Izdevies sabalansēt Jēkabpils novada budžetu 2024. gadam
INESE ZONE

Rīt Jēkabpils novada domes sēdē tiks apstiprināts pašvaldības 2024. gada budžets. Par to sīkāk informēsim turpmāk, bet piedāvājam iepazīties ar lielākajām  budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijām. 
     Budžeta kopējie ieņēmumi plānoti 77 506 678 eiro apmērā. Tajā skaitā iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir 28 677 754 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis – 1 964 162, azartspēļu nodoklis – 25 000 eiro, dabas resursu nodoklis – 680 000 eiro, ieņēmumi no īpašumu pārdošanas un nomas – 2 650 380 eiro, pārskaitījumi jeb transferti no valsts budžeta vai citām pašvaldībām – 40 837 712 eiro, pārējie ieņēmumi, tajā skaitā no pašvaldības maksas pakalpojumiem – 3 257 670 eiro. Kopumā  pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju ir 969 eiro. Izlīdzināto ieņēmumu pieaugums no paš­valdību finanšu izlīdzināšanas fonda pret 2023. gadu ir divi miljoni eiro.
      Kopējie izdevumi plānoti 86 210 054 eiro. Lielākā daļa no kopējiem izdevumiem – 43% – ir  darbinieku atlīdzībai, tajā skaitā ietverts minimālās darba algas pieaugums no 620 uz 700 eiro no 1. janvāra, un darba sa­maksas pieaugums pedagogiem, arī no 1. janvāra. Finansējums izglītības iestāžu tehnisko darbinieku algu palielināšanai  darbiniekiem plānots no šī gada 1. marta. Otra lielākā pozīcija pašvaldības budžetā ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas iever finansējumu dažādu investīciju projektu realizācijai, tajā skaitā finansējums pašvaldības ielu un ceļu investīciju projektiem, ar pašvaldības līdzfinansējumu 15% apmērā un ņemot aizņēmumu no Valsts kases – kopumā 4,4 miljonu apmērā. Tāpat iekļauts arī finansējums vides labiekārtošanas darbiem, tajā skaitā no dabas resursu nodokļa, aptuveni 630 000 eiro apmērā. Tas ietver dažādu parku infrastruktūras pilnveidi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu Sēlijas ciematā pārbūves uzsākšanas darbus, ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves pabeigšanu Meldru ielā Jēkabpilī un citus projektus. Investīciju projektu realizācijai no īpašumu pārdošanas ieņēmumiem atvēlēti aptuveni 770 000 eiro. Tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūves pabeigšanai Zīlānu ciemā, Viesītes bānīša ēkas rekonstrukcijas un ekspozīcijas dizaina projekta izstrādei, teritorijas labiekārtošanai un daudzfunkcionāla atpūtas laukuma būvprojekta izstrādei Rīgas ielā 205 un dokumentācijas izstrādei vairāku ielu un ceļu investīciju projektiem. No ES līdzfinansēto investīciju projektiem lielākie ir ERAF projekts plūdu risku novēršanai Jēkabpilī, projekts siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes uzlabošanai Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā, finansējums Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas pabeigšanai. Tāpat arī plānots finansējums pārrobežu projektu realizācijai, kas saistīti ar tūrisma veicināšanu, un plānoti projekti uzņēmējdarbības atbalstam un finansējums Zivju fonda projektu īstenošanai. Pašvaldības budžetā ir ietverta jauna iniciatīva – finansējums projektu ideju konkursa īstenošanai 140 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu iedzīvotāju iesaisti. Ir saglabāts atbalsts iepriekšējo gadu iniciatīvām, kas aptver sociālo jomu, un tas nozīmē, ka nebūs izmaiņu  skolēnu un bērnudārzu audzēkņu  ēdināšanā un pārvadājumos ar sabiedrisko transportu.  Būtisks kāpums 2024. gada budžetā ir aizņēmumu procentu maksājumiem, kas salīdzinājumā pret 2023. gadu ir 1,5 miljoni, bet divu gadu griezumā – pat trīs miljonu eiro pieaugums. To daļēji plānots kompensēt, novirzot līdzekļus no ieņēmumiem no īpašumu pārdošanas un šo ieņēmumu atlikuma uz 2024. gada budžetu, un kopā šim mērķim atvēlēti 1,36 miljoni eiro. Pašval­dības budžetā plānoti aizņēmumi 4 388 768 eiro apmērā, bet aizņēmumu atmaksai – 5 870 855 eiro. Iz­devumu pārsniegums par ieņēmumiem tiek finansēts no atlikuma uz gada sākumu, kas ir 10 682 220 eiro. 
    Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ra­gainis minēja, ka iestāžu vēlmju un vajadzību saraksts ir bijis ļoti garš, un budžeta komisijai ir nācies nopietni strādāt pie izvērtēšanas, jo budžeta iespējas šogad nav iepriecinošas. Noraidītais finansējums esot vairāk nekā četri miljoni. 
     – Taču budžetu izdevās izstrādāt gana labi un precīzi, lai būtu gan attīstībai, kas saistīts ar iepriekšējo projektu turpināšanu, gan izglītības kvalitātes nodrošināšanai, gan sociālajai jo­mai, kur  izdevumu palielinājums ir par aptuveni 400 000 eiro. Un tāpat esam atraduši iespēju, lai no marta darbiniekiem algu palielinātu vidēji par 80 eiro, – sacīja Raivis Ragainis.
    Acīmredzot labi apzinoties budžeta niecīgās iespējas, deputāti nevirzīja priekšlikumus kāda papildu finansējuma iekļaušanai budžetā, izņemot vienu nelielu sum­mu, ko rosināja opozīcijas deputāts Aivars Kraps. Viņš arī uzsvēra, ka saprot, cik saspringts ir budžets, bet norādīja uz, viņaprāt, nekorektu atteikumu. Pateicoties veiksmīgiem startiem, ir izcīnītas tiesības piedalīties Eiropas čempionātā. Viegl­atlētikas federācija lūgusi pašvaldībai 2 500 eiro atbalstu, lai Emīls Lamba un viņa treneris var piedalīties treniņnometnē un gatavoties čem­pionātam. Iesniegums domē saņemts pērn 4. de­cembrī. Divus mēnešus at­bildes nav bijis, bet, kad Vieglatlētikas savienība prasījusi atbildi, domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks parakstījis atteikumu. A. Kraps vaicāja, kāpēc tas darīts vienpersoniski un lū­gums nav skatīts ne komitejās,  ne budžeta komisijā, kur taču detalizēti vērtēti citu biedrību iesniegumi. 
     R. Ragainis skaidroja, ka bijuši divi iesniegumi no Vieglatlētikas savienības un no E. Lambas vecākiem, un varbūt sajaukts, kam jāraksta atteikums, jo nauda sportista dalībai nometnē esot piešķirta un iekļauta sporta skolas budžetā. Da­lībai treniņnometnēs atvēlēti  5 130 eiro un papildu finansējums dalībai sacensībās ārzemēs – 2 500 eiro. Tas darīts, jo esot taču arī labs rezultāts augstlēkšanā ar iespēju startēt Eiropas čempionātā, kur arī vajadzēs atbalstu. A. Vasilis piebilda, ka Vieglatlētikas savienībai nācies atteikt, jo naudu lūgts pārskaitīt sportistam, bet pašvaldība var finansēt tikai biedrības, tāpēc arī noraidīts iesniegums, kur naudu lūdz sportistam. R. Ragainis atzina, ka jautājums tomēr nav virzīts īsti korekti.
    A. Kraps tomēr uzsvēra, ka iesniegumu vajadzēja skatīt budžeta komisijā, kur tad noskaidrotu pārpratumus, kā arī minēja, ka sporta skolai piešķirtā nauda nav konkrēti iezīmēta E. Lam­bam dalībai nometnē, tāpēc rosināja iekļaut budžetā 2 500 eiro šim mērķim. Bal­sojot par A. Krapa priekšlikumu, deputātu vairākums bija par, un 2 500 eiro tika iekļauti budžetā. 
   Savukārt balsojumā par budžeta projekta virzīšanu apstiprināšanai domes sēdē nobalsoja 13 deputāti. Ai­vars Kraps balsoja pret, sakot, ka savu viedokli par šo balsojumu izteiks domes sēdē, bet deputāti Elīna Serkova, Leonīds Salcevičs, Māris Dimants, Valdis Vizulis  balsošanā  atturējās. l
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (17)

 1. Raiva
  Raiva
  pirms 4 mēnešiem

  Budžetu ŠODIEN neapstiprināja,to darīs 20.02.23. Dīvaini,ka raksts no nākotnes jau publicēts. Salāgajo,tā salāgoja,ka darbinieki mauks par diviem,bet par aizvietošanu nemaksās. Iedzīti stūrī cilvēki.

  Atbildēt
 2. Raivo
  Raivo
  pirms 4 mēnešiem

  Nu tik pārstrādājušies par diviem, nu tik pārstrādājušies, ka putas pa muti ap 17.00 jau nāk, uz mājām knapi aizvelkas. Tak lec kā kozli pēc darba, hihiņki da hahaņki!

 3. Māris
  Māris
  pirms 4 mēnešiem

  Šodien? Jā,jā,cik paredzami.

  Atbildēt
 4. Jēkabpiliete
  Jēkabpiliete
  pirms 4 mēnešiem

  Prieks par Lambu. Lai puisim veicās!

  Atbildēt
 5. prusaks
  prusaks
  pirms 4 mēnešiem

  Mums jau samērā mierīga budžeta veidošana, bet Talsu novadā pat nākas atlaist no novada iestādēm ap 350 darbinieku, citādi 70% nauda aiziet atalgojumā. Cik mums % aiziet algām ?

  Atbildēt
 6. Budzets
  Budzets
  pirms 4 mēnešiem

  Sabalansēja ļoti atjautīgi- vadībai par 200 eiriķiem katru mēnesi klāt pie algas. Kā saka, vadībai dzīve iet uz augšu, bet visu pārējo tik apgriezt, apgriezt, kādam joka pēc iemet treknāku kumosiņu, lai rij.

  Atbildēt
 7. Viktors
  Viktors
  pirms 4 mēnešiem

  Uzpamps un nosprāgs no sirds mazspējas. Tie barokļi ilgi nedzīvo

 8. Nu tā iespārdīja
  Nu tā iespārdīja
  pirms 4 mēnešiem

  Nitiss: "Pārvaldība pilsētā ir palikusi caurspīdīga un demokrātiska." Aigariņ, es pusstundu tā smējos, ka tauki uz vēdera kratījās! Ar šitādiem vadībā, pasarg' Dievs vēl šitādu sasaukumu! Ko tik nesaprasi, viņi nekā nezin, neviena cipara! Saka, noskaidros pēc 10 dienām, pat pus gads ir pagājis, un tad nav atbildēts. Slēpj visu! Labāk nerunā muļķības lielais nodokļu maksātāj! Tas tev nepiestāv!

  Atbildēt
 9. Iedzīvotāja viedoklis
  Iedzīvotāja viedoklis
  pirms 4 mēnešiem

  Aigariņ, ir pus divi naktī un nevaru aizmigt. Domāju par Tevi. 400 simtiem cilvēku Tu dod darbu, nu apsveicami, bet patiesība ir tāda, ka šie cilvēki vairo Tavu Bagātību! Kaut vienu reizi!, Tu mīļais cilvēks, esi piecēlies kājās un palūdzis vadībai palīdzēt nokārtot kāda iedzīvotāja problēmu, kuru viņam ir radījusi pašvaldība!? Neesi!!! Un nekad to nedarīsi, jo Tev ir vienalga un nav nekāda interese! Bet Kraps iedzīvotājus pārstāv un aizstāv!!! Priekš kam Tu sēdi deputātos?? Lai vinnētu pašvaldības konkursos!!! Tas attiecas uz pārējiem biznesmeņiem arī! Biznesmenim interesē tikai nauda!, nevis iedzīvotāji. Pareizā stratēģija- Lai iegūtu vairāk labumu, vadība ir jāslavē!!! Tas nekas, ka tā vadība suņam neder!

  Atbildēt
 10. Griezēji
  Griezēji
  pirms 4 mēnešiem

  Kā mēs strādājām pie budžeta, ai, kā mēs trādājām pie budžeta! Tik griezām, griezām, griezām, sev pie algām pielikām, un tad atkal griezām pa labi, pa kreisi. No griešanas visas rokas pagalam! Za to mums ir buďžets, un redziet kā iet citām pašvaldībām, tie vispār mīnusos! Bet mēs nedarīsim, bet tikai griezīsim un griezīsim. Bet vara mainīsies! Mums novadā vajag darītājus, nevis griezējus!

