme» audzinātājam Ēval­dam Svikšam; 
   Poļu biedrības «Rodacy» vadītājai Ganurinai Gon-čarovai;
   Aknīstes vidusskolas pedagoģei Daigai Ielejai;
    SIA «Ošukalns» bezzaru dēļu apstrādes vadītājam Aivaram Āriņam;
    Jēkabpils Sporta skolas basketbola trenerim Artū­ram Elksnītim;
   Jēkabpils Sporta skolas futbola trenerim Valdim Vizulim;
    Jēkabpils Sporta skolas volejbola trenerim Aivim Kokinam;    
   Jēkabpils 2. vidusskolas dežurantei Dainai Mihai­lovai;
    SIA «Ošukalns» būvdarbu vadītājam Valerijam Vargulim;
   SIA «Ošukalns» būvtehniskās nozares tehniskajam direktoram Jurim Ancā­nam; 
   SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» juristei Ausmai Čačai;
    Krustpils pamatskolas pedagoģei Zaļinai Višņa­kovai;
   Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Velgai Mihailovai;  
    SIA «Jēkabpils PMK» ekskavatora vadītājam Jurijam Guļānam;
   Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Līgai Puķītei;
   SIA «Reāls» tehniskajai darbiniecei Lidijai Klints;    
    SIA «Reāls» tehniskajai darbiniecei Verai Zda­novskai; 
    Viesītes vidusskolas ilggadējam pedagogam Ro­bertam Orupam; 
   Viesītes vidusskolas ilggadējai pedagoģei Aus­mai Brūverei;    
   Jēkabpils Sporta centra lietvedei Birutai Meža­raupei;  
   Jēkabpils 3. vidusskolas pedagoģei Pārslai Krjauklei;  
   Jēkabpils 3. vidusskolas pedagoģei Ijai Grudulei;   
   Jēkabpils 3. vidusskolas tehniskajai darbiniecei Olgai Komkovai;    
   Jēkabpils novada Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centra darbiniecei Vijai   Havrovai;    
   Aknīstes vidusskolas pedagoģei Sandrai Radi­ņai;
   biedrības «Vidusdau­gavas NVO» centrs pārstāvim Igoram Raspopovam;
   senioru deju kopas «Kopā būt» vadītājai Veltai Antonovičai; 
   Latvijas Neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas valdes priekšsēdētājai Aijai Eglītei; 
   Jēkabpils 3. vidusskolas audzēknei Elizabetei Vasjkovai;
   SIA «Viesītes komunālā pārvalde» vecākajai grāmatvedei Ligitai Riekstai;
    SIA  «Jēkabpils PMK» būvinženierim Kristapam Lazdānam;
    Lones tautas nama vadītājai Intai Malceniecei;
   pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcītis» auklei Rasmai Robežniecei;
   pirmsskolas izglītības iestādes «Kāpēcītis» vispārējās aprūpes māsai Rudītei Bitei;
   sociālā dienesta pansijas «Mežvijas» pavārei Irmai Šeršņevai;    
   Antūžu pamatskolas lietvedei Astrīdai Lukjano­vai; 
   Salas vidusskolas pedagoģei Dainai Sondorei;
   biedrības «Vidusdau­gavas NVO centrs» valdes loceklim Rihardam Bar­kovskim.
   Jēkabpils novada goda apbalvojumi svinīgi tiks pasniegti 18. novembra svētku sarīkojumā  Krustpils kultūras centrā plkst. 16.00.
 
Sirsnīgi sveicam un vēlam skaistus svētkus!
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (11)

 1. Jautājums
  Jautājums
  pirms 3 mēnešiem

  Vai kāds var informēt par kādiem profesionāliem sasniegumiem 7 klases meitenei Elizabetei tiek pasniegts pateicības raksts? Tautā runā,ka māte rūpējoties par skolotāju skaistumu ,meitas vārdā nosauktajā skaistumsalonā.

  Atbildēt
 2. Fakts
  Fakts
  pirms 3 mēnešiem

  Klaunāde nomales izpildījumā

 3. Jā
  pirms 3 mēnešiem

  Precīzi! Sevišķi izceļas Krustpils pamatskola - kā var piešķirt pateicības rakstu skolotājai, kura tikai dažus gadus strādā skolā? Tajā pašā laikā ilggadīgiem pedagogiem - piga

  Atbildēt
 4. Skaidrs
  Skaidrs
  pirms 3 mēnešiem

  Skaidrs,ka jaunā censone pielīda un ielīda bez ziepēm vadībai pakaļā. Ilggadīgie pedagogi to nedarīs.

 5. tikai
  tikai
  pirms 3 mēnešiem

  Nav jāskauž, bet jāstrādā, tad arī būs rezultāts. Jaunajiem, protams, ka ir lielāka enerģija, vecīšiem laiks tamborēt mežģīnes ķisenkulēm. Mana ome tādas kādreiz tamborēja.

 6. Tikai gan
  Tikai gan
  pirms 3 mēnešiem

  Tā rezultāta nav. Pateicoties direktores viltībām gājienam no vietas tika izēsta cita skolotāja, lai dāma varētu dabūt slodzi. Nesmuki.

 7. to tikai
  to tikai
  pirms 3 mēnešiem

  Tagad pati veca ome,bet tamborēt nemāki, ne prāta ne saprašanas.

  Atbildēt
 8. tikai
  tikai
  pirms 3 mēnešiem

  DDD Jā, tamborēt nemāku, jo esmu opis spēka gados un sviests mutē arī kūst. DDDD

 9. to tikai
  to tikai
  pirms 3 mēnešiem

  Nu un,ka opis? Mans opis mācēja gan tamborēt gan adīt. Tagad jau 90 gadīgiem sviests mutē vēl kūst,tā kā nav ko savu asti celt

 10. Tikai tā
  Tikai tā
  pirms 3 mēnešiem

  Mans opis 80 gados vel iespraust var.

 11. tikai
  tikai
  pirms 3 mēnešiem

  Nu man vēl līdz 80 jātiek, par 90 nemaz nepieminēšu, tas vēl tālu. Ja tikšu tik tālu, tad noteikti pastāstīšu tepat kas un kā. DDD

atbildēt uz komentāru