Ancenes ciema kopiena īstenojusi  vairākus projektus
Santa Ašaka, biedrības «Kopā-2» vadītāja

Septembrī Asares pagasta Ancenes ciemā bijušās pamatskolas teritorijā tika uzstādīti trīs karogu masti un pacelti mastos trīs karogi: Latvijas, Sēlijas un Ancenes viedā ciema identitātes zīmes karogs.
    Karogu mastu projekts tapis ar Jēkabpils novada pašvaldības NVO projektu konkursa palīdzību un finansiālo atbalstu.
Šī projekta mērķis ir Ancenes ciema Jēkabpils novadā, Sēlijas un Latvijas popularizēšana, kā arī vēstures un identitātes atpazīstamības vizualizēšana ikdienā un svētkos.
    Kopienu sadarbības tīkls «Sēlijas salas» sadarbībā ar māksliniekiem ir radījuši ilustrācijas – Sēlijas kopienu identitātes zīmes jeb īpaša dizaina grafiskus simbolus, kuros ir ietverti konkrētai vietai raksturīgie simboli.
    Ancenes ciema ilustratīvās identitātes apraksts:
    «Priekšplānā graudu kalni (labības lauki) ar sīkām zilu rudzupuķu sprikstīm tajos. Sānos graudu torņi ar karogiem smailēs, būvēti kā vārpas vai Ancenes meiteņu bizes. Torņi kā bākas ar uguns liesmiņu galā, kas neļauj aizklīst prom jaunajām ģimenēm, bērniem un mazbērniem.  Fonā – labības un balto ceļu putekļu mākoņi. Centrā dominē no labības kombaina šnekiem salikts sarkani sārts Jumis – ražas, auglības, pārpilnības zīme. Sarkans, sārts – spēks, enerģija, dzīvība, vitalitāte.»
    Karogu masti majestātiski papildina iekopto skolas teritoriju, kurā notiek  kopienas ikdienas un svētku sanākšanas brīži – ciema svētki, talkas, sporta nodarbības, meistarklases u.tml. Turklāt oktobrī atpūtas iespējas gan anceniešiem, gan arī viesiem un tūristiem papildināja teritorijai piegulošajā ābeļdārzā atklātais «Ancenes atpūtas dārzs», kur mierpilna atpūta un izzinoša «meža taka» iepriecinās jebkura vecuma apmeklētāju.
Iedzīvotāju prieks un lepnums par paveikto un saviem ciemiem atspoguļojas arī Lauras Traines sacerētajā dzejolī par Anceni un Asari kā divām dvīņu mā­sām
 
Dvīņu māsas
Šai pagastā ir dvīņu
 māsas,
Tik dažādas un košas
 viņas ir!
Tām vārdi mūsu senču
 doti,
Tik skanīgi un svarīgi tie
 skan.
 
Ak, māsa Asare,
Tu gleznainā un daiļā!
Tavs ceļš caur liepu 
alejām mūs ved,
Un muižas pilsdrupas,
 tās staro
Kā mūsu senču dotais
 mūžam neizsīkstošais
Un paliekošais gars!
 
Hei, māsa Ancene,
Tu, uzņēmēju sala!
Tu, čakluma un darba
 spara gods,
Tu, neatlaidīgā un drošā,
Kad darāmais ir 
jāsasniedz!
 
Ikviens ir laipni gaidīts, un vienmēr priecājamies par viesiem un pat jau tūristu autobusu grupiņām viedajā ciemā – Ancenē!
 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru