Būtiskākus remontdarbus kavē iedzīvotāju zemā maksātspēja
INESE ZONE

Preses konferencē Jēkabpils novada domē BD interesējās, kādi ir apsaimniekotāju secinājumi par māju apsaimniekošanu pagastos. Kā zināms, šobrīd mainījušās komunālo pakalpojumu cenas, īres un apsaimniekošanas maksa, un bijušā Jēkabpils novada nami, ko iepriekš apsaimniekoja novads, tiks nodoti apsaimniekošanā «JK Namu pārvalde». 
      Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Stars  stāsta, ka visur ir viena ko­pējā problēma – novecojis dzīvojamais fonds. Ar noteikto salīdzinoši zemo apsaimniekošanas maksu ēkas tomēr  vairāk vai ma-zāk tiek uzturētas, bet maz esot tādu namu, kur iedzīvotāji var vienoties par kopīgu finansējumu un izdarīt vairāk.  Īpaši tas esot attiecināms uz ēkām, kur dzīvo daudz komunālo maksājumu parādnieku vai personu, kam piešķirts trūcīgā vai mazturīgā statuss. Šī  problēma esot kopīga visā novadā, vienalga, vai ēkas līdz šim apsaimniekoja komunālie uzņēmumi vai pašvaldība. Jāmaina stāvvadi, nepieciešams kāpņu telpu re­monts,  jālabo vecie šīfera jumti, jāmaina logi. Vajag lieku naudu nomaiņai, bet ne visu namu iedzīvotāji var to atļauties. Bet iedzīvotājiem nākšoties saprast, ka viņiem būs jāpauž savs viedoklis par to, kā apsaimniekot māju un kādus darbus veikt, un būs jāsniedz savs ieguldījums, ja gribēs re­montēt mājas. 
      SIA «Vīgants» šobrīd apsaimnieko 65 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Salas un Sēlpils pagastā. Māju apsaimniekošanas un uzturēšanas maksa ir noteikta robežās no 0,20 līdz 0,29 eiro par kvadrātmetru. Neraugoties uz salīdzinoši zemo apsaimniekošanas maksu, uzņēmums nodrošinot māju teritoriju labiekārtošanu un remontdarbus mājās. 
    SIA «Vīgants» informēja, ka ir izstrādāta dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem aptaujas veidlapa, kurā viņi pauž viedokli par veicamajiem darbiem attiecīgajai mājai, kas ir īpašnieku pašu iniciatīva. Notiek regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem. Piemēram,  pēc dzīvojamo māju iemītnieku iniciatīvas ir noorganizētas vairāku māju iedzīvotāju tikšanās, kurās viens no galvenajiem jautājumiem ir alternatīvas apkures izveidošanas iespēja, māju siltināšana, jauna jumta seguma uzstādīšana. Šiem darbiem tiek meklēts papildu finanšu piesaistīšanas risinājums. 
     Ņemot vērā to, ka Salas un Sēlpils pagasta iedzīvotāju maksātspēja ir salīdzinoši zema, pagaidām iedzīvotāji neesot gatavi ieguldīt lielākus līdzekļus daudzdzīvokļu namu  uzlabošanā. 
    Arī bijušā Krustpils novada daudzdzīvokļu mājās situācija ir līdzīga. Novada pagastos mājas apsaimnieko pašvaldības uzņēmums SIA «Spuņģēni–Daugavieši». No šī gada 1. janvāra ap­saimniekojamo namu skaits ir 34, un apsaimniekošanas maksa visām mājām noteikta 0,35 eiro par kvadrātmetru. Arī šeit ar noteikto ap­saimniekošanas maksu ir grūti uzkrāt lielāku naudu, lai mājām veiktu jau lielākus kapitālos remontdarbus, bet iedzīvotāju maksātspēja ir zema. Taču pamata uzturēšanas darbi tiekot veikti. No šī gada septembra «Spuņ­ģēni–Daugavieši» slēdz īres līgumus ar īrniekiem, ko līdz šim darīja pašvaldība.
    Atgādinām, ka  Jēkabpils novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu nodot pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA «JK Namu pārvalde» ap­saimniekošanā 51 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sešos pagastos. No 2023. gada 1. janvāra «JK Namu pārvalde» savā apsaimniekošanā pārņems daudzdzīvokļu mājas Dignājas, Dunavas, Kalna, Leimaņu, Rubenes un Zasas pagastā. Lai informētu iedzīvotājus par gaidāmajām izmaiņām, namu pārvalde jau ir organizējusi tikšanās pagastos. 
  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru