Lieldienu pasākumi Jēkabpils novadā
Sagatavoja J. Apīnis

Sala
16. aprīlī plkst. 10.00 laukumā pie tautas nama Lieldienu dziesmu spēle pieaugušajiem un bērniem «Dziedošās zaķu Cibriču ģimenes koncerts».  Plkst. 11.00 radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem Lieldienu tematikā. 
 
Asare
17. aprīlī tautas namā plkst. 16.00 Lieldienu pasākums kopā ar bērnu attīstības un atpūtas centra «Pal-la»  lielajiem tēliem. Kon-kurss «Skaistākā Liel­dienu ola», kaulēšanās, olu ripināšana, pavasara rotaļas un dejas. 
 
Atašiene
17. aprīlī plkst. 22.00 Atašienes tautas nama «An­nas sāta» pagalmā  Liel-dienu svinēšana – šūpošanās, dziesmas, dejas rotaļas olu kaujas, olu ripināšanas sacensības. Plkst. 21.00 Lieldienu balle ar grupu «Vietu nav». Galdiņu rezervācija – t. 26464890.
 
 Rubeņi
18. aprīlī plkst. 11.00 Rubeņu parkā Lieldienu rīts bērniem. Dziesmas, dejas, rotaļas un spēles kopā ar folkloras kopu «Kāre» un Lieldienu zaķi un peli. Olu ripināšana. Plkst. 13.00 pirm­izrāde – Danskovīte «Sie­vasmātes labā sirds» amatierteātra «Kumode» iestudējumā. 
 
 Rite 
15. aprīlī plkst. 12.00 tau­tas namā pasākums ģi­menēm «Izkrāsosim Liel­dienas». 
 
Viesīte
15. un 16. aprīlī Liel­dienu pastaiga  «No Liel­dienu zaķa skatu punkta». Foto orientēšanās  Viesītes pilsētā. 17. aprīlī plkst. 12.00 muzeja «Sēlija» parkā  «Kas Lieldienās krāso olas?». Dažādas Lieldienu aktivitātes lieliem un maziem.
 
Birži 
17. aprīlī no plkst. 14.00 pie Biržu tautas nama pasākums «Nāc, nākdama, Liel­dieniņa! Olu ripināšana, radošās darbnīcas, konkursi un spēles, šūpošanās. 
 
Lone 
18. aprīlī no plkst. 13.00 līdz 15.00 tautas namā «Lieldienu prieki». Jautras spēles, radošās darbnīcas. Pasākums – bez maksas.
 
Kalna pagasts 
17. aprīlī tautas namā plkst. 11.00  pasākums «Liel­dienu rīts» ar kaulēšanos, šūpošanos, putnu dzīšanu un citām jautrām būšanām. 
 
Spuņģēni 
17. aprīlī plkst. 19.00 tautas namā amatierteātra «Savējie» pirmizrāde: R. Mis­sūne – «Zvēru būšana». Plkst. 22.00 groziņballe kopā ar grupu «Vēja runa». Re­zervēt galdiņu – t. 26607259.
 
Elkšņi 
17. aprīlī plkst. 11.00 tautas namā uzdevumu taka visai ģimenei «Pa Lieldienu zaķa pēdām». 
 
Varieši
17. aprīlī plkst. 12.00 Lieldienas Variešu birzītē – pavasara spēles, olu ripināšana un skaistumkonkurss. 
 
Vīpe
17. aprīlī plkst. 13.00 pie tautas namā «Ripināsim Lieldienas!» ar jestrām aktivitātēm.
 
Zīlāni 
17. aprīlī plkst. 14.00 brīvdabas estrādē «Mār­dadzis» Lielās dienas ampeles  «Oliņ boliņ Lieldieniņ» – spēles, atrakcijas, svētku putras grāpis un citas darbošanās.
 
Zasa 
17. aprīlī plkst. 10.00 tautas nama terasē «Liel­dienu brokastrīts». Plkst. 12.00 Lieldienu dienas balle ar «Kreicburgas ziķeriem».
 
Sēlpils 
17. aprīlī  plkst. 13.00–15.00 tautas namā «Liel­dienu karuselis». 
 
Dunava
17. aprīlī plkst. 10.30 Lieldienu rītarosme ar kaulēšanos, izrādīšanos, olu ripināšanu.
 
Dignāja
17. aprīlī plkst. 13.30 Vandānos «Lieldienu jampadracis» – kaulēšanās, izrādīšanās, sadziedāšanās ar folkloras kopu «Dignōjīši» un šūpošanās.
 
