Augstākās tiesas Senāts noraida Guntara Goguļa kasācijas sūdzību
INESE ZONE

Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Skreivers informē, ka 19. jūnijā Augstākās tiesas Senāta sēdē tika izskatīta bijušā Jēkabpils pilsētas izpild­direktora Guntara Goguļa kasācijas sūdzība par Jelgavas apgabaltiesas 2024. gada 12. aprīļa spriedumu, ar kuru G. Goguļa prasība pret Jēkabpils novada pašvaldību par atjaunošanu darbā un kompensācijas izmaksu par piespiedu darba kavējumu tika atzīta par noraidāmu pilnā apmērā. Lēmums arī paredzēja piedzīt no G. Go­guļa par labu Jēkabpils novada pašvaldībai tiesāšanās izdevumus – valsts nodevu 970,78 eiro un izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1 179,75 eiro. Tagad Augstākās tiesas Senatoru kolēģija, izvērtējot lietas apstākļus, atzinusi, ka šis spriedums ir pamatots un tiesas uzliktie nosacījumi izpildāmi, un līdz ar to noraidījusi G. Goguļa kasācijas iesniegumu.  Pēc Jelgavas apgabaltiesas lēmuma, kas noraidīja Guntara Goguļa prasību, viņš BD sacīja, ka apgabaltiesai vajadzēja būt drosmīgai un lemt par apelāciju, bet tiesa gājusi Augstākās tiesas pavadā. Augstākā tiesa savukārt vienu likuma pantu piemērojusi tam, kam likumdevējs to nav domājis. Tas esot nesaprotams, ka mūsu tiesu sistēmā, kas tāds var notikt: Saeima lemj vienu, bet tiesa to tulko pēc saviem ieskatiem. Bet nav taču tā, ka Saeima ar likumu atlaiž konkrētus cilvēkus, nevis nosaka vispārējo kārtību. Tāpēc viņš atkal vērsīšos Augstākajā tiesā, pārsūdzot šo lēmumu.
Augstākās tiesas Senāta lēmums uzskatāms par galīgu Latvijas jurisdikcijā, bet ne ES līmenī. G. Gogulis šogad aprīlī, informējot par nodomu sniegt apelācijas prasību Augstākajā tiesā, BD sacīja, ka tad, ja Augstākā tiesa atkal lems par labu Jēkabpils novada domei, viņš pieļauj iespēju vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā.  
Jāatgādina, ka pirmās divas tiesas, izskatot G. Go­guļa prasību pret pašvaldību par nepamatotu atlaišanu no darba un prasību atjaunot viņu iepriekšējā amatā, izmaksājot kompensāciju par darba piespiedu kavējumu, lēma par labu G. Go­gulim. Taču otrās instances tiesas lēmums noteica, ka pašvaldībai Guntars Gogulis gan jāatjauno darbā, bet tas varēja būt jebkurš, ne tikai izpilddirektora amats. Jēkabpils novada pašvaldība ar šo spriedumu bija mierā, bet G. Gogulis to pārsūdzēja Aug­stākajā tiesā, norādot, ka apelācijas tiesas spriedums ir pretrunā ar Darba likumu. Augstākā tiesa G. Go­guļa pārsūdzēto Zem­gales apgabaltiesas apelācijas tiesas spriedumu izskatīja un nodeva atpakaļ Zem­gales apgabaltiesai atkārtotai izskatīšanai. Augstākās tiesas ieskatā Darba likums nav jāpiemēro, atbrīvojot izpilddirektoru, kuram ir noslēgts darba līgums, izpild­direktoru varēja atlaist balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 2. punkta regulējumu. Tas nozīmētu, ka G. Gogulis no darba atbrīvots pamatoti un kompensācija viņam nepienākas, ko tad arī galu galā atzina Jelgavas apgabaltiesa un tagad – Augstākās tiesas Senāts.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (6)

 1. Jolantīne
  Jolantīne
  pirms 1 nedēļas

  Ai,ai,kas nu būs?

  Atbildēt
 2. ciniķis
  ciniķis
  pirms 1 nedēļas

  Kārs ubagu tarbu kaklā un lasīs pudeles no miskastēm.

 3. no malas
  no malas
  pirms 1 nedēļas

  Vai šai mīkstai kantora žurkai neriebjas tik ZEMU krist visas sabiedrības un nu jau Lv priekšā? 500 000-ši nodokļu maksātāju naudas jau notrallināti mīkstā cīniņā par tik ērto kantora aizgaldu! Otrā - Jelgavā apgabaltiesā nu bijis, tagad mauks uz trešo - Rīgu, Augstākās tiesas Senātu.

  Atbildēt
 4. Leimaņu Voldis
  Leimaņu Voldis
  pirms 1 nedēļas

  Riktīgs gogelmogels

  Atbildēt
 5. Temīda
  Temīda
  pirms 1 nedēļas

  Jāmāk zaudēt ar godu. Nevajag kaitināt,jo tad var palūgt skaidrojumu,kāpēc piemaksā ap tūkstoti katru mēnesi saņemta kā jauku piemaksu,vairākus mēnešua

  Atbildēt
 6. Fakts
  Fakts
  pirms 1 nedēļas

  Maksāja par klusēšanu un domnieku nelikumību juridisku piesegšanu. Labs jurists ir vērtība. Diemžēl agrobiznesa kokedža tādus nesagatavo...

atbildēt uz komentāru