Laukos Lielās talkas dienā strādā gan pārvalžu darbinieki, gan brīvprātīgie
ILZE BIČEVSKA

Aizvadīta Lielā talka. Apkārtnes uzturēšana un sakopšana nav vienas dienas darbs, un, kā iepriekšējos pavasaros, tā arī šogad liela daļa uzkopšanas un labiekārtošanas darbu sabiedriskajā sektorā sākās jau pirms talkas dienas, turklāt šogad tas bija jādara, par spīti aukstumiem un sniegiem. Bet talka ir talka. Tā ir arī labs iemesls sanākt kopā un padarīt vēl kādus labus darbus. Turklāt sestdien beidzot arī laika apstākļi bija patīkami strādāšanai ārā. Tā nu BD devās palūkot, kā veicas apkārtnes sa­posējiem laukos – Ak­nīstē, Gārsenē un Zasā.
 
Aknīstes aktīvajiem pensionāriem lieli nākotnes plāni
    Aknīstes pensionāri bija gatavi lieliem darbiem, un jau ap deviņiem rītā, aprīkojušies ar motorzāģi, grābekļiem, dakšām, lāpstām un talkas maisiem, devās uz agrāko Sēļu nama ēku, kas atrodas ainaviskā vietā netālu no vidusskolas. Kā stāsta šo talcinieku grupiņas organizatore Daina Miezāne, vietējiem pensionāriem šajā pašvaldībai piederošajā zemes gabaliņā esot lieli plāni. 
   – Mēs domājam, ka derētu uzrakstīt projektu, lai iegūtu finansiālu atbalstu, jo gribētos, lai te taptu saieta nams vietējiem. Aknīstē nav sava kultūras nama, lai tad vismaz būtu saieta nams. Ir ievadītas sarunas ar pagasta pārvaldi, savukārt mūsu pensionēto aktīvistu neformālās apvienības vidū ir tādi cilvēki, kuri orientējas projektu rakstīšanā un  grāmatvedībā. Mājai, kas te patlaban atrodas, nav pat īstu pamatu, tā, mūsuprāt, būtu nojaucama, un tās vietā varētu tapt stāvbūve. Nevis guļbūve,  bet stāvbūve, jo esmu izpētījusi, ka sēļiem esot tādas bijušas. Varētu būt kāds pusotrs stāvs ar lielu zāli. Projektam, protams, ir daudzas formalitātes, par kurām būs daudz jādomā, kā labāk darīt. 
    Taču šodien pastrādāsim ar ro­kām, pielīdzinot nogāzi aiz agrākā Sēļu nama. Vēl nesen te bija atkritumu laukums, bet pagasta pārvaldnieks Jānis Striks norīkoja traktortehniku, kas šo placi izstumdīja, atkritumi jau aizvesti prom, un tagad mēs te pielīdzināsim ar grābekļiem, izlasīsim akmeņus, sīkos stiklus un citus gružus, kas vēl palikuši, nojauksim arī šo sētas fragmentu, kas iežogoja agrāko atkritumu laukumu. Gribam arī nedaudz izcirst krūmu atvases. Un mūsu plānos  šajā ainaviskajā nogāzē, kas pieguļ privāta dīķa malai, ir iesēt ziedu pļavu, – stāsta Daina Mie­zāne.
Daina rāda uz rosību laucītē un slavē visus, kas atnākuši palīdzēt. Talcinieku vidū ir arī pensionētā skolotāja Anna Žindiga, kurai jau ir 89 gadi, bet arī viņa, tāpat kā visi, gatava pastrādāt dabā. Skolotāja uzsver, cik ļoti viņai patīk rosīgi cilvēki, kas spēj darīt labu arī sabiedrībai. Novēlam veiksmi darbos čaklajiem senioriem un dodamies tālāk.
 
Gārsenieši piekopj pils ābeļdārzu un pārgājienu maršrutu
     Tālāk mūsu ceļš ved uz Gārsenes pili, kur šajā dienā faktiski turpinās šopavasar iesāktie darbi – zaru izgriešana pils vecā ābeļdārza ābelēm. Norises pieskata Māris Ozoliņš un Dainis Zaldaks. 
    – Pagastā nav liela masveidība talkojot, bet jāteic, ka mūsu iedzīvotāji ir kārtīgi cilvēki un vidē necūkojas. Līdz ar to jāvāc vien tas, ko pa rudeni un ziemu sadarījusi daba. Varbūt vienīgi būs jānoiet kāds ceļmalas posms, savācot to, kas piemētāts ceļa malās. Jā, atsevišķas talkotāju grupiņas no paša rīta paņēma talkas maisus un strādā pēc savas iniciatīvas pašu izvēlētās vietās, – stāsta Dainis Zaldaks.  
    Gārsenes pils ābeļdārzā kuras ugunskurs, un talcinieki nes un met nozāģētos zarus tajā, bet citi norīkoti papildināt sarkano ozolu aleju  dabas taku teritorijā vietā, kur pirms dažiem ga­diem veco ošu vietā sastādītie jaunie kociņi vietumis neieauga. Kopā ar M. Ozo­liņu noejam arī līdz šīs takas sākumam, un saimniecības vadītājs rāda, ka te, kur ir diezgan mitrs, pirms ozolu stādīšanas nācies veikt nelielus drenāžas darbus. 
    Sazvanīts viens no talkotājiem – Andris Zībergs, mums dienas beigās atsūta solītās fotogrāfijas no veikuma citā pagasta vietā un īsu aprakstu. – Kā katru gadu, arī šoreiz Gārsenes iedzīvotāju aktīvākā daļa piedalās vairāku publisku vietu sa­kopšanā, un regulāra pagasta iedzīvotāju brīvprātīga iesaistīšanās apkārtnes sa­kopšanas talkās un to organizēšanā palīdz veidot dzīvošanai pievilcīgu lauku vidi. Šodien tika kopta apkārtne pie veikala un Valda Kal­nie­ša privātā muzeja «Solis sendienās». Vācām arī atkritumus pārgājienu maršrutā Su­bate–Gārsene, –  viņš informē.  
 
Zasas parks ar katru dienu top skaistāks
    Braucam uz Zasu, kur aktivitātes, kas šajā notiek Zasas parkā, mums apsolījis izrādīt pagasta pārvaldes darbinieks Arnis Timpa. Parka teritorija drīz būs pilnībā apgaismota. Daudzviet laternu stabi jau uzstādīti, citviet vēl no zemes lūkojas kabeļu cauruļu gali, kas savienojami. Tā kā rudenī iesākto apgaismes ierīkošanu sāka vēlu, tas jāpabeidz tagad. Liela lapu grābšana un vākšana, sekojot dabas draugu ieteikumiem, parkā nav veikta, jo pērnās lapas labi kalpo par barotni parka zālei. Un zemes treknumu šajā 27 ha lielajā platībā apstiprina milzīgie balto un dzelteno vizbuļu laukumi, kas bagātīgi rotā visu parka teritoriju. 
   Aiz Cukurkalniņa pie ag­rākā muižas pagraba pamatiem čakli rosās talcinieki no vietējo vidus. Viņu uzdevums – vākt vēja nolauztos zarus. Arnis Timpa stāsta, ka ikdienā to pagasta pārvaldes darbinieku, kuri strādā apkārtnes labiekārtošanas darbos, ir par maz, tāpēc labi, ka šodien pievienojušies arī brīvprātīgie talcinieki. Viņa sacīto apstiprina arī parka pārzine Anita Ūbele. Galvenās vajadzības – papildu darbinieki un jauna tehnika: pagasta pārvaldei akūti noderētu jauns traktorītis ar lāpstu sniega tīrīšanai ziemā, zāles pļāvēju vasarai un piekabi kravu pārvadāšanai. – Tāds darbos parka teritorijā ļoti noderētu. Lielais traktors ir, bet tas vairs nav jauns. Piebraukt, izvest, šo un to izvadāt. Protams, ka vēl arī kāds pastāvīgs darbinieks derētu, jo esošo darbaroku tiešām ir par maz. Labi, ka kurinātājus pēc sezonas beigām norīko palīgā parka darbos! Es tā priecājos par šodienas talkotājiem. Re – arī mazais Niks palīdz un stiepj zarus, daudz lielākus par sevi. Man kabatā ir šokolādīte, domāta šim palīgam, – rāda Ani­ta Ūbele. 
Atpakaļceļā noejam ga­rām vietai, kur plānots celt parka estrādi. Te jau atzīmēti potenciālās estrādes vietā izcērtamie koki. Netālu no dīķa vīri cenšas tikt galā ar lielo kritalu sazāģēšanu un iekraušanu pagasta pārvaldes traktora piekabē, bet cits jau kužina grila ogles, jo bez desiņu cepšanas labi padarīta dar­ba noslēgumā nu nekādi. 
 
Viesītē stāda košumkrūmus un sakopj  makšķerēšanas vietu
    Viesītē nebijām, jo visur vienlaikus nav iespējams paspēt. Bet pagasta pārvald­niece Sanita Lūse telefoniski pastāsta, ka Lielās talkas dienā apkārtne pie Viesītes kultūras centra «Sēlija» ieguvusi vairākus jaunus košumkrūmus.  – Talkoja pārvaldes darbinieki, un palīgos bija arī viņu ģimenes locekļi – bērni un mazbērni. Sastādījām ceriņus, jasmīnus, rododendrus un arī magnoliju. Apkopām mini priedītes apstādījumos, izravējām dobi un to pilnveidojām ar keramzīta olīšiem. Patīkami bija uzzināt arī par kādu brīvprātīgo iniciatīvu šajā dienā: makšķernieki no Biržiem sakopa savu iecienīto zvejas vietu pie Viesītes ezera, un viņi piepildīja daudzus talkas maisus, – stāsta Sanita Lūse. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. prusaks
  prusaks
  pirms 2 mēnešiem

  Jā, kas tur īsti tagad notiek Gārsenes pilī ?

  Atbildēt
 2. Ļoņa
  Ļoņa
  pirms 2 mēnešiem

  Urrā, tovārišči!

  Atbildēt
 3. ev
  ev
  pirms 2 mēnešiem

  Kā citur tad sastāvēja ar šņabi ? Mēs gan lietojām uz nebēdu.

  Atbildēt

Pievienot komentāru