Gardēžus aicina mājas kafejnīcas Jēkabpilī un Krustpils pusē
Jēkabpils novada tūrisma informācijas centrs

«Mājas kafejnīcu dienas» Jēkabpilī un Jēkabpils no­vada Daugavas labajā krastā norisināsies  26. un  27. augustā. Jēkabpils un Krustpils puses saimnieki ai­cina piestāt deviņās «Garšu stacijās». 
     Stacija – vieta, kur satiekas. Satiekas ceļi, satiekas cilvēki, satiekas kultūras un garšas.  26. un 27. augustā do­­dies gardēžu ceļojumā un piestāj Jēkabpils un Krustpils puses garšu stacijās, kur pie bagātīgi klātiem galdiem ceļiniekus gaidīs gan piemājas saimniecības, gan mājražotāji – sākot no vīna darītājiem līdz garšvielu «alķīmiķiem».
    Hercoga pilsēta – Jē­kab­pils, kas vienmēr bijusi laikmetu, likteņu un daudznacionālu kultūru krustpunktā, ir sākums garšu ceļojumam, kas, tālāk Krustpils pusē vi­joties no stacijas uz staciju, ļauj baudīt smeķīgas receptes no vecmāmiņu un grāfu mielasta galda, oriģinālus mājražojumus un saules pielietus aizjūras ēdienus un brūvējumus.
   Garšu stacijās izgaršot un reizē iepazīt novada daudzveidību aicina ļaudis, ku­­ru dzīvesziņa veidojusies pietātē pret tradīcijām, bet skats vērsts nākotnē, ļaudis, kuri radoši dzīvo un saimnieko laukos. Vies­mī­lī­gie saimnieki būs parūpējušies, lai stacijās izkāpušie mā­jup dotos gan pilniem vēderiem, gan lauku labumiem pielocītām ceļasomām.
 
Garšu stacijās Jēkabpilī un Krustpils pusē 
ciemos aicina 
9 kafejnīcas 
 
«Trapeznaja» (klostera ēdnīca)
    Mājas kafejnīcu dienās Jēkabpils vecticībnieku draudze, kas ikdienā rūpējas par sa­va lūgšanu nama uzturēšanu un draudzes pilnvērtīgas funkcionēšanas nodrošināšanu, kā arī Jēkabpils vecticībnieku kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu, sa­glabāšanu un popularizēšanu, aicina iepazīties ar «tra­peznaju» – klostera ēdnīcu. «Trapezas» laikā va­rēs uzzināt par katra ēdiena nozīmi klostera ēdienreizēs, gatavošanas un ēšanas tradīcijām, maksimāli pietuvinot visu procesu klostera sadzīves noteikumiem. Ēdie­ni tiks pa­sniegti mazās porcijās, lai apmeklētājiem būtu iespēja gūt vispusīgu priekšstatu par visu vecticībnieku gavēņa virtuves dienas piedāvājumu. 26. augustā norisināsies arī orientēšanās maršruta «Pa Jēkabpils vecticībnieku pēdām» prezentācija un atklāšana. 
Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 20014886. Viesus uz­­ņems 26. augustā, ēdienrei­­žu laiki – plkst. 13.00, 16.00 un 19.00. Norises vieta – Brīvības iela 178, Jēkabpils. 
 
Pie godu saimniecēm
    Vīpes amatniecības centrā «Māzers» šķindēs amatnieku gatavotie māla trauki un galdus klās no pūra lādes godā celtie tamborētie un austie galdauti, uz vienu die­nu amatniecības centra mājīgās telpas un apkārtni pārvēršot par mājas kafejnīcu. Varēs arī piedalīties vairā­kās meistarklasēs, un darbosies tirdziņš, dodot iespēju iegādāties amatniecības centra saimes sarūpētos meistardarbus.
    Tālrunis saziņai un pieteik­šanās: 29283717. Viesus uz­ņems 26. augustā no plkst. 11.00 līdz 20.00. No­rises vieta – «Vālodzīte», Vīpe.
      
Pie Klaukavas krāces
    Atpūtas vieta «Daug­ma­les» aicina izbaudīt brīvdabas kafejnīcas atmosfēru Dau­gavas krastā. Papildus garšu baudījumam apmeklē­­tājus plkst. 20.00 priecēs Ma­zo saulgriežu pasākums – zaļumballe Ata Au­zāna vadībā. Varēs arī doties laivu vai SUP izbraucienā pa Daugavu, piedalīties citās aktivitātēs un sagatavotajos uzdevumos. 
   Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 26413188. Viesus uz­ņems 26. augustā no plkst. 15.00 līdz 2.00. No­ri­ses vieta – «Daug­males», Vī­pes pagasts. 
     
Draugu stacija Āves­kalnos
     Āveskalni ir 1912. gadā cel­ta dzimtas māja Krustpils pagastā, kur ikdienā ir ie­spēja atpūsties, gūt labsajūtu pirtiņā un nesteidzīgā gai­sotnē baudīt labu cilvēku kompāniju. Mājas kafejnīcu dienā aicina nobaudīt Āves­kalnu saimnieku kūpinājumus un saimnieces Dainas cepto kūku, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās un redzēt Jēkabpilī vienīgo var­žu kolekciju ar vairāk nekā 400 vardēm. 
   Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 26378293. Viesus uzņems 26. augustā no plkst. 12.00 līdz 20.00 un 27. augustā no 11.00 līdz 17.00. Norises vieta – «Āves­kal­ni», Spuņģēni, Krustpils pa­gasts. 
     
Spilves – unikāla maltīte unikālā vietā
     Brīvdienu māja «Spilves» ai­­cina uz gardu un veselīgu trīs kārtu maltīti no augu valsts produktiem. Pēc maltītes viesi aicināti uzkavēties un baudīt sētu, tās mieru, skaņas, kopābūšanu un meditēt ar Ingu Āriņu, veidojot savu unikālu punktiņmandalu. Gardēžiem būs iespēja arī apskatīt vīna darītavu, pastaigāties vīnogu dārzā, degustēt vīnu un destilātus. 
   Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 29175120. Viesus uzņems 26. augustā plkst. 10.00 līdz 22.00. Norises vieta – «Spilves», Variešu pa­gasts. 
     
Itālijas noskaņu restorāns «LA FESTA IN CUCINA»
    Variešu pagastā piemājas saimniecībā «Duciņi», kur notiek kaltētu garšaugu mai­siņu «ieDillo» ražošana, ikdienā interesentiem piedāvā izbaudīt un iekļaut savā ēdienkartē klasiski latviskās garšas, bet šogad garšu stacijā «LA FESTA IN CUCINA» no­­tiks kulinārijas tūre gard­ēžiem kā saulainajā Itālijā!
Mājas kafejnīcu dienās no­­tiks paraugdemonstrējumi saldā ēdiena «Cannoli» pagatavošanā. Papildus būs pie­­ejams foto stūrītis un radošās darbnīcas bērniem – viss Itālijas tematikā. Svēt­dien, 27. augustā, itāļu no­ska­ņu «Duciņos» radīs īpašs viesis – dziedātājs un itāļu ēdienu pazinējs Roberto Meloni. 
Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 29775201. Viesus uz­­ņems 26. augustā no plkst. 11.00 līdz 18.00 un 27. augustā no 12.00 līdz 19.00. Norises vieta – «Du­ciņi», Variešu pagasts. 
     
Zemnieku sētas restorāns  «Pie Kipuriem»
    Zemnieku sēta «At­pū­tas» Variešu pagastā dzima pirms sešiem gadiem, kad Katrīna un Kristaps izdomāja atjaunot pamestu un neapdzīvotu lauku sētu. Paš­laik «Atpūtās» saimnieko saim­nieks Kristaps, saimniece Katrīna un trejmeitiņas – Lūsiņa, Rasa un Asnāte. Visi ko­pā cildina latvisko dzīveszi­ņu, darba tikumu un ģimeniskās vērtības. Zem­nieku sētas restorāns «Pie Ki­puriem» tiks iekārtots vie­tā ar īpašu auru un noskaņu.  Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 25425244. Viesus uzņems 26. un 27. augustā no plkst. 12.00 līdz 21.00. Norises vieta – «At­pūtas», Uģēres, Variešu pagasts. 
     
Bezē maize «Plāceņos»
    SIA «BezĒ» Variešu pa­gastā cep maizi ar malku ku­rinātās krāsnīs un piedāvā to klientiem gadatirgos. Mā­jas kafejnīcu dienās viesi varēs piedalīties maizes cepšanas procesā, uzzināt «Be­zĒ» maizes stāstu, izgaršot mai­zi, kāda tradicionāli Lat­vijā cepta senatnē, uz ugunskura vārītu gulašzupu un īstu rupjmaizes maizes zu­­pu. Būs iespēja līdzņemšanai iegādāties maizi un citus gardumus.
Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 25988822. Viesus uzņems 26. augustā no plkst. 11.00 līdz 18.00. No­rises vieta – «Plāceņi», Va­riešu pagasts.
     
Ezerkrasti
     Ikdienā «Ezerkrasti» Kū­ku pagastā piedāvā nakšņoša­nas pakalpojumus kempin­ga namiņos pie Baļotes ezera. Mājas kafejnīcu dienu laikā viesiem tiks piedāvāti trīs kārtu grillēti ēdieni, ko iespējams pagatavot un nogaršot, atrodoties dabā. Varēs izbraukt ar laivu vai SUP dēli Baļotes ezerā. 
Tālrunis saziņai un pieteikšanās: 27170166. Viesus uz­ņems 27. augustā no plkst. 15.00 līdz 19.00. No­rises vieta – «Ezerkrasti», Kū­ku pagasts. 
Visu kafejnīcu saimnieki lūdz savu viesošanos pieteikt iepriekš! 
    Plašāka informācija par katras mājas kafejnīcas piedāvājumu pieejama akcijas informatīvajā vietnē www.­majaskafejnicas.lv un visit.­jekabpils.lv.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. prusaks
    prusaks
    pirms 6 mēnešiem

    Tas viss jauki, man arī patīk garšīgi paēst. Bet kā ar garantijām ?

    Atbildēt

atbildēt uz komentāru