Grants ceļa posmā pie Zasas ieklās asfaltbetonu
Sagatavoja J. Apīnis

Kā jau iepriekš tika ziņots, Jēkabpils novadā reģionālā autoceļa Ilūkste (Virsaiši)–Bebrene–Birži (P72) grants seguma posmu no pagrieziena uz Mazslati līdz Zasai (41,95.–51,91. km) sāk pārbūvēt par asfaltbetona ceļu. Būvdarbi tur turpināsies līdz 2025. gada vasarai. 
      «Latvijas valsts ceļi» informē, ka tagad divos posmos tur satiksmi regulē ar pagaidu luksoforiem, bet,  pieaugot darbu apjomam, reversās kustības posmu būs vairāk. Maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums ir 70 km/h, darbu vietās – 50 km/h, platuma ierobežojums – 3,5 m. Lai to izbrauktu, jāplāno 20 minūtes ceļā.
     Būvdarbu laikā  pārbūvēs ceļa konstruktīvās kārtas. Lai nodrošinātu ceļa nestspēju, vietās, kur konstatētas vājas nestspējas gruntis, tās noraks un aizstās ar derīgu grunti. Posmā izbūvēs drenējošo un salturīgo slāni, pamatus un divās kārtās ieklās asfaltbetonu. 
     Pie Zasas pārbūvēs 1972. gadā būvēto tiltu pār Zasas upi. Sākot no jūlija, satiksmi organizēs pa apbraucamo ceļu cauri Za­sai. Atjaunos 1979. gadā būvēto tuneli autoceļa P72 43,27. kilometrā.  Visā pos­mā sakārtos ūdens atvadi – raks un tīrīs grāvjus, atjaunos un pārbūvēs caurtekas.  
     Lai nodrošinātu projektā paredzētos ūdens atvades risinājumus un uzlabotu satiksmes drošību, ceļa nodalījuma joslā nocirtīs 166 kokus, kā arī izcirtīs krūmus. Jēkabpils novada pašvaldība, atbilstoši Mi­nis­tru kabineta  «Noteiku­miem par koku ciršanu ārpus meža», 2023. gada 2. au­gustā ir devusi atļauju nocirst 116 kokus. Vēl 50 kokiem, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm, pašvaldības saskaņojums nav nepieciešams. Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma pašvaldība nedeva atļauju parastā ozola (stumbra apkārtmērs 2,83 m) un papeles (3,40 m) ciršanai Zasas pagastā. 
     Būvdarbus veic SIA «SC Grupa» par līgumcenu 6 433 828 eiro (ar PVN), būvuzraudzību nodrošina  SIA «Firma L4», projekta autors ir AS «Ceļuprojekts».
Minētais reģionālā autoceļa Ilūkste (Virsaiši)–Beb-rene–Birži (P72) posms ir iekļauts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas  administratīvi te-ritoriālās reformas ietvaros izstrādātajā ceļu remont­darbu programmā, un būvdarbi tiek finansēti no ES Atveseļošanas fonda līdzekļiem. 
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru