Kādi dabasgāzes apgādes sistēmu remontdarbi notiks Jēkabpilī?
Jana Rubinčika, AS «Gaso» sabiedrisko attiecību speciāliste

Siltie gada mēneši ir laiks, kad AS «Gaso» veic dažādus gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas darbus Latvijas gazificētajos reģionos. Šīs rekonstrukcijas ir nepieciešamas, lai padarītu gāzapgādes sistēmu drošāku, kas ļautu to ekspluatēt arī turpmāk, nākotnē. Daži darbi gāzes lietotājiem paiet nemanāmi, jo neprasa gāzes padeves pārtraukšanu vai pagalmu un ielu posmu norobežošanu. Citi liek iedzīvotājiem samierināties ar īslaicīgām, bet tomēr neērtībām.
 
     Visu vasaru «Gaso» Jē­kabpils iecirknis īstenos kondensāta savācēju un hidroslēgu rekonstrukcijas programmu. Minētie darbi ir uzsākti un turpināsies Jē-kabpilī: Celtnieku un Kras­ta ielas mikrorajonā. Kopumā plānots rekonstruēt sešus  kondensāta savācējus un  desmit hidroslēgus.
     Darbi notiks, sadalot mikrorajonus nosacītās daļās, lai pēc iespējas samazinātu atslēdzamo objektu skaitu un dabasgāzes pārtraukumu ilgumu. Daļa no rekonstruējamajām ierīcēm  tiks aizstāta ar mūsdienu pazemes noslēgierīcēm, lai iespējamo avārijas vai re­montdarbu gadījumā varētu operatīvi atslēgt no gāzes apgādes konkrētu mikrorajona daļu, neskarot citus gāzes lietotājus.
     Veicot minētos darbus, tiks pārtraukta gāzes apgāde daudzdzīvokļu māju un  dažu privātmāju patērētājiem, par ko lietotājus laikus brīdinās pirms darbu uzsākšanas. Dabasgāzes pārtraukums plānots ne ilgāk par 48 stundām katram objektam. Protams, darba gaitā var rasties neparedzētas situācijas, kas var ietekmēt laika nobīdi.
    Gāzes apgādes sistēmas rekonstrukcijas laikā tiks veikti arī rakšanas darbi, kas iedzīvotājiem var radīt zināmas īslaicīgas  neērtības, bet ielu slēgšana nav plānota.
     Kāpēc ir jāveic  hidroslēgu un kondensāta savācēju rekonstrukcija?
      Zemā spiediena gāzapgādes sistēmā uzstādītie hidroslēgi tiek izmantoti dabasgāzes padeves pārtraukšanai, bet kondensātsavācēji – gāzesvados esošā šķidruma savākšanai. Hid­roslēgs kā noslēgierīce ir salīdzinoši droša, taču pats noslēgšanas process ir sarežģīts – tā laikā sistēmā var iekļūt ūdens, kas var traucēt gāzapgādes sistēmas darbību. Turklāt, kas nav mazsvarīgi: hidroslēga ekspluatācija, salīdzinot ar bezaku noslēgierīci, ir visai dārga.
      Kondensātsavācēji galvenokārt izbūvēti bijušajās sašķidrinātās gāzes sistēmās, un mūsdienās to nepieciešamība reti ir pamatota. Galveno bīstamību sadales gāzesvadu sistēmās hidroslēgi un kondensātsavācēji rada tādēļ, ka tie var būt vairāk par piecdesmit gadiem veci, izgatavoti darb­nīcu apstākļos, izbūves brīdī to metinājumu šuvēm netika veikta radiogrāfiskā pārbaude, un tie atrodas blīvi apdzīvotās teritorijās, galvenokārt daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku pagalmos. Šī brīža pieredze, veicot minēto sistēmas elementu likvidāciju, liecina, ka to stāvoklis ilgtermiņā var kļūt par nopietnu bīstamo faktoru gāzapgādes sistēmas drošībai, tādēļ tiek veikta to no­maiņa vai likvidācija.
     AS «Gaso» ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā, kas nodrošina dabasgāzes piegādi no pārvades sistēmas līdz gala patērētājiem. Uzņēmums nodrošina sadales infrastruktūras attīstību, dabasgāzes pieslēgumu izbūvi, sistēmas ekspluatāciju un dabasgāzes uzskaiti, kā arī avārijas dienesta darbību. AS «Ga-so» ir pilnībā regulēts uzņēmums un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Uzņē­muma vienīgais īpašnieks ir AS «Eesti Gaas».
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru