Jaunas puķudobes, objekti, sakopta vide – Lielā talka Jēkabpils novadā aizvadīta godam
INESE ZONE

Pagājušo sestdien piecpadsmito reizi pēc kārtas Latvijā norisinājās atkritumu savākšanas un vides labiekārtošanas akcija – Lielā talka. Šogad kopumā tika pieteiktas 1 214  vietas. No tām 1 001 bija publiskās atkritumu savākšanas un labiekārtošanas talkas un 213 tā dēvētās solo talkas, kad cilvēki talko vienatnē, kopā ar dažiem draugiem vai ģimeni. Čaklu talkotāju netrūka arī Jēkabpils novadā.
    Jāteic gan, ka vairākās pieteiktajās talkas vietās darbi bija paveikti jau piektdien vai darbojoties visu pagājušo nedēļu.
    BD talkas dienas rītā Viesītē talkotājus sastapa Smilšu ielā, kur tapa ziedu dobe. Talcinieki stādīja pe­onijas un hortenzijas. Pārval­des vadītāja Sanita Lūse  stāsta, ka daļu augu iestādīs šogad, bet dobi plānots paplašināt, aicinot iedzīvotājus ziedot  hortenziju vai peoniju stādus. 
    – Šeit kādreiz bija īrisu dobe, bet, pārbūvējot Smil­šu ielu, to nevarēja saglabāt, tāpēc tagad veidojam jaunu dobi. Ja kāds vēlēsies ziedot stādus, varēs sazināties ar pārvaldi un uzzināt, kādas ir vēlamās šķirnes.  Ja gribēs, pats arī varēs savu stādu iestādīt. Cilvēki mums ir atsaucīgi, un domāju, ka ziedotāji būs, – saka Sanita Lūse. 
     Viesītē talkošana notika arī estrādē, kur laboja solus. S. Lūse un citas talcinieces slavēja Viesītes vidusskolas audzēkņus, kas čakli strādājuši jau līdz talkas dienai, sakopjot ne tikai skolas ap­kārtni, bet arī teritoriju pie mazā ezeriņa, novadpētniecības muzeja «Sēlija» apkārtni un bijušo skolas izmēģinājumu lauciņu, kas tagad ir publiska pastaigu vieta.
    Īsta kuplas talkas noskaņa valdīja  bērzu birzī Jē­kabpilī   pie pilsētas kapsētas, kur talkoja 2. vidusskolas 10. līdz 12. klašu au­dzēkņi. 2. vidusskolas direktore Ilona Salmiņa stāsta, ka šo talkas vietu izvēlējušies, jo tā ir salīdzinoši tuvu skolai un skolēni te paši dodas garām slidot vai uz citām aktivitātēm uz multihalli, un tad pašiem būs prieks par sakoptu vidi. 
     Atbildot uz jautājumu, kāpēc izvēlējušies talkot sestdienā, nevis paveikt darbus jau iepriekš, kā to nereti dara skolas, skolēnu padomes priekšsēdētājs Artjoms Bogdanovs atteic, ka tieši tāpēc, ka šī taču ir Lielās talkas diena.   
    Čakli šogad talkoja arī Jēkabpils reģionālās slimnīcas kolektīvs kopā ar pašvaldības darbiniekiem. Tika sakopta visa plašā teritorija un iekšpagalmi un veikti labiekārtošanas darbi. Teri­toriju aiz slimnīcas katlumājas sakopa pašvaldības At­tīstības pārvaldes darbinieki. Tā kā šī  vieta robežojas ar pie­pilsētas mežu, te nācās ne  tikai grābt lapas, bet arī savākt neapzinīgu cilvēku izmestos sadzīves atkritumus.  SIA «Sedumi» vadība un kolektīvs ar savu ieguldījumu Lielajā talkā pasniedza īpašu dāvanu slimnīcas ko­lektīvam un visiem jēkabpiliešiem, izveidojot pie poliklīnikas krāšņu ziedu dobi. Savulaik pie poliklīnikas ieejas strūklakas vajadzībām būvētā betona konstrukcija, kur pirms nu jau pabeigtās ieejas rekonstrukcijas auga daži skujeņi, nu pārtapusi par krāšņu pavasara ziedu kaskādi. Stādus ziedoja un sastādīja  «Sedumu» kolektīvs. Uzņē­muma valdes lo­cekļi Aija Bojāre un Sar­mis Kalniņš stāsta, ka nolēmuši uzņemties atbildību par šo dobi, gādājot, lai pavasara ziedus tajā nomaina vasaras puķes, un uzturot un kopjot šos stādījumus. 
    – Vienkāršāk ir neko nedarīt, jo darīšana prasa laiku, darbu un līdzekļus, bet ne publicitātes dēļ to darām.  Tas mums ir darbs pašu priekam un pilsētai,  – atzīst Sarmis Kalniņš.
     Talciniekus BD sastapa arī pie Kūku pagasta pārvaldes.  Tās vadītājs Andris Nai­dovskis stāstīja, ka  strādāts tiek visos pagastos. Kūkās sakopta pagastmājas un estrādes «Mārdadzis» apkārtne. 
     Sastaptie talcinieki uz­svēra, ka Lielā talka nevar būt vienas dienas pasākums. Ar domu par sakoptu vidi un darbiem sava attieksme jāapliecina vienmēr. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru