Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti par augustu
Jēkabpils novada pašvaldības policija

 
Augustā kopā izskatīti 258 reģistrēti notikumi (to­starp personu iesniegumi), tajā skaitā saņemts 31 materiāls, kas pāradresēts no Valsts policijas. Pieņemts 121 administratīvais lēmums. No tiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi:
 • 2 procesi par Jē­kabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem – dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi.
 • 35 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:
 •  2 – par sabiedriskā miera traucēšanu;
 •  17 – par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
 •  2 – par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas;
 •  2 – par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā, ja persona bijusi nepilngadīga;
 •  4 – par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem;
 •  3 – par autotransporta novietošanu vietā, kura apzīmēta ar nepārtraukto dzelteno līniju (galvenokārt Jēkabpils Mežaparka teritorijā);
 •  3 – par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības;
 •  1 – par policijas darbinieku likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbību traucēšanu;
 •  1 – par personas identitātes slēpšanu vai neatklāšanu.
   3. Pieņemts 31 lēmums par atteikšanos uzsākt ad­ministratīvo pārkāpumu procesus – galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs. Kā arī pret nepilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas vecumu, no kura iestājas administratīvā atbildība, par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā.
   4. Sastādīti 54 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.
  5. 12 personas administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās.
   6. 5 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, tajā skaitā 4 personas aizturētas par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē un/vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, 1 persona aizturēta par zādzības izdarīšanu.
   7. 2 personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai, 11 personas nogādātas dzīvesvietā un 1 persona nogādāta patversmē.
   8. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 22 juridiskās un fiziskās personas.
   9.  Veikti 5 profilaktiskie reidi, pievēršot pastiprinātu uzmanību velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītājiem un nepilngadīgām personām. Kopumā pārbaudītas 38 personas. Konstatēti 15 pārkāpumi, kad nepilngadīgas personas vadījušas velosipēdu vai elektroskrejriteni, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.
   10.  Sniegts atbalsts Jē­kabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 1 reizi – Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē, 1 reizi – Jēkabpils Ģimenes atbalsta centram, 2 reizes – Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 3 reizes – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 6 reizes – Ne­at­liekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 reizi – Valsts policijai prombūtnē esošas personas meklēšanā, 1 reizi – SIA «Viesītes komunālā pārvalde», 1 reizi – SIA «Pils rajona namu pārvalde», 1 reizi –  Latgales re­ģionālajai Valsts darba inspekcijai, 1 reizi – Pārtikas un veterinārajam dienestam.  
   11.  Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzraudzība kultūras un sporta pasākumu laikā: uzraudzīta sabiedriskā kārtība Jēkabpils pilsētas svētku laikā, Viesītes pilsētas svētku pasākumos, pasākumā «Sporta svētki Jēkabpilī 2023» Mežaparkā riteņbraukšanas sacensību  «Viesītes Mazbānīša kauss 2023» laikā.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

 1. Iedzīvotājs prastais
  Iedzīvotājs prastais
  pirms 10 mēnešiem

  Būtu vēlams lai līdzīgas ikmēneša atskaites iesniegtu arī citas pašvladības iestādes. Piemēram Jēkabpils pakalpojumi ziņotu cik konteineru izvests, cik pudeļu sašķirots un makulatūras savākts, cik atejas bedru izsūkts.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru