Jēkabpils novadā uzturas 253 Ukrainas civiliedzīvotāji
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

2. augustā Jēkabpils novada pašvaldībā noritēja kārtējā sanāksme par Ukrainas bēgļu uzņemšanu. Sa­nāksmē piedalījās Jēkabpils novada pašvaldības izpild­di­rektors Uldis Skreivers, sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, civilās aizsardzības inženieris Tālis Zalva, kā arī novada izpilddirektora vietniece Anita Mos­kovska, lai pārrunātu novadā uzņemto Ukrainas civiliedzī­votāju pamatjautājumus – par dzīvesvietas, ēdināšanas, darba attiecību nodrošināšanu un problēmsituācijām, ar kurām nākas saskarties ne tikai pašvaldībā, bet valstī kopumā.
 
    Jēkabpils novadā līdz 2. augustam uzturējās 253 Ukrainas civiliedzīvotāji, kas šeit atraduši patvērumu, daudzi no viņiem – arī darbavietu. No tiem – 102 personu izmitināšanu apmaksā Jēkabpils novada pašvaldība. Ir arī ukraiņi, kuri nav reģistrējušies mūsu pašvaldībā, nav arī devušies lūgt finansiālu atbalstu, bet ir atraduši paši gan mājvietu, gan darbu. Tendence rāda, ka bēgļu skaits, kas novadā uzturas patstāvīgi, samazinās. Arī izmaksas par ēdināšanu jūlijā salīdzinājumā ar jūniju ir samazinājušās par aptuveni 25%.
    Savukārt kopumā Jēkab­pils novadā kopš šī gada februāra reģistrēti 523 Uk­rainas civiliedzīvotāji, kas meklējuši patvērumu un pa­līdzību Jēkabpils novadā. So­ciālajā dienestā līdz 2. au­gus­tam garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 411 personām par kopsummu 102 805,36 eiro.
     Tikmēr Ukrainas bērnu ve­cāki interesējas par mācību procesa uzsākšanu Jē­kabpils novadā no 1. septem­bra – pašlaik ir 31 bērns, kas izvēlējies mācīties kādā no mūsu novada izglītības iestādēm (no tiem 20 – pirmsskolas izglītības iestādēs), tomēr šis skaitlis var mainīties, jo Ukrainas civiliedzīvotāji mēdz pārvietoties uz citu pašvaldību vai valsti, kā arī lielākā daļa skolēnu izglītību iegūst tālmācībā.
    Atgādinām, ka ik dienu jo­projām aktīvi darbojas pa­līdzības punkts Ukrainas ka­ra bēgļiem un meklē risinājumu katram lūgumam. Centra adrese: Brīvības ielā 258A (blakus Bērnu un jauniešu centram), Jēkabpilī. Darba laiks: plkst. 9.00– 17.00. Tālrunis   26484210 (Rihards).
    Paldies ikvienam, kas līdz šim iesaistījies centra darbībā, ziedojot gan naudu, gan mantas, gan piedaloties brīv­prātīgi. Paldies iedzīvotā­jiem, kas diezgan aktīvi zie­do gan dārzeņus, gan augļus, kas izauguši pašu dārzos. Tikai šādi kopā mēs varam panākt un izdarīt daudz!
      
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. re kā
  re kā
  pirms 1 gada

  Gan laika gaitā situācija normalizēsies, bet pagaidām kur tad šie citur liksies, ja Ukrainā bumbas birst uz galvas.

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Es kād vien smuk ukrainet, kas māk krieviski un pazīst sēns, un ogs, varēt pieņemt. Vairak gan ne.

  Atbildēt
 3. re kā
  re kā
  pirms 1 gada

  Sapratu, ka Tu gribētu tādu jau stingri gados, kas prot visādus darbus saimniecībā, bet te jau tik ir volejbolistes. Ogu un sēņu pazīšanai valodai nav noteicošā loma. Painteresējies, varbūt, ka ir kāda ōme arī atbraukusi mazbērniem līdzi.

Pievienot komentāru