Apstiprina pašvaldības apbalvojumus
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

28. jūlija domes sēdē apstiprināts Jēkabpils no­vada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas nolikuma projekts.  
    Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumu nodibināšanas mērķis ir apzināt, iz­­celt un godināt personas par sasniegumiem un nozīmī­gu ieguldījumu Jēkabpils novada attīstībā.
    Jēkabpils novada pašvaldības apbalvojumi ir šādi:
     • «Jēkabpils novada Go­da pilsonis» – par sevišķiem nopelniem Jēkabpils novada la­bā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedris­kajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā un citā darbā. Personām, ku­rām piešķirts šis apbalvojums, pasniedz cēlmetāla go­­da zīmi un apliecinājuma  rak­stu. Saņemot apbalvojumu «Jēkabpils  novada Goda pilsonis», tiek piešķirta naudas balva 1000  eiro apmērā. Apbalvojumu piešķir vie­nu reizi gadā līdz 3 personām. Atkārtoti šo apbalvojumu vienai personai ne­pie­šķir.
    • Goda raksts – apbalvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par izciliem nopelniem un ieguldīju­mu izglītībā, kultūrā, me­dicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā. Personām, kurām piešķirts Goda raksts, piešķir nau­das balvu 200 eiro  apmērā. Viena gada laikā var piešķirt ne vairāk kā 10 Goda rakstus. 
    • Pateicības raksts – ap­balvojums, ko piešķir fiziskai, juridiskai personai vai personu grupai, kolektīvam par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, sasniegumiem starptautiskos un valsts mēroga pa­sākumos. Pateicības raksta saņēmējam var piešķirt naudas balvu, tās apmēru nosaka dome gadskārtējā budžetā vai ar atsevišķu lēmumu.
    Lēmumu par apbalvojumu «Jēkabpils novada Goda pilsonis» un Goda rakstu pie­šķiršanu pieņem Ap­bal­vojumu piešķiršanas komisija. Savukārt lēmumu par Pateicības raksta piešķiršanu pie­ņem Jēkabpils novada dome vai  domes priekšsēdētājs. 
    Apbalvojumu «Jēkabpils no­vada Goda pilsonis» un Goda rakstus pa­sniedz valsts svētkos. Pa­teicības rak­stu var pasniegt arī citos svi­nīgos apstākļos.
     
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. re kā
  re kā
  pirms 1 gada

  Goda zīmi jau nu vajadzēja vismaz trīs pakāpju.

  Atbildēt
 2. Nacionālists
  Nacionālists
  pirms 1 gada

  Goda pilsoņa kandidatūra ir vairāk nekā skaidra - Gundars Kalve. Par okupekļa pieminekļa puškas savlaicīgu novākšanu un cīņu pret krievu okupantiem Ukrainā.

  Atbildēt
 3. arī nacionālists
  arī nacionālists
  pirms 1 gada

  Piekrītu, te nav pat jādiskutē.

 4. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Brīvas Daugavs redaktors ir jāapbalvo, un vis tur!

  Atbildēt
 5. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Es gribej teikt nacionālistim, ka apbalvojum būs jādod, kā rakstic, par ieguldijum Jēkabpils novad attīstība. Kād attīstib tad sākas pēc tam, kad viņč pieminekl nogāz un aizved? Uzraisīj tikai škandāl un vel naud bij jātērej, lai to viet uzpucet. Tas, ko viņč izdarij, ir pāegalvig un apbrīnojam, bet par to viņč no Pabrik ir jāapbalvo nevis Ragaiņam un pašvaldībai.

  Atbildēt
 6. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  ...izdarij bij pārgalvig un apbrīnojam, bet ne jau Ragaiņam un domei ir jāapbalvo. Tas jādar Pabrikam, Levitam vai vel kādam, kam lielgabals Rīga dūras acis.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru