Antūžu pamatskolas direktores amatā iecelta Zane Grandāne
INESE ZONE

Jēkabpils novada domes sēdē par Antūžu pamatskolas direktori iecelta Zane Grandāne (attēlā). Darba pienākumus viņa uzsāka 2. maijā.
   Z. Grandāne ir ieguvusi profesionālo maģistra grādu izglītībā un vidējās izglītības angļu valodas skolotāja kvalifikāciju, kā arī profesionālo maģistra grādu starpkultūru attiecībās Daugavpils Uni­versitātē. Līdz 2023. gadam Z. Grandāne ieņēmusi projektu koordinatores amatu Jēkabpils Kultūras pārvaldē, bet iepriekšējā darba pieredze saistīta ar angļu valodas pasniedzējas un projektu vadītājas pienākumiem, kā arī savulaik sekmīgi vadījusi «Finanšu projektu aģentūras mācību centra» darbību. Vaicāta par darba mērķiem Antūžu pamatskolā, Z. Gran­dāne sacīja, ka viens no tiem būs audzēkņu skaita palielināšana un skolas atpazīstamības veicināšana arī starptautiskā līmenī.
    Deputāte Elīna Serkova kolēģus informēja, ka An­tūžu  pamatskolas kolektīvs esot rakstījis vēstuli, kurā pauž atbalstu līdzšinējai direktora aizvietotājai  Ivetai Zemītei. E. Serkova vēstuli nolasīja deputātiem. Kolek­tīvs vēstulē informē, ka redz I. Zemīti kā potenciālo direktori,  un vaicā,  kādi bija būtiskākie aspekti, izraugoties Antūžu pamatskolas direktora amata kandidātu? I. Zemīte esot gatava uzsākt mācības Rēzeknes Tehno­loģiju akadēmijā. Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks skaidroja, ka konkurss uz direktora amatu esot sludināts jau četras reizes kopš pērnā septembra. Ja I. Ze­mīte tam bijusi gatava,  va­rējusi jau agrāk sākt iegūt atbilstošu izglītību. Turklāt pašvaldībai jau esot negatīva pieredze ar citu amatu kandidātiem, kas solījuši iegūt atbilstošu izglītību. A. Žuks arī minēja, ka paš­valdībai nemaz nav citu variantu, jo Ministru kabineta noteikumi pieprasa skolas direktoram atbilstošu izglītību. Arī novada domes priekš­sēdētājs Raivis Ragai­nis sacīja, ka skolas direktoru amatā apstiprina ne tikai dome, bet savu akceptu dod arī Izglītības ministrija, un visas prasības ir jāņem vērā. Viņš arī uzsvēra, ka ir runāts ar kolektīvu. Viņš personīgi  dažiem no Antūžu pamatskolas kolektīva esot skaidrojis situāciju. 
   Reaģējot uz E. Serkovas sacīto un nolasīto vēstuli, Z. Grandāne  sacīja, ka, strādājot  «Finanšu projektu aģentūras mācību centrā», viņa labi pratusi veidot kolektīvu  un noteikti ņems tādu zinošu un kolektīva cienītu cilvēku savā komandā.
      Par savām iecerēm Z. Grandāne stāsta pašvaldības mājaslapā:  «Izglītības nozarē esmu darbojusies vairākus gadus, savā darba pieredzē esmu šo nozari iepazinusi gan no pieaugušo izglītības, gan augstskolas, gan skolas līmeņa as­pekta. Tā ir nozare, kurā ir daudz izaicinājumu, bet vienlaikus tā ir arī nozare, kas sniedz vislielāko gandarījumu. Pedagogs sava dar­ba augļus redz izglītojamo panākumos. Apzinos, ka šis amats būs man liels izaicinājums, tomēr esmu pārliecināta, ka ar savu līdzšinējo darba pieredzi un zināšanām spēšu gādāt ne tikai par Antūžu pamatskolas darbību, bet arī daudzpusīgu attīstību. Lai nodrošinātu skolas vispusīgu attīstību, šajā procesā iesaistās gan skolas vadība, gan mācībspēki, kā arī paši izglītojamie. Skolas vadības pienākums ir radīt labvēlīgus apstākļus, kur visu iesaistīto personu viedokļi tiek ņemti vērā, problēmas tiek risinātas pārrunu ceļā un tiek veicināts radošums un jaunu ideju īstenošana».
    Antūžu pamatskolas pedagogi neesot pret nupat amatā apstiprināto direktori Z. Grandāni. Taču ir neizpratnē, kāpēc nav ņemts vērā skolas kolektīva viedoklis, un norāda, ka domes sēdē izskanējuši vairāki neprecīzi apgalvojumi. 
  – Sēdē varēja saprast, ka I. Zemītei vispār nav augstākās izglītības. Protams, ka tāda ir, un ir arī atbilstoši sertifikāti, lai varētu vadīt mācību procesu speciālajā izglītībā, un būtu arī uzsāktas mācības programmā «Iz­glītības vadība». Pārme­tums, ka to varēja izdarīt iepriekš, jo konkursi uz direktora amatu vairākkārt rīkoti jau kopš pērnā septembra, nav  pamatots, jo mūsu bijušais direktors darbu atstāja tikai novembrī,  bet uzņemšana augst­skolās notiek konkrētos laikos. Mēs paudām savu viedokli domei. Es pati vairākkārt esmu runājusi ar domes vadību, un sākotnēji arī viņu uzstādījums bija, ka direktoram jābūt no kolektīva vidus. Mēs arī lūdzām, lai pagarina konkursu līdz vasaras beigām, jo tagad veidosies neloģiska situācija. Jaunā direktore 2. maijā uzsāks darbu, bet viss kolektīvs drīz dosies atvaļinājumā. Ar ko tad viņa strādās savu pārbaudes laiku?  Mums nav nekādu iebildumu pret jauno direktori. Lai viņai veicas darbā! Mēs vēstulē izsakām pretenzijas pret pašvaldības attieksmi pret kolektīvu, jo mūsu viedokli neņēma vērā, – BD sacīja Antūžu pamatskolas pedagoģe Ligita Krūmiņa. 
     
