Domi tiesas lēmums apmierina, un tā gatava maksāt kompensāciju, bet Guntars Gogulis lēmumu pārsūdzēs
INESE ZONE

BD jau informēja, ka Zemgales apgabaltiesa apelācijas instancē apmierinājusi kādreizējā Jēkabpils  domes izpilddirektora Guntara Goguļa prasību pret Jēkabpils novada pašvaldību. Viņš bija iesūdzējis pašvaldību tiesā par nepamatotu atlaišanu no darba un pieprasījis atjaunot darbā, izmaksājot kompensāciju par darba piespiedu kavējumu.
     Vaicājām Jēkabpils novada domes vadībai, vai  pildīs tiesas lēmumu, kas paredz atjaunot Guntaru Goguli darbā Jēkabpils novada paš­valdībā, kā arī piedzīt no novada pašvaldības par labu Guntaram Gogulim vidējo izpeļņu par darba piespiedu kavējuma laiku, kas ir 25 761,69 eiro, papildus veicot nodokļu un obligātos maksājumus. No piedzītās summas gan atskaitāms prasītājam izmaksātais atlaišanas pa­balsts četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā un atbilstoši Darba likuma 149. panta piektajai daļai izmaksātā kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu. Tā­pat spriedums paredz atzīt Gun­taram Gogulim tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no pašvaldības likumiskos 6% gadā no piedzītās izmaksājamās sum­mas, kā arī piedzīt no pašvaldības valsts labā tiesas izdevumus – valsts no­devu 1 186,73 eiro un ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus – divus eiro.
    Spriedumu abas puses var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Latvijas Republikas Aug­stākajā tiesā 30 dienu laikā.
      Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ra­gai­nis pauda viedokli, ka apelācijas tiesas lēmums pašvaldību pilnībā apmierinot un netiks pārsūdzēts.
– Sagaidīsim pārsūdzības perioda beigas, bet šis tiesas lēmums mūs apmierina, jo tas ir citādāks nekā iepriekšējais. Šis ir tas, par ko gribējām vienoties no sākuma. Pirmais lēmums bija atjaunot G. Goguli izpilddirektora amatā, bet te ir citādi, te ir lemts piedāvāt darbu paš­valdībā. Tātad var izvēlēties, kuru darbavietu jūs gribat, bet pašvaldībai jāsamaksā kompensācija. Savukārt, at­skaitot jau izmaksātās kompensācijas, ar tiesas lēmumu izmaksājamā kompensācija ir ievērojami mazāka, nekā bija lemts pirmās instances tiesā.  Tas mūs tagad apmierina. Pieļauju, ka varbūt G. Go­gulis šo lē­mumu pārsūdzēs. Ja nepārsūdzēs, tad da­rīsim, kas nolemts, un maksāsim, – sacīja Raivis Ragainis. 
     Guntars Gogulis BD in­formēja, ka plāno pārsūdzēt otrās instances tiesas lēmumu, jo tas esot pretrunā ar iepriekšējās tiesas secinājumiem, kas atbilda Darba likumam. Ja viss paliek, kā tagad nolemts, jautājums par atlaišanas iemesliem konkrētajā situācija paliek tādā kā pelēkajā zonā, jo nav skaidri pateikts, kāda tad būtu bijusi likumīga rīcība. Bet prasība tiesā bijusi tieši par to, ka  atlaišana bijusi pretlikumīga. 
   Tagad jāgaida, vai Aug­stākā tiesa pieņems pārsūdzību, un ko nolems, ja pieņems. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru