Jēkabpils novadā darbu sāks vēl viena audžuģimeņu atbalsta organizācija
INESE ZONE

Jēkabpils novada pašvaldība noslēgs nodomu protokolu ar  profesionālo audžuģimeņu apvienību «Terēze», kuras struktūrvienība – atbalsta centrs «Terēze» – darbojas Tukumā. Sadarbības mērķis ir uzticēt biedrībai Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteikto ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu nodrošināt atbalstu audžuģimenēm un  aizbildņiem ārpusģimenes pakalpojumu sniegšanā un izveidot atbalsta centru arī Jēkabpils novadā.  
    Lēmums par sadarbību ar apvienību «Terēze» stāsies spēkā no tā pieņemšanas brīža. Domes sēde, kur to plāno apstiprināt, notiks 25. aprīlī.  
     Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks sociālajos un veselības aprūpes jautājumos Aivars Va­nags sacīja, ka, saņemot sadarbības piedāvājumu no «Terēzes», organizēta kopīga sanāksme ar novada bāriņtiesu un sociālo dienestu, un abi dienesti atzinīgi vērtējuši apvienības darbību un to, ka tā ienāks Jē­kabpils novadā. A. Vanags se­cināja, ka tas gan varot ra­dīt konkurenci biedrībai «Domus atbalsta centrs», kas jau darbojas Jēkabpils novadā, bet, tā kā atbildīgie dienesti teikuši, ka ir vajadzīga sadarbība ar «Terēzi», tapis lēmuma projekts. A. Va­­­nags informēja, ka novadā ir 23 audžuģimenes un ap 90 aizbildņu. «Terēze» darbam ar audžuģimenēm un aizbildņiem piesaistīšot  savus un arī vietējos speci­ālistus. Mērķis esot  palielināt audžuģimeņu skaitu novadā un atbilstoši izglītot cilvēkus, kas gatavi kļūt par audžuģimenēm. 
    Pašvaldība apvienībai «Terēze» deleģēto uzdevumu veikšanai bezatlīdzības lietošanā nodos telpas Draudzības alejā 26 (tur agrāk atradās izglītības pārvalde). Sākotnēji apvienībai deleģētos pienākumus nodrošinās Tukumā izveidotā struktūrvienība, bet nākotnē šāds centrs esot jāizveido Jēkabpilī.  
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Maiga
    Maiga
    pirms 2 mēnešiem

    Un Ozola atļāva konkurentus?

    Atbildēt

Pievienot komentāru