***
BD rīcībā ir  Antūžu pamatskolas pedagogu vēstule, kurā viņi pauž savu viedokli par skolas direktora izvēles procesu un kolektīva atbalstītās kandidātes noraidīšanu.  
«Katrā iestādē ir nepieciešams vienots redzējums un atbilstoši tam veidotas visu iesaistīto pušu atbildības. Mēs, Antūžu pamatskolas pedagogi, vēlamies gūt skaidrojumu situācijai par to, kādi bija būtiskākie aspekti, izraugoties Antūžu pamatskolas direktora ama­ta kandidātu. Kopš 2022. gada 1. novembra, kad dar-ba attiecības ar pašvaldību pārtrauca ie­priekšējais skolas direktors, Antūžu pamatskolas direktora pienākumu izpildi uzņēmās profesionālās izglītības un internāta skolotāja Iveta Zemīte. Tā kā viņai nebija iepriekšējas pieredzes vadošā darbā, tad pirmajos pašvaldības organizētajos konkursos uz šo amatu Iveta Zemīte nepieteicās, jo vēlējās gūt pārliecību par to, vai ir gatava šim atbildīgajam darbam, kas, mūsuprāt, ir ne tikai godīgs un atbildīgs lēmums, bet arī cieņpilnas attieksmes apliecinājums pret visām procesā iesaistītajām pusēm, ievērojot labas pārvaldības principus. Stiprinot kolektīva līdz­atbildību izvirzīto mērķu sa-sniegšanā, izglītības iestādē analizēts paveiktais mācību gada ietvaros, tostarp arī direktora pienākumu izpildītājas darbības atbilstība Izglītības likuma 30. pantā noteiktajām prasībām, to skaitā mērķu un uzdevumu izpilde, amata pienākumu izpilde, kompetenču novērtēšana. Jēgpilnās sarunās kolektīvā esam izrunājuši pilnveidojamos aspektus, saprotot, ka vienots redzējums nostiprinās ilgstošā laikposmā. Pēc piecu mēnešu darba direktora pienākumu izpildītāja amatā gan pati Iveta Zemīte, gan Antūžu pamatskolas pedagogu kolektīvs nonāca pie vienota secinājuma, ka minētajā laika posmā kopīgā darbā ir izdevies veiksmīgi īstenot pašas izglītības iestādes definēto mērķu sasniegšanu. Ievērojot Mi-nistru kabineta noteikumu Nr. 569 13. punkta prasības, Iveta Zemīte ir vienojusies par mācību uzsākšanu Rē­zeknes Tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā maģistra studiju programmā «Iz­glītības vadība». Dokumen-tu iesniegšana uzņemšanai norādītajā studiju programmā paredzēta no 2023. gada 3. jūlija. Antūžu pa­matskolas pedagogu kolektīvs pauž neizpratni par Ivetas Zemītes kandidatūras atraidīšanu un, paužot vienotu atbalstu, norāda, ka viņa ir zinoša, motivēta, spēj identificēt riskus un risināt problēmas, demonstrējot prasmi strauji profesionāli pilnveidoties, ir veiksmīgi iekļāvusies uz izaugsmi vērstā administrācijas komandas darbā». l
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Skolotāja
  Skolotāja
  pirms 4 mēnešiem

  Audzēkņu skaita palielināšana un atpazīstamība starprautiskajā līmenī. Viņa vispār saprot, kad tā ir par skolu?

  Atbildēt
 2. A
  A
  pirms 4 mēnešiem

  Jaunas asinis vai jauna slota, jebkurai skolai nāks tikai par labu. Bērni tur ir brīnišķīgi, ar mākslinieku talantiem un var startēt arī starptautiskā mērogā!

  Atbildēt
 3. nebēdnis
  nebēdnis
  pirms 4 mēnešiem

  Bet smuka.

  Atbildēt

Pievienot komentāru