  Atbildēt
 11. Par Biržu dzelzceļmalas kokiem !
  Par Biržu dzelzceļmalas kokiem !
  pirms 4 mēnešiem

  Nevis lai atmaksā naudu( pēc Skreivera vārdiem) par Biržu dzelzceļmalas kokiem( kas to lai zin, kādu cirtējs pacēla summu), bet ir jāierosina krimināllieta. Kā tāds bērnudārzs! Visu laiku kā šūpolēs- uz augšu, uz leju, uz augšu uz leju, a tolks šūpoties!? Jāgrābj ir aiz vienas vietas un lai visa šitā šlaka vienreiz sāk atbildēt! Kurā kabatā ir nauda par neuzstādītajām kamanām? Vai tika skaidrībā ar pilsētas ielu apgaismojuma nepareizajām lampām, un ja tika, tad kādā veidā? Nauda birst uz visām pusēm pa kabatām! Tāpēc jau arī novads nevar izpildīt dotos solījumus!

  Atbildēt
 12. naudas maiss
  naudas maiss
  pirms 4 mēnešiem

  Pēc gadiem divdesmit /trīsdesmit koki būs atkal uzauguši un atkal būs nauda, tā kā uztraukumam nav pamata.

 13. Naudas maisam
  Naudas maisam
  pirms 4 mēnešiem

  Saknes raušot ārā, velocelņu Ragaiņa komanda taisīšot uz nekurieni. Tā ka nekas tev tur neataugs. A kur palika nauda par pašvaldībai piederošajiem nocirstajiem kokiem 5km garumā , a? Kur līgums? Cilvēkam, kurš par to ir atbildīgs( sēdes laikā nenosauca vārdu, uzvārdu, amatu, atkal aiztinās no darba attaisnojošu iemeslu dēļ. Un tā ir pagājuši jau vairāki mēneši, skaidrības nav! Kas te vispār noteik šajā Nitiša prāt' caurskatāmajā un demokrātiskajā pašvaldībā? Neviens no medijiem neseko līdzi, kas īsti notiek pašvaldībā! Gadi divdesmit atpakaļ vēl kaut cik mediji uzraka daudzas lietas, bet tagad? Klusums!

 14. naudas maiss
  naudas maiss
  pirms 4 mēnešiem

  Koki taču neaug no nocirto koki saknēm, iesēsies ar vēja atnestajām sēklā, bet ozolus stāda sīļi. Par notiekošo jūsu domē nezinu, jo dzīvoju kaimiņu novadā.

 15. Nav ne jausmas par tavu famīliju
  Nav ne jausmas par tavu famīliju
  pirms 4 mēnešiem

  Avīzes skribentiem vieglāk paņirgāties par nepārbaudīto (eksperimentālo) vakcīnu pretiniekiem un nodēvēt lielu daļu savu lasītāju par sabiedrības neizglītotāko daļu nekā izcelt gaismā domē notiekošās nelikumības un tur valdošo korupciju. Jo pēdējam vajag krampi un zināšanas.

 16. Paskaidrojiet, lūdzu!!!
  Paskaidrojiet, lūdzu!!!
  pirms 4 mēnešiem

  Knapais budžets apgriezts, nogriezts, atstājot daudzus, kuri atrodas daudz grūtākā situācijā, pie sasistas siles! Tajā pašā laikā mūsu deputāti attiecībā pret tautu ir prioritāri!! Gar deputātes Kalves dzīvesvietu ceļu labos par 196 287 eiro Dunavas ielā, kur dzīvo divi deputāti Dimants un Gavrilovs, ielu pārbūvēs par 113 009 eiro Orehova ielu, kur atrodas deputāta Nitiša uzņēmums Ošukalns, ierīkos ielu apgaismojumu. Kurš zin vēl kaut ko, rakstiet! Kas te vispār notiek!? Iznāk tā, ka deputātiem vajag vairāk kā citiem, bet jūs pārējie gaidiet labākus laikus vēl desmit, piecdesmit gadus!

  Atbildēt

Pievienot komentāru