Ar Sēlijas sarunām Viesītē noslēdzās projekts «Sēlijas logi»
Sēļu kluba teksts un foto

28. oktobrī Viesītes kultūras centrā «Sēlija»  noslēdzies Sēļu kluba projekts «Sēlijas logi», ko finansiāli atbalstīja Jē­kabpils novada pašvaldība. Pasākums ieguvis no­saukumu «Sēlijas sarunas», kas varētu kļūt par tradicionālu notikumu šajā kultūrvēsturiskajā no­vadā, lai apmainītos pieredzē, apspriestu kādu konkrētu jautājumu vai vienotos par rīcību. Pēc šī gada  Sēlijas sarunām vēl palicis informēt par rezultātu – mūsu projektā gū­tajiem priekšlikumiem. 
 
Priekšlikumi
    Pašvaldību līdzdalības budžetā izsludinātajos konkursos paredzēt vietas esošajām kultūrvēsturiskajām ēkām, lai tās saglabātu un racionāli, saprātīgi izmantotu vietējo kopienu uzturēšanai un attīstībai.
    Jaunajās iedzīvotāju padomēs rosināt darboties pārstāvjus, kas ir ieinteresēti un zinoši par vēsturisku ēku kultūrvēsturisko vērtību un uzturēšanu.
 Pašvaldībās nodrošināt algotu darbinieku – profesionālu amatpersonu, kas ir atbildīga novadā par kultūrvēsturisko objektu stāvokli, un uzrauga – saglabāšanu.
 Aicinām sabiedriskās organizācijas – biedrības, nodibinājumus u.c., kā arī sabiedrību kopumā – iesaistīties, darboties un atbalstīt iniciatīvu par Sēlijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
    Aicinām arī turpmāk izmantot Sēlijas sarunas kā pasākumu – darbības formu un līdzekli Sēlijai aktuālu jautājumu risināšanā. Sēlijas sarunu noslēgumā veidot priekšlikumu paketi, ko publicēt, publiskot un iesniegt pašvaldībām.  
  Sēlijas sarunas iesākām ar Zandas Zībiņas organizētās orientēšanās spēles uzvarētāju apbalvošanu. Paldies Viesītes kultūras centra «Sēlija» direktorei Raisai Vasiļjevai un darbiniekiem, kas nodrošināja mājīgu telpu, nepieciešamo aparatūru un pat balvas – brīvbiļetes uz izrādi vai kino. Paldies arī SIA «Spāre» par viņu balvām.
    Projektā organizējām divus braucienus – pa Aiz­kraukles novada vēsturisku objektu vietām un Jēkabpils novada pagastiem ar interesantām kultūrvēsturiskām ēkām. Papildus mūsu rīcībā bija laipni uzticētas 2014. un 2018. gada fotogrāfijas no Viļņa Reguta un Kaspara Sēļa privātajām kolekcijām. Ceļojumos paši fotografējām kultūrvēsturiskas ēkas, par ko paldies arī mūsu fotogrāfam Artūram Gold­bergam. Visu to kopā vajadzēja analizēt un domāt, kāda ir mūsu Sēlijas šodienas arhitektūra un vai te varam saskatīt kopīgas iezīmes, kas raksturīgas Sēlijai. Te lūdzām palīgā profesi­onālu ekspertu – arhitektu un būvpētnieku Dr. arch. Ilmāru Dirveiku.
    Visi bija vienisprātis par izcilo priekšlasījumu  un atbildēm uz jautājumiem, kuru netrūka. Cerams, ka tagadējo pakešu logu laikmets nebūs ilgs un to nomainīs saprātīgāki materiāli un konstrukcijas. Plast­masu logi bija pirmais iemesls mūsu projekta tē-mai un nosaukumam, jo tieši ēku detaļas var sabojāt arī vērtīgus un vēsturiskus objektus. 
   Fotogrāfijas un citas ziņas var atrast Sēļu kluba mājaslapā:  www.­seluklubs.lv sadaļā «Projekti».
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru