Guntara Goguļa lietā tiesa lemj par labu Jēkabpils novada pašvaldībai
INESE ZONE

Zemgales apgabaltiesa Jelgavā 15. aprīlī pieņēmusi lēmumu civillietā – Guntara Goguļa prasībā pret Jēkabpils novada pašvaldību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu amatā, vidējās izpeļņas izmaksu par darba piespiedu kavējumu, sakarā ar Jēkabpils novada pašvaldības apelācijas sūdzību par Zemgales rajona tiesas 2022. gada 2. decembra spriedumu. Zemgales apgabaltiesa atzina, ka G. Goguļa prasība pret Jēkabpils novada pašvaldību ir noraidāma pilnā apmērā. Lēmums arī paredz piedzīt no Guntara Goguļa par labu Jēkabpils novada pašvaldībai tiesāšanās izdevumus – valsts nodevu 970,78 eiro un izdevumus advokāta palīdzības samaksai 1 179,75 eiro. 
    – Ar šādu pašu  Aug­stākās tiesas tiesību normu interpretāciju lieta nonāca apelācijas instancē. Apga­baltiesai vajadzēja būt drosmīgai un lemt par apelāciju, bet tiesa gāja Augstākās tiesas pavadā. Augstākā tiesa savukārt vienu likuma pantu piemēroja tam, kam likumdevējs to nav domājis. Saeima šo likumu pieņēma ar vienu mērķi, bet, tiesas ieskatā, tas ir piemērots pilnīgi citādi. Te ir kas nesaprotams, ka mūsu tiesu sistēmā kas tāds var notikt: Saeima lemj vienu, bet tiesa to tulko pēc saviem ieskatiem. Bet nav taču tā, ka Saeima ar likumu atlaiž konkrētus cilvēkus, nevis nosaka vispārējo kārtību. No tiesību normu piemērošanas viedokļa tā ir rupja kļūda. Nākamajai instancei būtu jābūt tai, kas kļūdu labo, bet tas nenotika. Atzinums bija, ka mēs neko nezinām, mēs neko nevaram labot, bet tā ir acīmredzama kļū­da. It kā jau, lai valstī būtu tiesiska kārtība un sabiedrība ticētu tiesu varai, tam vajadzētu būt citādi, bet ir tā, kā ir, un es tāpēc izmantošu iespēju un atkal vērsīšos Augstākajā tiesā, pārsūdzot šo lēmumu.  Augstā­kajā tiesā strādā kvalificētākie juristi, lai viņi labo savu kļūdu. Ideālā variantā tas tā būtu jādara, un es ceru, ka tas tā arī būs, jo tā ir acīmredzama kļūda. Ik pa brīdim satieku kādu juristu, kas nav vietējais, ir neitrāls, un viņi visi man atzīst, ka šis lē­mums ir kļūdains. Atliek pārsūdzēt, šobrīd citu variantu nav, – tā tiesas lēmumu komentēja Guntars Gogulis.  
     Ja Augstākā tiesa atkal lems par labu Jēkabpils novada domei,  G. Gogulis pie­­ļauj iespēju vērsties Eiropas cilvēktiesību tiesā.  
     Jāatgādina, ka pirmās divas tiesas, izskatot bijušā izpilddirektora Guntara Goguļa prasību pret pašvaldību par nepamatotu atlaišanu no darba un prasību atjaunot viņu iepriekšējā amatā, izmaksājot kompensāciju par darba piespiedu kavējumu, lēma par labu G. Gogulim. Taču otrās instances tiesas lēmums  noteica, ka pašvaldībai Gun­tars Gogulis jāatjauno dar­bā, bet tas varēja būt jebkurš amats, ne tikai izpilddirektora pienākumi. Jēkabpils novada pašvaldība ar šo spriedumu  bija mierā, bet G. Gogulis to pārsūdzēja Augstākajā tiesā, norādot, ka apelācijas tiesas spriedums ir pretrunā ar Darba likumu. Augstākā tiesa G. Go­guļa pārsūdzēto Zem­gales apgabaltiesas apelācijas tiesas spriedumu izskatīja un nodeva atpakaļ Zem­gales apgabaltiesai atkārtotai izskatīšanai. Augstākās tiesas ieskatā, Darba likums nav jāpiemēro, atbrīvojot izpilddirektoru, kuram ir noslēgts darba līgums, izpild­­direktoru varēja atlaist, balstoties uz Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 2. punkta regulējumu. Tas nozīmētu, ka G. Gogulis no darba atbrīvots pamatoti un kompensācija viņam nepienākas.   
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (10)

 1. Ad hoc
  Ad hoc
  pirms 2 mēnešiem

  Ko tad domes juristi tik vāji,ka jāmaksā advokātam,liekēžu baru tur,kas neko pat izdarīt nevar.

  Atbildēt
 2. Kā jau pašvaldībā
  Kā jau pašvaldībā
  pirms 2 mēnešiem

  Juristiem tur ir jābūt un ir. Cik viņi tur var būt gudri, pats zini.

 3. no malas
  no malas
  pirms 2 mēnešiem

  Mdāāā Goguļa lieta ir daudz ...baismīgāka... par kaut kāda tur mello... rusiņu ar izklupienu ar nazi ... Šams kā noplauka tā jau 16.aprīlī gads riņķī ... atgādina LTV ... Vismaz Jēpili var redzēt ekrānā ...a ta galīgs atstojs...

 4. Fakts
  Fakts
  pirms 2 mēnešiem

  Agrobiznesa koledža labus juristus nesagatavo

  Atbildēt
 5. Rāma govs
  Rāma govs
  pirms 2 mēnešiem

  Tur juristus nemāca

 6. Fakts
  Fakts
  pirms 2 mēnešiem

  Goguļa laikā mācīja

 7. he
  he
  pirms 2 mēnešiem

  Kaut kā pārdzīvošu šo satriecošo vēsti.

  Atbildēt
 8. Karlīna
  Karlīna
  pirms 2 mēnešiem

  Gogula bērni gimnāzijā mācās,tāpēc gimnāziju jāstutē,bet 2.vsk jālikvidē,gudrus vairāk nevajag,pēc 10 gadiem sāks trukt kvalificēta darba spēka

  Atbildēt
 9. Acīmredzami
  Acīmredzami
  pirms 2 mēnešiem

  Pēc gadiem desmit nebūs ne kas mācās, ne kas strādā. Busu pensionaru valsts.

 10. Jēkabpiliete
  Jēkabpiliete
  pirms 2 mēnešiem

  Nemuldi. Gogulis ir 2.vsk.vecāku padomē. Ļoti argumentēti runāja sanāksmē.

Pievienot komentāru