Gārsene 
17. aprīlī plkst. 13.00 tautas namā «Iešūposim Lieldienas» kopā ar bērnu attīstības un atpūtas centra «Palla»  lielajiem tēliem.
 
Leimaņi 
17. aprīlī  plkst. 19.00 tautas namā deju kolektīva «Deldze» 25 gadu jubilejas koncerts. Plkst. 22.00 balle ar grupu «Ilūzija».
 
Ābeļi
18. aprīlī plkst. 11.00 pie Ābeļu tautas nama Lieldienu pasākums – iekrāsojam pavasari!  Plkst. 13.00 Ābeļu tautas namā Variešu teātra «Servīze»  izrāde «Nezinītis un viņa draugi». 
 
Mežāre
17. aprīlī plkst. 21.00 tautas namā Lieldienu diskoballe. Galdiņu rezervācija – t. 28681859.
 
Sagatavoja J. Apīnis
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (4)

 1. pagāns Skolnieciņš
  pagāns Skolnieciņš
  pirms 2 gadiem

  Kas ir Lieldienas? Kāpēc Lieldienas angļu valodā sauc par «Easter», nevis par «Passover»? Kāpēc Lieldienas vācu valodā sauc par «Ostern»? Šodien es atbildēšu uz šiem jautājumiem. Kopš aizvēsturiskiem laikiem Eiropas ziemeļrietumos (Britu salu arhipelāgā) un Centrāleiropā (tagadējā Vācijas, Austrijas, Šveices, Beļģijas, Luksemburgas, Lihtenšteinas teritorijā) pielūdza un godāja pavasara un rītausmas Dievieti Ostaru. Anglosakšiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Eostre, bet ģermāņiem Dieviete Ostara bija pazīstama kā Oestre. Šī labsirdīgā, sirsnīgā un mīļa Dieviete dāvā pasaulei pavasari un gaismu. Viņa atmodina dabu no ziemas miega un atnes auglību. Dievieti Ostaru pavada Lieldienu zaķi (Lieldienu truši), tie ir viņas uzticamie pavadoņi. Leģenda vēsta, ka Lieldienu zaķi (Lieldienu truši) dēj krāsainas, raibas olas. Kas tās atrod, to sagaida laime. Lieldienas ir Dievietes Ostaras svētki. Lieldienas ir Dievietes Ostaras laiks. Šo svētku svinēšana notika vel tad, kad rabīns Jēzus Kristus nebija vel dzimis. Pat iestājoties kristietības laikmetam, senās tradīcijas nekur nepazuda. Nedz krusta kari, nedz inkvizīcijas tiesas nespēja iznīcināt cilvēku mīlestību pret Dievieti Ostaru. Kristiešu piedāvātais termins «Passover» Lieldienu apzīmēšanai tā arī nespēja iedzīvoties ļaužu prātos. Lieldienas tik un tā nes Dievietes Ostaras vārdu. Lieldienu būtība ir tuvināt cilvēku tuvāk dabai un atziņai, ka cilvēks ir dabas daļa. Svinēsim Lieldienas atbildīgi. Rūpēsimies par apkārt esošo dzīvo dabu. Un tad Dievietes Ostaras svētība pavadīs mūs visur, kur vien mēs ejam. Priecīgas Lieldienas! Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

  Atbildēt
 2. язычник Сколниециньш
  язычник Сколниециньш
  pirms 2 gadiem

  Что такое Пасха? Почему Пасху на английском языке называют «Easter», а не «Passover»? Почему Пасха на немецком языке называется «Ostern»? Сегодня я отвечу на эти вопросы. С незапамятных времён на северо-западе Европы (Архипелаг Британских островов) и в центральной Европе (нынешняя территория Германии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга, Лихтенштейна) покланялись Богине весны и рассвета Остаре. Богиню Остару искренне почитали. Англо-саксонцам Богиня Остара была известна как Eostre, а германцы Богиню Остару знали как Oestre. Эта добрая, весёлая Богиня приносит в мир весну и свет. Она пробуждает природу от зимнего сна и дарует плодородие. Богиню Остару по всюду сопровождают Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики), они её верные спутники. Легенда гласит, что Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики) кладут разноцветные, пёстрые яйца. Кто их находит, того ждёт счастье. Пасха — это праздник Богини Остары. Пасха — это время Богини Остары. Этот праздник отмечали ещё тогда, когда раввин Исус Христос не был родившись. Даже после наступления эпохи христианства, древние традиции никуда не пропали. Не крестовые походы, не суды инквизиции не могли уничтожить людскую любовь к Богине Остаре. Христианский термин «Passover» для обозначения Пасхи так и не смог прижиться в умах людей. Пасха все ровно несёт имя Богини Остары. Смысл Пасхи — это воссоединение человека с природой и понимание того, что человек — это часть природы. Будем праздновать Пасху ответственно. Позаботимся о природе вокруг нас. И тогда благодать Богини Остары будет сопровождать нас везде, где мы есть. Счастливой Пасхи! С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

  Atbildēt
 3. pagāns Skolnieciņš
  pagāns Skolnieciņš
  pirms 2 gadiem

  Ir pienākušas Lieldienas. Daba mostas, bet cilvēku sirdis piepilda cerība. Pavasara un rītausmas Dieviete Ostara ir atnesusi mums pavasari un gaismu. Zāle sazaļo, asni mostas no ziemas miega, kokiem plaukst pumpuri. Taureņi lido. Saule spīd. Pavasara noskaņojums mums sniedz dvēseles gaismu. Lieldienu zaķi (Lieldienu truši) ir paslēpuši krāsainas, raibas olas. Dzīvība svin savu uzvaru. Dievietes Ostaras svētība virmo starp mums. Šajā svētīgajā svētku laikā pateiksimies Dievietei Ostarai par visu to labo, ko Dieviete Ostara mums ir sniegusi. Būsim pateicīgi Dievietei Ostarai par viņas rūpēm un gādību. Dieviete Ostara ir labestīga un jauka. Viņa mīl katru cilvēku neatkarīgi no tā ticības, izcelsmes, rīcības, dzīves uzskatiem vai citām pazīmēm. Viņa ir pretimnākoša pret jebkuru ticīgo, kas viņu lūdz un godā. Dieviete Ostara spēj padzīt tumsu un skumjas, viņa spēj dot auglību un dzīvību. Atliek tikai viņu lūgt, un viņa palīdzēs. Lai arī kā mums dzīvē klātos, nezaudēsim dvēseles gaismu. Nezaudēsim cerību un ticību. Mēs neesam vieni. Dieviete Ostara ir ar mums. Un viņas spēks piepilda katru sirdi ar gaismu. Ar Dievietes Ostaras svētību, pagāns Skolnieciņš ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #DievieteOstara #pavasaraDieviete #rītausmasDieviete #LieldienuZaķis #LieldienuTrusis #LieldienasOlas #Lieldienas #17.04.2022. #18.04.2022.

  Atbildēt
 4. язычник Сколниециньш
  язычник Сколниециньш
  pirms 2 gadiem

  Наступила Пасха. Просыпается природа, а сердца людей наполняются надеждой. Богиня весны и рассвета Остара принесла нам весну и свет. Трава зеленеет, ростки проснулись от зимнего сна, листва распускаться. Бабочки летают. Солнце светит. Весеннее настроение наполняет нас душевном теплом. Пасхальные зайцы (Пасхальные кролики) спрятали везде разные, разноцветные яйца. Жизнь празднует свою победу. Благодать Богини Остары окружает нас. В это праздничное время поблагодарим Богиню Остару за всё хорошее, что Богиня Остара нам сделала. Будем благодарны Богине Остаре за её заботу и усилия. Богиня Остара очень добродушная. Она любит каждого человека независимо от веры, происхождения, поступков, мировоззрения или других признаков. Она приветлива к каждому верующему, кто ей молиться и кто её почитает. Богиня Остара способна прогнать тьму и грусть, она способна даровать плодородие и жизнь. Надо только ей помолиться, и она поможет. В жизни может идти по-разному. Несмотря на всё сохраним в душе свет. Сохраним надежду и веру. Мы не одни. Богиня Остара всегда с нами. И её сила наполняет каждое сердце светом. С благословением Богини Остары, язычник Сколниециньш ©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš #GoddessOstara #GoddessofSpring #GoddessofDawn #Eostre #Oestre #EasterHare #EasterBunny #EasterEggs #Easter #Ostern #Easter #БогиняОстара #БогиняВесны #БогиняРассвета #ПасхальныйЗаяц #ПасхальныйКролик #ПасхальныеЯйца #Пасха #17.04.2022. #18.04.2022.

  Atbildēt

Pievienot komentāru