Aknīstē un Aknīstes, Asares, Gārsenes pagastā paveiktais 2023. gadā
Jānis Striks, pārvaldes vadītājs

Aknīstē
    Pabeigti būvdarbi, uzstādīti papildu rotaļu laukuma elementi un atklāts daudzfunkcionālais laukums Sko­las ielā 2A. Īstenoti Aknīstes estrādes labiekārtošanas darbi. Pabeigti Radžupes ielas būvdarbi. Veikts kosmētiskais remonts Valde­māra Ancīša Aknīstes bibliotēkā. Aknīstes pilsētas tranzītielām atjaunoti horizontālie apzīmējumi; pilsētas ielām veikta grants seguma atjaunošana. Pabeigti būvdarbi Melioratoru ielā.
   Pašvaldības autoceļam veikti apauguma noņemšanas un grāvju tīrīšanas darbi. Iegādāti un svētku laikā uzstādīti jauni Ziemassvētku rotājumi Aknīstes pilsētā. Pabeigti būvdarbi Kalna ielā. Iegādāts jauns traktors «So­nalika Solis 26» ar papild­aprīkojumu.
 
Asarē
   Labiekārtota Asares muižas parka teritorija, uzstādītas papildu atkritumu urnas un soliņi, izveidoti apstādījumi un jaunas taciņas. Zuju ezerā ielaisti līdaku mazuļi. Labiekārtota teritorija ap­kārt Veccensoņu ēkai. Lab­iekārtota Zuju ezera peldvieta, uzstādīta pontonu laipa. Veikta teritorijas apzaļumošana pie Ancenes ugunsdzēsības dīķa. Asares pagasta autoceļiem veikta grants seguma atjaunošana, grāvju tīrīšana un apauguma no­ņemšana. 
 
Gārsenē 
    Labiekārtota Gārsenes dzirnavu dīķa pludmale. Sadarbībā ar kopienas aktīvistiem un biedrību veikta pārgājienu takas no Gārse­nes līdz Subatei kopšana un marķēšana. Papildinātas Gārsenes pils rožu dobes. Vecmuižas ezera pludmales papildinātas ar galdiem, soliem un šūpolēm. Vecmui­žas ezerā ielaisti līdaku mazuļi. Atjaunots segums pie represēto piemiņas vietas Gārsenē.  Gārsenes pilij veikts galvenās ieejas re­monts, atjaunotas durvis, logi un priekštelpa. Gārse­nes pagasta autoceļiem veikta grants seguma atjaunošana, grāvju tīrīšana un apauguma noņemšana. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. prusaks
    prusaks
    pirms 4 mēnešiem

    Labi, ticēšu rakstītajam.

    Atbildēt

Pievienot komentāru