Atkritumu šķirošana ir smaga problēma
AIJA VALDMANE

Laikraksta 1. aprīļa numurā bija publicēts lasītāju jautājums par to, kad Salā būs bioloģisko atkritumu konteineri. Tādi daudzās vietās ir izvietoti Jēkabpilī. Uz šo jautājumu tika saņemta Salas un Sēlpils  pagasta pārvaldes vadītāja Raimonda Jaudzema atbilde, ka nav saņemts šāda veida ierosinājums, un nav informācijas, ka bioloģisko atkritumu konteineri būtu nepieciešami.
    Ar viņa atbildi bija neapmierināti atsevišķi Sēlpils iedzīvotāji, un lūk, BD uz­klausīja šāda rakstura pretenzijas:
     – Mēs, Sēlpils iedzīvotāji, cīnāmies par to, lai atkritumi tiktu šķiroti. Ja uzskatām, ka ir nepieciešams bioloģisko atkritumu konteiners, tad pagasta  pārvaldei vajadzētu to ņemt vērā. Turklāt domājam, ka tieši pārvaldei vajadzētu izrādīt iniciatīvu  šajā jautājumā. Mēs, iedzīvotāji, gaidām, kad tad būs tie jaunie, kvalitatīvie pakalpojumi, ko solīja pirms administratīvi  teritoriālās reformas. Esam pat gatavi par šiem konteineriem maksāt personīgi, lai tikai tie būtu, jo dzīvojam privātmājās. Rak­stīsim iesniegumu pagasta pārvaldei.   
    Pārvaldnieks Raimonds Jaudzems pastāstīja, ka  šis jautājums pārrunāts ar SIA «Vīgants», kas izved atkritumus. Nav dzirdēts, ka kāds iedzīvotājs  izteiktu šādu vēlmi. Privātmāju iedzīvotāji no bioloģiskajiem atkritumiem savos mazdārziņos parasti veido komposta kaudzes. 
    – Iedzīvotājiem jāraksta vēstule, kas adresēta novada pašvaldībai, jo ne jau es to visu izlemju, – atkārtoti skaidroja R. Jaudzems. – Esmu tikai izpildvara. Gai­dīšu iesniegumu no ieinteresētajiem cilvēkiem. Arī personīgi neviens pie manis nav vērsies.
     SIA «Vīgants» valdes locekle Rita Audriņa BD informēja par to, ka likums nosaka bioloģisko atkritumu konteineru ieviešanu, un tas tiks darīts pakāpeniski. Šo­brīd nešķirotie atkritumi tiek vesti pirmdienās un piektdienās uz «Dziļo vādu», šķirotie – trešdienās uz Zvaig­žņu ielu Jēkabpilī. 
      – Situācija šobrīd ir tāda, ka mums atkritumu savākšanas atļauja darbojas līdz šī gada 30. septembrim, un, visticamāk, ka mūs arī pārņems poligons «Dziļā vāda» (SIA «Vidusdaugavas SPAAO» – Red.), – stāstīja R. Audriņa. – Par šķirotajiem atkritumiem neviens nemaksā, taču mēs tos vedam, lai sa­mazinātu nešķiroto atkritumu daudzumu. Izmaksas ir lielas, jo līdz Sēlijai, piemēram, ir tālu, bet mēs tik un tā braucam. Daudzi iedzīvotāji nesaprot, ka par visu ir jāmaksā, bet mums darba apjoms nesamazinās.  Tāpat kā nesamazinās prasības, kas mums izvirzītas. Kā jau teicu, nezinām, kas būs ar septembri. Piebildīšu, ka neviens pie «Vīganta» ar prasību uzstādīt bioloģisko atkritumu konteinerus līdz šim brīdim nav vērsies.
     BD kontaktējās arī ar bijušo Sēlpils pagasta pārvaldnieci, tagadējo pagasta pārvaldes saimniecības vadītāju Anitu Bārzdiņu. Viņa stāstīja, ka pašai ir saimniecība, tāpēc nav problēmu, kur likt bioloģiskos atkritumus. Tie tiek izbaroti mājlopiem, nekas ārā nav jāmet. Taču to māju iedzīvotājiem, kuriem nav savas saimniecības, tā ir, kā ir. Kur lai viņi liek kartupeļu, ābolu  mizas zivju atkritumus, vistu un mājlopu kauliņus un citas ēdienu atliekas? 
     – Tagad saimniecību, kuras šos atkritumus varētu izmantot, palicis maz, – skaidro A. Bārzdiņa. – Bet liela daļa cilvēku jau paši necenšas šķirot.  Pie jaunajām mājām bija nolikta speciālā pelnu tvertne, bet arī tajā meta visu, kas pagadās. Katrā pagasta kapsētā atrodas konteineri, uz kuriem norādīts, ko tajos drīkst mest, taču cilvēki to neievēro. Met visu citu arī. Pat sa­dzīves atkritumus, kas plast­masas maisiņos paņemti līdzi no mājām. Kapsētās ir nožogojums lapām. Bet arī te noteikumi netiek ievēroti, un tiek mesti arī citādi atkritumi. Laukos ar atkritumu šķirošanu ir grūti. Bet, domāju, tā ir visā valsti. Ko tikai nevar atrast Zvejnieklīcī novietotajās tvertnēs! No konteineriem pat tiek no­plēsti uzraksti, kas vēsta par to, ko tajos drīkst mest. Mums nav tik daudz cilvēku, kas varētu izšķirot tvertnēs samesto. Viss atkarīgs no iedzīvotāju godaprāta. Cil­vēki ir kļuvuši ciniski un vien­aldzīgi. Varbūt mūsu mazbērni būs citādāki. Domāju, ka bioloģisko atkritumu konteineri ir vajadzīgi. Jo, kā jau teicu, tiem, kam nav savu saimniecību, tādi no­der, lai varētu izmest ēdiena paliekas. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. GedertsPiebriedis
    GedertsPiebriedis
    pirms 2 gadiem

    Nu, laukos gan nekāds bioloģiskos konteiners nevajag. Ja tos nav kur likt, tad jādo zemniekim, lai mēslo tīrums. Tā tik vēl trūk, lai kartupeļ miz un vecs zups dēļ tēret bencīn un vest uz dziļo vag!

    Atbildēt

Pievienot komentāru